Instytucja finansowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytucja finansowa jest to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową. Jego podstawowa działalność generująca większość przychodów polega na wykonywaniu następującej działalności gospodarczej:

 • Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji,
 • Udzielanie pożyczek ze środków własnych,
 • Udostępnianie składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
 • Usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
 • Usługi transferu środków pieniężnych,
 • Emisja i zarządzanie instrumentami płatniczymi,
 • Udzielanie gwarancji, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań nie ujmowanych w bilansie,
 • Obrót na rachunek własny lub rachunek osoby fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną terminowymi operacjami finansowym, instrumentami rynku pieniężnego oraz papierami wartościowymi,
 • Uczestnictwo w emisji papierów wartościowych lub świadczenie usług z nią związanych,
 • Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
 • Usługi w zakresie zarządzania finansowego, w tym inwestycyjnego,
 • Świadczenie usług brokerskich na rynku pieniężnym.

Na rynku finansowym wciąż wzrasta znaczenie niebankowych instytucji finansowych. Dzieje się tak dzięki innowacjom finansowym, które są konkurencyjne w porównaniu do ofert bankowych. Należy również zauważyć, że na ryku pojawiły się również zagraniczne instytucje finansowe.

Bibliografia

 • Prawo bankowe, stan prawny: lipiec 2004, red. Barbara Porzecka, Maciej Nałęcz, wyd. C.H. Beck 2004
 • Mishin S.Frederic, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Autor: Krzysztof Dylewski