Nowe media

Z Encyklopedia Zarządzania

Nowe media to pojęcie, którego postrzeganie zmienia się wraz z upływem czasu. Postęp technologiczny przebiega tak gwałtownie, że dla wielu osób zmiany zachodzące dzięki rozwojowi technologii są wręcz zaskoczeniem. Zakres znaczeniowy terminu "nowe media" szybko się zmienia, pięćdziesiąt lat temu w ten sposób określane były radio i telewizja, teraz to już nieaktualne. Kolejne lata rozszerzały zakres użycia tego pojęcia na wiele innych mediów masowych, które dzięki cyfrowej technologii zapewniają bardzo wysoką jakość przekazu, dostępność, a przy tym są niezwykle funkcjonalne.

"Główny Urząd Statystyczny przyjmuje następującą definicję nowych mediów: "[…] ogólne określenie wielu różnych form komunikacji elektronicznej, które są możliwe dzięki użyciu technologii komputerowej, wykorzystujących m.in. publikacje elektroniczne na CD-ROM, DVD, telewizję cyfrową i przede wszystkim Internet. Oznacza to korzystanie - na potrzeby komunikowania się - z komputerów stacjonarnych i przenośnych, jak i innych bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Do nowych mediów zalicza się m.in. strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej rzeczywistości (w tym gry wideo). Termin jest odniesieniem do «starych» [tradycyjnych] form medialnych, takich jak drukowanie gazet i czasopism, będących statyczną reprezentacją tekstu i grafiki"".[1]

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie "nowych mediów" i ich cechy charakterystyczne, takie jak multimedialność, indywidualizacja, interaktywność, niematerialność, wielofunkcyjność i mobilność. Nowe media mają duży wpływ na komunikację marketingową, umożliwiając firmom prezentowanie pełnej informacji o produkcie i budowanie wizerunku. Komunikacja marketingowa za pomocą nowych mediów jest bardziej skuteczna niż tradycyjne media.

Cechy charakterystyczne mediów

Pomimo braku zgodności w co do definiowania nowych mediów, można wskazać pewne cechy nowych mediów, które są zgodne w literaturze:

 • multimedialność - angażowanie wielu zmysłów w proces kodowania i dekodowania komunikatu,
 • indywidualizacja - dotarcie ze spersonalizowaną informacją do konkretnej grupy odbiorców, dostosowanie komunikatu do potrzeb informacyjnych indywidualnego odbiorcy (personalizacja urządzania, zawartości komunikatu oraz formy),
 • interaktywność - możliwość wygenerowania sprzężenia zwrotnego (tzw.feedbacku) w czasie rzeczywistym, gromadzenie informacji przez nadawcę o reakcjach na przesłanym komunikat odbiorcy,
 • niematerialność - podstawą prezentacji informacji jest forma cyfrowa,
 • przenośność (wielofunkcyjność) - wielość platform korzystania z treści cyfrowej komputer, tablet, telefon) i łatwość w kopiowaniu zawartości komunikatu bez utraty jakości informacji
 • trwałość komunikatu - cykl życia informacji jest bardzo długi,
 • dostępność - korzystanie z informacji w czasie i miejscu (mobilność) dogodnym dla odbiorcy, brak ograniczeń czasowych i przestrzennych w konsumpcji informacji przez odbiorcę,
 • aspekt społeczny - permanentność kontaktu z innymi podmiotami - poczucie więzi, efekt przynależności[2]
Multimedialność

Z pojęciem nowych mediów związane jest także pojęcie "multimedialność". Multimedialność mediów cyfrowych ma bezpośredni wpływ na efektywność działań w zakresie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa bądź poszczególnych marek. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo zapamiętania oraz wpłynięcia na postawy, zachowania odbiorców czy opinie należy oddziaływać na nie jeden, a wiele zmysłów odbiorcy jednocześnie, za pomocą jednego komunikatu. Nowe media umożliwiają wykorzystanie wszystkich środków prezentacyjnych i reprezentacyjnych takich jak: głos, wzrok, twarz, mimika, gesty, jak również teksty, obrazy, rysunki, fotografie, filmy. Przedsiębiorstwo ma możliwość wykorzystania wszystkich form ekspresji, a to właśnie Internet pozwala zaprezentować w serwisie WWW wszystkie formy audiowizualne wykorzystywane w promocji przedsiębiorstwa. W szczególności można wyeksponować elementy związane z prezentacją wizualną przedsiębiorstwa/marki takie jak: logo, logotyp, kolorystyka bądź typografia.

