Identyfikacja drogą radiową

Z Encyklopedia Zarządzania

RFID (Radio frequency identification, Technologia identyfikacji drogą radiową,) - to jedna z technik automatycznej identyfikacji (Auto ID), a zarazem jedno z narzędzi stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostawców (SCM).

Technologia RFID powstała już w latach 40-tych na potrzeby wojny, a konkretnie do celów wykrywania metali. Rozwinięta została w latach 70 - tych przez Auto - ID Center, Instytutu Technologii w Massachusetts i od tego czasu znajduje swoje zastosowanie w handlu oraz w wielu innych dziedzinach.

Technologia RFID zasadniczo polega na identyfikowaniu obiektu za pomocą fal radiowych. Działa w połączeniu z Internetem i Elektronicznym kodem produktu (EPC).

Elementy

System RFID składa się z:

 • Transponderów, zwanych Tagiem
 • Anteny
 • Czytnika, zbudowanego z nadajnika i dekodera

Opis działania

 • na produkcie lub jego opakowaniu umieszczana jest etykieta, najczęściej w postaci naklejki

(tak zwany RFDI Tag, będący zarazem elektronicznym kodem produktu - EPC),

 • za pomocą zintegrowanej anteny oraz specjalnego oprogramowania tzw. Middleware, z czytnika RFID wysyłane są zapytania
 • następnie żądane informacje zostają odczytane z etykiet, które czytnik przekazuje do systemu informatycznego, gdzie ulegają one przetworzeniu i odpowiedniemu wykorzystaniu
 • informacje dotycząca każdego obiektu są przechowywana w publicznej, globalnej sieci, do których dostęp odbywa się poprzez usługę ONS (Object Naming Service)

Korzyści

RFID dostarcza trzech głównych korzyści dla zarządzania łańcuchem dostawców (SCM):

 • pozwala rozpoznawać każdy przedmiot z osobna
 • pozwala śledzić przemieszczanie się przedmiotu, jednostki w obrębie łańcucha dostaw
 • pozwala zwiększyć przejrzystość procesu logistycznego dzięki szybkiej wymianie informacji

RFID ma swoje zastosowanie w wielu obszarach, dużą popularnością cieszy się przed wszystkim w obsłudze sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu magazynowym

Technologia RFID (Radio Frequency Identification) znajduje szerokie zastosowanie w zarządzaniu magazynowym. Dzięki niej możliwe jest automatyczne śledzenie i identyfikacja towarów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i precyzji przepływów magazynowych. Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu magazynem przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne przepływy magazynowe. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu potrzebnego na odbiór, kompletację i wysyłkę towarów. Ponadto, RFID minimalizuje błędy ludzkie, które często występują przy tradycyjnym ręcznym śledzeniu towarów. Technologia RFID znalazła zastosowanie w wielu obszarach zarządzania magazynowego. Przede wszystkim umożliwia kontrolę stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco monitorować dostępność towarów. Ponadto, RFID umożliwia śledzenie przemieszczania się towarów w magazynie, co ułatwia zarządzanie ich lokalizacją. Dodatkowo, technologia RFID może być wykorzystana do optymalizacji zarządzania zapasami poprzez automatyczną identyfikację niskich stanów magazynowych i generowanie zamówień u dostawców. Wdrożenie technologii RFID w magazynach może napotkać pewne wyzwania. Przede wszystkim, istnieje konieczność dostosowania infrastruktury technicznej magazynu, takiej jak czytniki RFID i anteny. Ponadto, konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tej technologii oraz integracja jej z istniejącymi systemami magazynowymi. Warto jednak podkreślić, że wszystkie te wyzwania są możliwe do przeciwdziałania poprzez odpowiednie planowanie i przygotowanie.

Bezpieczeństwo i prywatność w kontekście technologii RFID

Technologia RFID niesie ze sobą pewne zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Przykładem takiego zagrożenia jest możliwość klonowania etykiet RFID, co może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do danych. Innym zagrożeniem jest podsłuchiwanie transmisji radiowych, które umożliwia odczytanie danych przesyłanych przez tagi RFID. Aby minimalizować ryzyko związane z technologią RFID, można zastosować różne środki bezpieczeństwa. Przede wszystkim, należy stosować zabezpieczenia kryptograficzne, które utrudniają dostęp do danych przechowywanych na tagach RFID. Ponadto, kontrola dostępu do danych oraz monitorowanie sieci RFID są kolejnymi środkami, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo.

W celu ochrony prywatności osób korzystających z technologii RFID istnieją regulacje prawne oraz standardy. W Polsce obowiązuje RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które wprowadza zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ponadto, istnieją też standardy dotyczące ochrony prywatności, takie jak EPC Global Privacy Policy Framework, które określają zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w kontekście technologii RFID. Niestety, zdarzają się incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa i prywatności związanych z technologią RFID. Przykładem może być kradzież danych przechowywanych na tagach RFID lub nieautoryzowany odczyt danych przez osoby trzecie. Takie incydenty podkreślają konieczność stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i dbałości o ochronę prywatności.

Przyszłość technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Rozwój technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest nieustanny. Obecnie obserwuje się trend integracji technologii RFID z Internetem Rzeczy (IoT), co otwiera nowe możliwości zastosowania tej technologii. Ponadto, prognozuje się dalszy rozwój miniaturyzacji tagów RFID oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych RFID. Dalszy rozwój technologii RFID przyniesie korzyści różnym sektorom, takim jak logistyka, e-commerce czy sektor farmaceutyczny. W logistyce możliwe będzie jeszcze dokładniejsze śledzenie i identyfikacja przesyłek, co przyczyni się do lepszej kontroli nad przepływem towarów. W sektorze e-commerce technologia RFID umożliwi bardziej precyzyjne zarządzanie zapasami i dostawami. Natomiast w sektorze farmaceutycznym RFID pozwoli na lepsze monitorowanie i identyfikację leków, co wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów.

Wprowadzenie i rozwój technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw niesie ze sobą pewne wyzwania. Przede wszystkim, konieczne jest przystosowanie infrastruktury technicznej oraz systemów informatycznych do integracji z technologią RFID. Ponadto, niezbędne jest przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tej technologii. Warto również pamiętać o aspektach związanych z bezpieczeństwem i ochroną prywatności, które stanowią wyzwanie w kontekście rozwoju technologii RFID. Dalszy rozwój technologii RFID przyniesie wiele korzyści w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przede wszystkim, umożliwi zwiększenie efektywności procesów logistycznych, co przyczyni się do skrócenia czasu dostaw i redukcji kosztów. Ponadto, technologia RFID pozwoli na lepszą kontrolę nad przepływem towarów, co wpłynie na minimalizację strat i usprawni zarządzanie zapasami.


Identyfikacja drogą radiowąartykuły polecane
Certyfikat SSLEtykieta logistycznaTablica ogłoszeńSystem WMSTeleinformatykaSystem informacji marketingowejMarketing automationWyznaczanie trasyIntranet

Bibliografia

 • Attaran M. (2007), RFID: an enabler of supply chain operations, Supply Chain Management: An International Journal, Vol, 12 No, 4
 • Chow H., Choy K., Lee W. (2007), Integration of web-based and RFID technology in visualizing logistics operations - a case study, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 3


Autor: Dominika Michałowicz