SWIFT

Z Encyklopedia Zarządzania

SWIFT (z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication czyli Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to organizacja non-profit, zrzeszająca instytucje finansowe, nadaje m.in. numer BIC tj. Business Identifier Code międzynarodowy kod identyfikujący, niezbędny w międzynarodowym obrocie finansowym. "Od roku 1977 wielkie banki wykorzystują skomputeryzowany system transmisji danych SWIFT"[1]

Organizacja nadała ponad 8 tysięcy identyfikatorów różnym instytucją bankowym na całym świecie. Należą do nich: banki, maklerzy, brokerzy, podmioty infrastruktury rynkowej oraz menadżerowie.

Głównym zadaniem organizacji jest przydzielanie i rejestracja kodów SWIFT na terenach Polski a za granicą kod BIC.Różnica polega tylko na stronie transakcji międzynarodowej. W Polsce użyjemy kodu SWIFT w momencie przelewu za granicą, natomiast za granicą użyjemy kodu BIC. Kody SWIFT/BIC są równoznaczne. Kod jest nadawany każdej instytucji bankowej, w Polsce oraz za granicą, w celu umożliwienia wiarygodnej oraz niezależnej komunikacji. Ułatwia on automatyczne przetwarzanie komunikatów elektronicznych. Kody te są używany do transakcji międzynarodowych, dzięki której można zidentyfikować daną instytucję finansową. Poszczególne identyfikatory można znaleźć na stronach instytucji finansowych[2]

Elementy kodu SWIFT

Każdy kod składa się z 8 znaków, w których występują litery oraz cyfry. Jest on jawny, stały oraz niezmienny:

 • pierwsze 4 znaki to literowy kod banku, inaczej skrót nazwy banku
 • kolejne 2 znaki to literowy kod oznaczający kraj, w którym bank się znajduję
 • następnie 2 znaki to cyfrowy lub literowy kod identyfikujący bank, inaczej to skrót miejsca siedziby banku

Czasami kod SWIFT jest ten rozszerzony do 11 znaków, aby wskazać oddział danego banku[3]

Jak SWIFT chroni dane

System SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to międzynarodowy system komunikacyjny wykorzystywany przez instytucje finansowe do przekazywania informacji i realizacji transakcji. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych finansowych.

SWIFT wykorzystuje różne technologie i procedury, aby chronić dane finansowe. Jedną z najważniejszych jest uwierzytelnianie, które umożliwia instytucjom finansowym weryfikację tożsamości innych uczestników transakcji. Używane są różne metody uwierzytelniania, takie jak hasła, kody jednorazowe lub identyfikatory biometryczne.

Kolejnym ważnym elementem jest szyfrowanie danych. SWIFT wykorzystuje zaawansowane algorytmy szyfrowania, takie jak RSA, aby zabezpieczyć przesyłane informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Dane są szyfrowane na poziomie komunikacji między instytucjami finansowymi, co zapewnia dodatkową ochronę.

Dodatkowo, SWIFT ma wdrożone procedury monitorowania i wykrywania nieprawidłowości. System analizuje transakcje i poszukuje niepokojących wzorców, które mogą wskazywać na próby oszustwa lub nieuprawnionego dostępu. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, SWIFT natychmiast informuje odpowiednie instytucje finansowe i podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie systemu.

Odpowiedzialność instytucji finansowych w zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji

Instytucje finansowe, które korzystają z systemu SWIFT, mają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji. Przede wszystkim, są odpowiedzialne za utrzymanie wysokich standardów związanych z bezpieczeństwem danych.

Instytucje finansowe muszą stosować się do wytycznych i regulacji SWIFT dotyczących bezpieczeństwa. Muszą również regularnie aktualizować swoje oprogramowanie SWIFT i wdrażać nowe rozwiązania zgodnie z zaleceniami organizacji.

Ponadto, instytucje finansowe powinny wdrażać odpowiednie procedury wewnętrzne, takie jak monitorowanie transakcji, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz audyty wewnętrzne, aby zapewnić skuteczną ochronę danych oraz minimalizować ryzyko ataków.

Jakie są regulacje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych w systemie SWIFT?