Indywidualizacja

Konsument w nowych mediach jest stroną zdecydowanie bardziej aktywniejszą. Internet daje konsumentowi większe poczucie kontroli nad procesem komunikacji gdyż to konsument wybiera formę komunikatu - głosową lub tekstową. Decydując o formie, miejscu i czasie kontaktu konsument odczuwa większy poziom indywidualizacji procesu komunikacji z przedsiębiorstwem.

Interaktywność

Interaktywność pozwala na dialog z odbiorcą. Ma to korzystny wpływ na budowanie bezpośrednich kontaktów i więzi z poszczególnymi grupami. W konsekwencji interaktywność mediów prowadzi do budowania tzw. społeczności wokół przedsiębiorstwa lub marki przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych. Zbudowane w ten sposób relacje pozwalają zwiększyć poziom akceptacji dla prowadzonej działalności przedsiębiorstwa bądź rozszerzyć linię produktów danej marki.

Niematerialność

W przypadku nowych mediów niematerialna forma przekazu nie powoduje jej ulotności, ponieważ wszelkie komunikaty w Internecie charakteryzują się trwałością. Usunięcie informacji z Internetu jest czasami o wiele trudniejsze od wykupienia całego nakładu wydrukowanego czasopisma czy zablokowania emisji programu telewizyjnego (tradycyjne media), w którym pojawia się niekorzystna, negatywnie wpływająca na jego wizerunek opinia na temat przedsiębiorstwa.

Wielofunkcyjność

Przygotowany przez przedsiębiorstwo komunikat może być w prosty sposób przenoszony przez użytkowników na różne techniczne środki przekazu, co zwiększa poziom dotarcia do odbiorców. Przenośność jedną z najważniejszych cech dla obecnie zdobywających coraz większą popularność serwisów społecznościowych, gdzie współdzielenie treści pomiędzy użytkownikami jest podstawą ich funkcjonowania.

Mobilność

Serwis internetowy przedsiębiorstwa może być zupełnie inaczej kształtowany w przypadku otwarcia strony WWW na komputerze i na telefonie komórkowym. System sam dostosowuje formę i treści informacji do urządzenia, z którego korzysta w danym momencie konsument. Ma to znaczący wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów[3]

Nowe media a komunikacja marketingowa

Decydując się na wykorzystywanie nowych mediów w komunikacji marketingowej firmy stawiają sobie wiele różnych celów, jednak wśród firm najczęściej wskazuje się na dwa z nich: prezentowanie pełnej i aktualnej informacji o firmie, jej produktach i warunkach zakupu oraz zapewnienie klientom dostępu do informacji o firmie, warunkach zakupu i produktach w każdym miejscu, i o każdej porze. Ponadto część firm wykorzystuje nowe media przy budowaniu wizerunku firmy przede wszystkim nowoczesnej oraz potrafiącej prowadzić dialog z klientem. Jako cel wyodrębnia się także dążenie do obniżania kosztów komunikacji z klientami, budowanie trwałych relacji z nimi oraz podniesienie konkurencyjności przez znalezienia zindywidualizowanej drogi do obsługi klientów. Komunikacja marketingowa prowadzona z wykorzystaniem nowych mediów wykazuje się większą skutecznością niż ta prowadzona z pomocą mediów tradycyjnych[4]


Nowe mediaartykuły polecane
Komunikacja wizualnaMarketing szeptanyRola internetu w marketinguŚrodki przekazu reklamyRodzaje reklamyMarketing mobilnyReklama internetowaMarketing onlineFormy promocji i reklamy w internecie

Przypisy

 1. O.Witczak 2013, s. 91
 2. T.Kowalski i in. 2006, s. 263-273
 3. O.Witczak 2013, s. 92
 4. A.Bajdak 2017, s. 26

Bibliografia


Autor: Natalia Nowak