Struktura informatycznego systemu zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Struktura informatycznego systemu zarządzania strategicznego
Polecane artykuły


Podstawowe elementy systemu informatycznego wspomagającego pracę kierownictwa szczebla strategicznego to:

  • Raportowanie - oprogramowanie odpowiedzialne za wizualizację (w odpowiednim formacie) danych pozyskanych z baz danych przedsiębiorstwa i dostarczenie ich do kierowników zgodnie z ich potrzebami informacyjnymi
  • Odpowiedzi na pytania i analiza - narzędzia pozwalające kierownictwu na bezpośrednią manipulację dostarczaną informacją, a także realizujące odpowiedzi na zadawane "ad-hoc" pytania dotyczące określonych zbiorów informacji,
  • Pomiar efektywności - oprogramowanie pozwalające na zdefiniowanie kluczowych mierników odzwierciedlających sytuację przedsiębiorstwa oraz budowę strategicznych kart wyników oraz systemów wczesnego ostrzegania,
  • Analiza zmian w czasie (trendów) podstawowym kluczowych mierników efektywności przedsiębiorstwa, pozwalająca na lepsze zrozumienie zmian zachodzących w związku z oddziaływaniem dynamicznie zmieniającego się otoczenia,
  • Wspomaganie planowania strategicznego poprzez optymalizację podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowniczych przedsiębiorstwa,
  • Infrastruktura informatyczna - baza systemu wspomagania zarządzania strategicznego, obejmująca bazy danych, oprogramowanie konwersji danych, hurtownie danych, aplikacje przesyłania i dostępu do danych.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak