Zlecenie stałe

Z Encyklopedia Zarządzania

Zlecenie stałe - forma rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu bankowi dyspozycji na cykliczne przelewanie określonej kwoty pieniężnej z naszego konta na wskazane przez nas konto. Ze zlecenia stałego mogą korzystać osoby prawne i fizycznie posiadające rachunek bankowy.

Do wykonania zlecenia stałego niezbędne jest określenie:

 • kwoty przelewu,
 • częstotliwości płatności,
 • numeru rachunku, na który mają być przelewane pieniądze.

TL;DR

Zlecenie stałe to forma rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na cyklicznym przelewanie określonej kwoty pieniężnej z naszego konta bankowego na wskazane konto. Jest wygodne i oszczędza czas, zwłaszcza przy stałych płatnościach. Można je ustawić samodzielnie przez internet lub w oddziale banku, a także łatwo je modyfikować. Zaletami zleceń stałych są oszczędność czasu, wygoda, brak skomplikowanych formalności, dotrzymywanie terminów i oszczędzanie pieniędzy.

Zlecenia stałe, a polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty w przeciwieństwie do zlecenia stałego jest jednorazowe. Zlecenie stałe jest korzystniejsze w wypadku regulowania zapłat, których wartość rzadko się zmienia (np. opłata za dostęp do internetu). Gdy jednak wysokość opłat różni się z miesiąca na miesiąc (np. abonament za telefon) warto skorzystać z jednorazowego polecenia zapłaty. W wypadku polecenia zapłaty ustalamy z bankiem i instytucją wystawiającą rachunek pobranie odpowiedniej kwoty z konta. Zlecając bankowi cykliczne transfery ze swojego konta stałych kwot na rachunek wierzyciela, świadomie rezygnuje z uczestnictwa w tym procesie oszczędzając swój czas oraz pozbywając się ze swojej świadomości jakiejkolwiek konieczności pamiętania o regulowaniu stałych należności.

Zlecenie stałe w praktyce

Zlecenie stałe jest przede wszystkim narzędziem wygodnym dla użytkownika. Pozwala na cykliczne transfery bezgotówkowe w stałej wysokości, przez co stwarza okoliczności dla swego rodzaju swobody - uwolnienia się od konieczności pamiętania o comiesięcznym regulowaniu należności. Bank sam przelewa wcześniej ustaloną kwotę na rachunek wierzyciela, oszczędzając tym samym czas klienta oraz zmniejszając niemal do zera ryzyko pomyłki podczas przygotowywania przelewu. Narzędzie to może być wykorzystywane na przykład podczas opłacania rachunków - stałej wysokości kwoty przelewane są co miesiąc (bądź w innym cyklu) na rachunek zakładu energetycznego, spółdzielni mieszkaniowej, gazowni itd.

Zarządzanie zleceniami stałymi

Zlecenie stałe standardowo można ustanowić w trakcie wizyty w Oddziale Banku, jak również podczas kontaktu z Infolinią Banku. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, co raz częściej banki umożliwiają utworzenie zlecenia stałego po zalogowaniu do systemu transakcyjnego. Klient ma możliwość złożenia dyspozycji samodzielnie bez konieczności osobistego kontaktu z Bankiem. Tworząc zlecenie stałe należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • datę wykonania pierwszego przelewu - może być to data bieżąca lub data przyszła. Określenie tego parametru wpłynie na moment, kiedy zlecenie stałe zrealizuje się po raz pierwszy. Następne przelewy będą wykonywały się cyklicznie począwszy od daty realizacji pierwszej płatności.
 • częstotliwość przelewów - zlecenie stałe realizuje się cyklicznie. To Klient wskazuje w jakim odstępie czasowym mają być wykonane przelewy. Wybór ten jest uzależniony od potrzeb Klienta, który może wybrać różne okresy czasu, na przykład: tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku.
 • datę zakończenia realizacji zlecenia stałego - istnieje możliwość ustawienia bezterminowego zlecenia stałego. Wówczas Klient musi pamiętać, aby w odpowiednim momencie, kiedy nie będzie już potrzebował cyklicznych płatności, wycofać dyspozycję. Można także ustanowić datę graniczną zlecenia stałego. Po upływie wskazanego terminu bank zaprzestanie wykonywania przelewów.

W sytuacji, kiedy Klient chce zmienić warunki realizacji zlecenia stałego, może samodzielnie dokonać dowolnej modyfikacji. Nie ma konieczności, aby wycofywać zlecenie stałe i tworzyć je ponownie. Bank daje możliwość zmiany cyklu realizacji przelewów, wysokości kwoty, czy numeru rachunku do spłat. Klient może również zawiesić zlecenie stałe, czyli na pewien czas wstrzymać realizację przelewów. Następnie w dowolnej chwili, bez konieczności tworzenia nowego zlecenia, przywrócić wcześniej ustawione regularne płatności (R. Patterson, 2015).

Zalety zleceń stałych

 • oszczędność czas - Klient podczas tworzenia zlecenie stałego tak naprawdę zleca realizację serii przelewów. Nie musi każdorazowo zlecać pojedynczych płatności,
 • wygoda - bank samodzielnie wykonuje wcześniej zlecone przelewy. Klient poza ustanowieniem zlecenia stałego nie jest proszony o wykonywanie dodatkowych czynności,
 • brak skomplikowanych formalności - tworzenie zlecenia stałego jest podobne do wykonywania standardowego przelewu. Klient jest proszony tylko o wskazanie kilku dodatkowych parametrów, które pozwolą na wykonywanie cyklicznych płatności w jego imieniu,
 • dotrzymywanie terminów - Klient ogranicza ryzyko spóźnienia się z ważną płatnością czy spłatą raty kredytu. Pod warunkiem, że na rachunku będzie zapewniona odpowiednia ilość środków na dzień realizacji przelewu, to Bank odpowiada za terminowe wykonanie zlecenia.
 • oszczędzanie pieniędzy - niektóre banki pobierają opłatę za każdą potwierdzaną płatność. Może to być prowizja za kod SMS, którym Klient podpisuje przelew. W przypadku zlecenia stałego w jednej chwili zostaje zatwierdzona określona ilość przelewów. Klient akceptuje zlecenie, które zawiera serię płatności, a nie każdą operację z osobna (A. Adamus-Matuszyńska, 2010).


Zlecenie stałeartykuły polecane
Karta bankowaPłatnośćKarta kredytowaFaktoring wymagalnościowyKarta płatniczaKarta magnetycznaChargebackRefinansowanieProlongata

Bibliografia

 • Adamus-Matuszyńska A. (red.) (2010), Bankowość dla praktyków, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk
 • Bodył-Szymala P. (2005), Klient w banku czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków,, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
 • Borkowski M. (2011), Bankowość elektroniczna jako podstawowy i nowoczesny kanał sprzedaży oraz dystrybucji produktów finansowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, nr 106
 • Grzegorczyk W. (2011), Wyzwania dystrybucji produktów bankowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (2000), Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2003), Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa
 • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (1996), Operacje bankowe. Rozliczenia i ewidencja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • Patterson R. (2015), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i po angielsku, Stämpfli Polska, Warszawa
 • Ślażyńska-Kluczek D. (2016), Zmiany na rynku usług finansowych w kontekście dyrektywy PAD, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku


Autor: Małgorzata Nowak, Mirosław Machowski, Elżbieta Oleksy