Decyzje taktyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Decyzje taktyczne
Polecane artykuły


Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

Rodzaje problemów taktycznych

Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów instytucji

Istota problemu

Decyzje taktyczne odnoszą się najczęściej do pozyskiwania; organizacji i rozwóju zasobów organizacji

Najważniejsze cele

Celem podejmowania decyzji na poziomie taktycznym jest zapewnienie organizacji i struktury informacji, odpowiedzialności, zasobów (ludzi, środków pieniężnych, narzędzi i przedmiotów pracy)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak