Patronat medialny

Z Encyklopedia Zarządzania
Patronat medialny
Polecane artykuły


Patronat medialny – rodzaj patronatu, w którym przedsiębiorstwa z sektora mass mediów udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia.

Istota Patronatu Medialnego

Aby lepiej zrozumieć to pojęcie, warto najpierw zapoznać się ze znaczeniem patronatu klasycznego. Można powiedzieć że jest on sprawowaniem opieki, pieczy, nadzorowaniem.Patronat medialny jest jedną z form patronatu, niektóre jego elementy są wspólne ze sponsoringiem, który jednak jest bardziej zjawiskiem komercyjnym niż prestiżowym.[1]Patronatem medialnym jest "medium zależne od właściciela lub medium lokalne, które świadczy swoje usługi, nie zastrzega nawet tak zwanej klauzuli na "wyłączność"."[2]Obie strony czerpią ze swojej współpracy korzyści. Z patronatu medialnego korzystają sportowcy, piosenkarze, artyści oraz organizacje. W związku z tym cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Umowa Patronatu Medialnego

Aby objęcie opieką medialną konkretnego wydarzenia kulturalnego lub politycznego było możliwe konieczne jest podpisanie umowy między wydawcą(redakcją) a podmiotem odpowiedzialnym za organizowanie danego wydarzenia. Umowa, którą podpisują strony należy do grupy umów nienazwanych, a więc jej warunki są negocjowane i ustalane według potrzeb i wzajemnych oczekiwań zainteresowanych. Za świadczone usługi jest wystawiana faktura VAT.[3]

Obowiązki stron w patronacie medialnym

Za co odpowiadają media?

Są one odpowiedzialne za informowanie o wydarzeniu, a także o wydarzeniach towarzyszących. Swoje zadania mogą realizować poprzez udostępnienie organizatorowi powierzchni w gazecie albo czasu na antenie.[4] Swoje założenia mogą realizować tylko pod warunkiem, że dotrą do grupy osób, na której zależy organizatorowi. Przypadkowe patronaty medialne często kończą się porażką ponieważ nie docierają do odpowiedniej publiczności. W takiej sytuacji patronat medialny pozbawiony jest sensu. Jednakże odpowiednio poprowadzony może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Za co odpowiada organizator?

Organizator w zamian za oferowane przez media korzyści ma obowiązek do umieszczenia informacji o patronacie oraz logo redakcji (telewizji, radia, gazety), ma także zapewnić odpowiedni poziom wydarzenia i zadbać o bezpieczeństwo imprezy.[5]

Patronat honorowy

Z patronatem medialnym powiązany jest inny rodzaj patronatu, który zwany jest patronatem honorowym.Obejmuje go osobistość, która jest znana i szanowana w dziedzinie związanej z wydarzeniem. Taką osobą jest też przedstawiciel władzy, zdarza się to często podczas imprez miejskich, które zostają objęte patronatem Prezydenta Miasta.[6]

Bibliografia

Przypisy

  1. B. Armknecht 2011, s. 27
  2. B. Armknecht 2011, s. 27
  3. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  4. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  5. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  6. B. Armknecht 2011, s. 27

Autor: Patrycja Oleś