Decyzje operacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Decyzje operacyjne
Polecane artykuły


Są to decyzje zdecentralizowane - podejmowane najczęściej przez kierowników średniego i niższego szczebla zarządzania. Często są one powtarzalne, występujące w dużej liczbie oraz zróżnicowane. Zwrócić należy także uwagę na dużą częstotliwość ich występowania.

Rodzaj problemów operacyjnych

Szereg różnorodnych problemów we wszystkich obszarach działalności. Najczęściej ich zadaniem jest optymalizacja wykorzystania zasobów instytucji

Istota problemu

Problemy operacyjne związane są z wykorzystaniem zasobów; nadzorem i kontrolą. Jednym z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji operacyjnych jest sztuczna inteligencja.

Najważniejsze cele

Cele i zadania operatywne, organizacja zaopatrzenia produkcji i zbytu, kontrola procesów

Bibliografia

  • Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Autor: [[]]