Web 2.0

Z Encyklopedia Zarządzania
Web 2.0
Polecane artykuły


Web 2.0 – nazywana jest także jako sieć drugiej generacji umożliwiająca użytkownikom interakcję ze stronami internetowymi, tzn. mogą być odbiorcami treści udostępnianych na stronach internetowych, ale również mogą je tworzyć. Pośród użytkowników w koncepcji Web 2.0 możemy spotkać osoby tworzące treści, czytające je, uczestniczące w dyskusjach bądź po prostu wykazujące się aktywnością oraz osoby nieaktywne. Specyficzną grupą, którą można wyróżnić w modelu Web 2.0 są krytycy.

Technologia ta pozwala użytkownikom internetu tworzyć treści i upubliczniać je w internecie. Mogą być oni odbiorcami tych treści i oceniać je, komentować czy wyrażać swoją opinie. Umożliwiają one również interakcję z innymi użytkownikami stron internetowych czy serwisów społecznościowych w postaci nawiązywania kontaktów, możliwości prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym (w postaci rozmów tekstowych, głosowych, wysyłania obrazów, używania komunikatorów), udostępniania oraz odbierania zasobów innych użytkowników (np. fotografii). (J. Brzostek-Pawłowska 2011, s. 143)

Cechy Web 2.0

 • Interakcyjność,
 • Łatwość w komunikacji,
 • Prostota w tworzeniu,
 • Możliwość podjęcia współpracy z innymi użytkownikami,
 • Udostępnianie treści i informacji,
 • Dostępność zasobów,
 • Niskie koszty,
 • Powszechność,
 • Możliwość udzielenia pomocy,
 • Duży zasięg,
 • Umożliwianie kontaktów z innymi ludźmi, kreowanie wspólnoty
 • Wzajemna nauka,
 • Przejrzystość wyglądu (J. Brzostek-Pawłowska 2011, s. 145)

Bardzo ważną cechą charakteryzującą model Web 2.0 jest docenienie odbiorców i ich roli w kształtowaniu sieci oraz w jej rozwoju. (Ł.Sarowski 2017, s. 35)

Początki koncepcji

Koncepcja "Web 2.0" rozpoczęła się od konferencji pomiędzy Tomem O'Reilly i MediaLive International o trendach internetowych. Zauważono wtedy, że sieć stała się ważniejsza niż kiedykolwiek, dzięki nowym aplikacjom i stronom internetowym. Jednak wciąż zdania były podzielone co do tego, co oznacza Web 2.0. Niektórzy twierdzą, że jest to pozbawione znaczenia modne hasło marketingowe, a inni akceptują ją jako nową konwencjonalną mądrość. Dlaczego zatem jedną aplikację kwalifikuje się jako podejście Web 1.0 a inne jako Web 2.0 ? (T.O’Reilly 2007, s. 17-18)

Różnica między tymi modelami wyraża się w znacznym zamazaniu różnicy między nadawcą treści a jej odbiorcą. Treści udostępniane w modelu Web 1.0 mogły zostać odczytane, bez wchodzenia w interakcje. Ponadto treści, które tworzone są przez użytkowników wykorzystywane są również aby komunikować się między sobą (J. Woźniak 2014, s. 45).

Rozwój technologii

 • Web 1.0 – charakteryzuje się jednostronną wymianą informacji. Uprzywilejowaną grupą są tutaj nadawcy treści, którzy publikują w internecie artykuły, ogłoszenia, które mogą zostać tylko odczytane przez użytkowników, nie mogą natomiast wejść z nimi w interakcję. Takie strony nie były dość funkcjonalne, ponieważ dostarczały tylko podstawowych informacji, bez możliwości dowiedzenia się czegoś więcej.
 • Web 2.0
 • Web 3.0 – rozwinięcie technologii drugiej generacji o rozwiązania semantyczne. W sieci 3.0 wykorzystywane są mechanizmy pozwalające na przesył danych w trzech wymiarach. Poniekąd Web 3.0 utożsamiane jest ze sztuczną inteligencją, a więc używanie inteligentnych narzędzi, które celowo pomagają w uzyskaniu informacji adekwatnie do preferencji użytkownika. W podejściu Web 2.0 nacisk jest kładziony na interakcje z użytkownikami, a tutaj istotna jest informacja i jej dopasowanie do woli użytkownika. W dzisiejszych czasach w Internecie panuje mnogość artykułów, stron internetowych, blogów czy ogólnie informacji, dlatego bardzo ważne jest ułatwienie użytkownikom jej spersonalizowania. (Ł.Sarowski 2017, s. 35)
 • Web 4.0 - opisywany jako "ultra inteligentny elektroniczny agent”, który jeszcze dokładniej odczytuje informacje wyszukane w sieci w odpowiednich kontekstach. Ten model charakteryzuje się rozbudowaną interakcją "odbywającą się w symbiozie pomiędzy człowiekiem a maszyną”. Efektem końcowym tych rewolucji ma być koncepcja Internetu rzeczy, czyli doprowadzenia do integracji z siecią wszystkich rodzajów urządzeń. (Ł.Sarowski 2017, s. 37)

Przykłady stron w modelu Web 2.0

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • NaszaKlasa
 • Allegro
 • YouTube
 • Instagram

Bibliografia

Autor: Monika Pióro