System informowania kierownictwa

Z Encyklopedia Zarządzania
System informowania kierownictwa
Polecane artykuły


System informacji kierownictwa- "SIK system gromadzący kompleksowe dane, organizujący je i sumujący w formie przydatnej dla menadżerów i dostarczający tym menadżerom informacji potrzebnej im w pracy" (R.W. Griffin 2001 s. 684). System służący do automatycznego przetwarzania danych, wspomagający system zarządzania (Zarządzanie... 2002 s. 149).

Podstawowy system informacji kierownictwa oparty jest na zintegrowanej bazie danych. Umożliwia on menadżerom z różnych obszarów funkcjonalnych sięgać do bazy danych i uzyskiwać z niej informacje we właściwym czasie niezbędne im w podejmowaniu decyzji. Zintegrowana baza danych jest przystosowana do przyjmowania, organizowania, sumowania i przeliczania danych i informacji pochodzących od dowolnego menadżera z dowolnego obszaru funkcjonalnego, która może przekazywać tę informacje innym dowolnym menadżerom włączonym do sieci systemu.

Przykłady

  • Menadżer prowadzący rozmowę z klientem na temat oczekiwanych terminów dostaw może skorzystać z bazy danych i sprawdzić kiedy firma może dokonać wysyłki.
  • Menadżer produkcji na podstawie bazy danych może określić ile produktu należy wyprodukować w ciągu miesiąca lub tygodnia.
  • Firmie przemysłowej korzystającej z skomputeryzowanego systemu gospodarki opracowanego przez SIK łatwo będzie rejestrować zapasy ale i również rejestrować oczekiwane zamówienia.

Zobacz także: System informacji menedżerskiej

Bibliografia

  • R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001 r. s. 684
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod. red. Mariana Strużyckiego, Difin, Warszawa 2002

Autor: Alicja Mazur