Struktura macierzowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Struktura macierzowa została wprowadzona w latach sześćdziesiątych w przemyśle kosmicznym. Pionierską role w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA (National Aeronautics and Space Administration). Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana jest organizacja. Są one na ogół ujmowane w wierszach macierzy. Kolumny macierzy są odpowiednikami stałych, powtarzalnych funkcji, podobnych do funkcji występujących w strukturze funkcjonalnej.

Zastosowania

Struktura macierzowa ma zastosowanie w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji pewnych przedsięwzięć specjalnych, które wymagają powołania zespołów projektowych. Członkami tych zespołów są pracownicy stałych komórek organizacyjnych.

Oddelegowanie pracowników może odbywać się na zasadzie:

 • pełnego wyłączenia z macierzystej komórki na czas realizacji przedsięwzięcia i całkowitego podporządkowania służbowego kierownikowi powołanego zespołu projektowego (mówimy wtedy o tzw. zespołach projektowych),
 • podwójnego podporządkowania pracowników: zarówno kierownikowi macierzystej komórki, jak i kierownikowi zespołu (takie rozwiązanie odpowiada typowym strukturom macierzowym).

<google>ban728t</google> Macierzowa struktura organizacyjna to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Nie każda firma potrafi ją skutecznie wdrożyć. Stosowanie tej struktury może prowadzić do wielu zjawisk zarówno pozytywnych jak i negatywnych w danej organizacji.

Schemat

Macierzowa.png

Zalety i wady

Zalety:

 • stwarza warunki do pracy interdyscyplinarnej
 • sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy
 • jest elastyczna
 • sprzyja wysokiej identyfikacji pracowników z celami
 • stwarza samoczynne mechanizmy koordynacji
 • sprzyja powstawaniu zjawiska synergii

Wady:

 • wysokie koszty zarządzania
 • możliwość wystąpienia anarchii
 • wydłużony czas realizacji zadań (sprzyja dyskusjom, a nie działaniu)

Struktury macierzowe stosowane są przez takie firmy, jak: ABB, Hewlett Packard, Henkel.

Bibliografia

 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997
 • Machaczka J., Podstawy organizacji i zarządzania

Autor: Agnieszka Galos