Decyzje operacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Decyzje operacyjne
Polecane artykuły

Decyzje operacyjne to decyzje dotyczące codziennych działań i zadań przedsiębiorstwa, które pozwalają na realizację celów strategicznych. Są one podejmowane przez kierownictwo operacyjne i dotyczą konkretnych obszarów działalności, takich jak produkcja, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi itp. Celem decyzji operacyjnych jest poprawienie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez lepsze zarządzanie jego zasobami.

Są to decyzje zdecentralizowane - podejmowane najczęściej przez kierowników średniego i niższego szczebla zarządzania. Często są one powtarzalne, występujące w dużej liczbie oraz zróżnicowane. Zwrócić należy także uwagę na dużą częstotliwość ich występowania.

Zakres podejmowanych decyzji

Decyzje operacyjne dotyczą najczęściej różnych aspektów codziennej działalności przedsiębiorstwa, takich jak:

  • Produkcja: decyzje dotyczące zarządzania procesami produkcyjnymi, wyboru technologii, planowania i kontrolowania produkcji.
  • Logistyka: decyzje dotyczące zarządzania dostawami, magazynowaniem, transportem i dystrybucją towarów.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: decyzje dotyczące rekrutacji, szkoleń, motywowania i zarządzania pracownikami.
  • Finanse: decyzje dotyczące budżetowania, planowania finansów, kontrolowania kosztów i generowania przychodów.
  • Marketing: decyzje dotyczące segmentacji rynku, komunikacji z klientami, promocji i reklamy.
  • IT: decyzje dotyczące zarządzania systemami informatycznymi, bezpieczeństwem danych, rozwijaniem nowych rozwiązań technologicznych.
  • Projekty: decyzje dotyczące planowania, realizacji i kontrolowania projektów.
  • Inne: decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem, ciągłego doskonalenia, jakości

Decydenci

Decyzje operacyjne podejmuje zazwyczaj zarząd lub kierownictwo danej organizacji lub firmy. Mogą to być również specjaliści z danej dziedziny, tacy jak menedżerowie produkcji lub dyrektorzy operacyjni.

Bibliografia

  • Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005