Główny Urząd Statystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

"Główny Urząd Statystyczny GUS' to centralny organ administracji państwowej. Do jego obowiązków należy pozyskanie i zebranie informacji statystycznych z dziedzin życia publicznego oraz niektórych dziedzin prywatnego życia obywateli.

Zadania urzędu statystycznego

 • rozpoznanie zapotrzebowania na analizy i informacje statystyczne
 • organizacja i prowadzenie badań statystycznych
 • zbieranie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych
 • udział w pracach metodologicznych w wybranych dziedzinach statystyki
 • współdziałanie z administracją publiczną
 • prowadzenie krajowego rejestru REGON
 • praca nad tworzeniem, aktualizacją rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
 • wykonywanie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne,
 • wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz na zlecenie,
 • prowadzenie szkoleń w dziedzinie statystyki,
 • popularyzacja wiedzy o statystyce,
 • administrowanie infrastrukturą techniczną.

Główny Urząd Statystyczny został powołany "13 lipca 1918 roku przez "Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Podczas 91-letniej działalności Główny Urząd Statystyczny zachował nazwę i program działania, prowadzi badania, gromadzi zbiory, sporządza i publikuje wyniki. Na czele Głównego Urzędu Statystycznego stoi Prezes. Na dzień dzisiejszy funcję Presesa GUS pełni Józef Oleński. Przy prezesie działa Kolegium GUS w skład którego wchodzą:

 • wiceprezesi,
 • Dyrektor Generalny,
 • Radcowie Generalni,
 • dyrektorzy departamentów,
 • dyrektorzy urzędów statystycznych,
 • dyrektorzy jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS.

Do podstawowych systemów statystycznych należą:

Centralne rejestry Głównego Urzędu Statystycznego:

 • Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Bibliografia

Autor: Anna Majewska