Komputerowe systemy zarządzania zapasami

Z Encyklopedia Zarządzania
Komputerowe systemy zarządzania zapasami
Polecane artykuły


Komputerowe systemy zarządzania zapasami to programy obsługujące i wspomagające procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową. Posiadają szeregi mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu umożliwiają sprawną obsługę sprzedaży.

Zarządzanie zapasami jest to zespół metod i środków umożliwiających optymalizację poziomu i struktury zapasów przy utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia procesów produkcji i obrotu towarowego.

Do niedawna technologie informatyczne nie wspomagały realizacji strategii. Oprogramowanie trudno było dostosowywać do potrzeb użytkownika, a firmy często musiały zmieniać sposób prowadzenia działalności, aby dopaso­wać się do sposobów działania wbudowanych w programy kom­puterowe, a łączenie różnych aplikacji nie było łatwym zadaniem. Systemy gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa powodowały, że przedsiębiorstwa musiały dopasowywać swoje metody pro­wadzenia działalności do wymogów systemu komputerowego.

Ulepszenia w architekturze opro­gramowania i narzędzi projektowych przekształciły technologię informatyczną w znacznie lepsze narzędzie wspierające strategię. Obecnie o wiele łatwiej jest dostosować oprogramowanie do unikalnej pozycji strategicznej firmy.

Główne funkcje nowoczesnego systemu zarządzania zapasami

 • operacje magazynowe są w pełni zintegrowane z pozostałymi procesami biznesowymi firmy,
 • możliwość sprawowania ścisłej kontroli nad przesunięciami i przechowywaniem materiałów w magazynach,
 • możliwość utrzymywania kosztów dystrybucji na minimalnym poziomie, maksymalizując równocześnie stopień zadowolenia klientów,
 • pozwala zaprojektować układ magazynu w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał wymagania firmy,
 • pełna kontrola wszystkich operacji magazynowych,
 • powiązanie obsługi magazynu z innymi procesami w firmie, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, księgowości i logistyki,
 • możliwość sprawdzenia wszystkich informacji związanych z towarem pojawiającym się w magazynie od momentu przyjęcia do momentu wydania,
 • szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych,
 • obniżenie kosztów magazynowania poprzez optymalizację stanów magazynowych.

Bibliografia

 • Małgorzata Tyrańska, Zarządzanie zapasami produkcyjnymi. Planowanie potrzeb materiałowych, AE Kraków, Kraków 1999, s. 6-19
 • Andrzej Weselik, Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE S.A., Warszawa 1997, s. 174-187

Autor: Krzysztof Woźniak