Kompletacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Kompletacja
Polecane artykuły

Kompletacja – jeden z procesów magazynowych, polegający na przygotowaniu - „skompletowaniu” – towaru według zamówienia oraz potrzeb klientów do wydania. Zapasy pobrane ze stref składowania tworzy się w zbiory. Kompletacja odbywać się może zarówno w strefie magazynowej jak i poza nią w wyznaczonej do tego strefie kompletacji (Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. 2014, s. 984).

Zadania Kompletacji

Faza kompletacji składa się z różnych zadań, do których należą (Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. 2014, s. 984):

  • kontrola ilościowa – sprawdzenie poprawności stworzonej jednostki zgodnie z zamówieniem. Poza ilością kontroluje się także aspekty związane z poprawnością asortymentową, numerem partii oraz datą ważności.
  • pakowanie i formowaniezabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem lub otoczenia przed jego negatywnym wpływem na środowisko. Przygotowanie ładunku do transportu, tak aby efektywnie i z łatwością można go było przemieszczać.
  • przemieszczenie – przemieszczenie towaru podczas kompletacji działa jedynie w zakresie strefy wydań, w której to odbywa się załadowanie na środek transportu oraz dalszy transport

Pobieranie towarów do kompletacji

Pobieranie towarów podczas kompletacji ze strefy składowania odbywa się na podstawie dobranej metody. Metodami tymi są (Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. 2014, s. 985):

  • człowiek do towarumetoda ta polega na pobieraniu towarów przez magazyniera najczęściej za pomocą wózka ręcznego zgodnie ze zleceniem (zamówieniem). Sprawdza się ona przy małych magazynach.
  • towar do człowieka – za pomocą specjalnych urządzeń (najczęściej robotów magazynowych) towar przedostaje się do strefy kompletacji. Za pomocą komputerowego systemu sterowania, automatycznie pobierany jest towar z gniazd regałowych. Metoda wybierana przy dużych, wysokoobrotowych magazynach.
  • multi pickingpracownik magazynowy dokonuje poboru towarów do wielu zamówień jednocześnie.
  • Pick2Light – metoda pobierania towaru za pomocą światła umieszczonego przy gniazdach regałowych. Odpowiedni kolor wyświetla się, gdy należy pobrać ładunek.

Kompletacja jednostopniowa

Kompletacja jednostopniowa jest modelem kompletacji opartym na zleceniach. Asortyment rozmieszczony jest według analizy Pareto oraz analizy ABC, mówiącej o tym, że towary szybko rotujące (z grupy A) umieszczane są najbliżej – gniazda paletowe w strefie kompletacji lub blisko niej. Towary wolno rotujące (z grupy C) umieszczone są daleko na regałach w strefie magazynowej. Kompletacja realizowana jest według harmonogramu wydań. Ścieżki kompletacji są jednokierunkowe. Wykorzystywane są tutaj także urządzenia takie jak wózki unoszące lub kompletacyjne (Zając J. 2014, s. 45).

Kompletacja dwustopniowa

Kompletacja dwustopniowa jest modelem kompletacji opartym na asortymencie. Jest to rzadko wykorzystywany sposób, ze względu na swoją bezcelowość. Sposób działania jest bardzo zbliżony do kompletacji jednostopniowym. To co ją wyróżnia to fakt, iż asortyment pobierany jest partiami w określonym czasie, a ścieżki kompletacji są dwukierunkowe (Zając J. 2014, s. 45).

Kompletacja niska i wysoka

Wyróżniamy także jeszcze jeden sposób kompletacji, zależny od poziomu z jakiego pobierany jest towar. Jest to kompletacja:

  • niska – podczas kompletacji z niskich poziomów pobierany jest towar umieszczony nieco powyżej posadzki. Wysokość musi być odpowiednia, aby pracownik magazynowym miał ją w zasięgu podczas poruszania się pieszo. Do tego procesu wykorzystywane są specjalistyczne wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu.
  • wysoka – do kompletacji z wysokich poziomów wykorzystywana jest cała dostępna wysokość regałów, z których pobierany jest towar. Polega to na maksymalnym wykorzystaniu strefy magazynowania. Do tego procesu wykorzystuje się większą ilość urządzeń, dobranych według potrzeby. Mogą to być specjalistyczne wózki do kompletacji z wysokich poziomów, wózki typu combi, posiadające ruchomą kabinę operatora oraz układnice średniej wysokości.

Bibliografia

Autor: Tomasz Mirocha