SWIFT działa w ścisłej współpracy z różnymi organami regulacyjnymi i nadzorczymi, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych w systemie. Istnieją również przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa, które instytucje finansowe muszą przestrzegać.

Przykładem takiej regulacji jest Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR), które wprowadza zasady dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. SWIFT współpracuje z instytucjami finansowymi, aby zapewnić zgodność z tym rozporządzeniem i ochronę danych osobowych.

Ponadto, SWIFT regularnie publikuje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zawierają zalecenia dotyczące ochrony danych oraz procedur bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez instytucje finansowe.

Wyzwania i trendy w dziedzinie systemów płatności międzynarodowych

W dziedzinie systemów płatności międzynarodowych istnieje wiele wyzwań i trendów, które mają wpływ na rozwój SWIFT i innych podobnych systemów.

Jednym z głównych wyzwań jest rosnące zapotrzebowanie na szybsze i bardziej efektywne płatności międzynarodowe. Klienci oczekują, że transakcje będą realizowane w czasie rzeczywistym, a koszty i opóźnienia będą minimalne.

Innym wyzwaniem jest rozwój technologii blockchain i kryptowalut. Te nowe technologie mają potencjał do zrewolucjonizowania systemów płatności, ale jednocześnie stawiają przed nimi wiele pytań i wyzwań związanych z bezpieczeństwem i regulacjami.

Trendem w dziedzinie płatności międzynarodowych jest również rosnące znaczenie analizy danych i sztucznej inteligencji. Instytucje finansowe wykorzystują te technologie do lepszego zarządzania ryzykiem, przewidywania trendów rynkowych oraz personalizacji usług dla klientów.

Ważnym trendem jest również rozwój standardów i protokołów interoperacyjności między różnymi systemami płatności. Dzięki temu instytucje finansowe mogą łatwiej współpracować i realizować transakcje między różnymi systemami płatności.

Korzyści używania SWIFT

Użycie kodów SWIFT w procesie płatności ma wiele korzyści. Przede wszystkim, kody SWIFT umożliwiają skuteczną identyfikację instytucji finansowych na całym świecie, co ułatwia przepływ informacji i realizację transakcji.

Kody SWIFT również przyczyniają się do większej przejrzystości i pewności w międzynarodowych płatnościach. Dzięki nim można łatwo sprawdzić, czy dane banki są uprawnione do przeprowadzenia transakcji oraz czy są zgodne z przepisami i regulacjami.

Dodatkowo, kody SWIFT ułatwiają automatyzację procesów płatniczych. Dzięki ich zastosowaniu, instytucje finansowe mogą szybko i efektywnie przetwarzać transakcje, minimalizując błędy i koszty związane z ręcznym wprowadzaniem danych.

Kody SWIFT są unikalne dla każdej instytucji finansowej i pozwalają na dokładną identyfikację banków na całym świecie. Dzięki nim można określić, w jakim kraju i w jakim banku znajduje się dana instytucja finansowa.

Kody SWIFT są składane z kilku części, które zawierają informacje o kraju, banku i oddziale. Dzięki temu można dokładnie zlokalizować i zidentyfikować instytucję finansową, co jest istotne w międzynarodowych transakcjach.


SWIFTartykuły polecane
PrzelewKrajowa Izba RozliczeniowaWideokonferencjeWirtualna karta kredytowaForma płatnościELIXIRBukmacherMobilny portfelSORBNET

Przypisy

 1. Krzyżkiewicz Z. (1993). , s. 172
 2. Krzyżkiewicz Z. (1996)., s. 134-136
 3. Ochędzan E. (2010)

Bibliografia

 • Harkins P. (2013), W poszukiwaniu modelu przywództwa, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (1993), Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (1996), Międzynarodowe rozliczenia bankowe, Poltext, Warszawa
 • Ochędzan E. (2010), Ocena działania systemu SWIFT poprzez błędy popełniane przez banki podczas realizacji przekazów zagranicznych, Zeszyty Naukowe - Politechnika Koszalińska. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Nr 14
 • Sienkiewicz K., Łukasik E. (2017), Porównanie aplikacji mobilnej w językach Swift i Objective-C , Journal of Computer Sciences Institute, Vol. 3

Autor: Ewa Kamińska