Marketing wewnętrzny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Marketing wewnętrzny opiera się na założeniu, że w każdej organizacji istnieje wewnętrzny rynek, na którym tradycyjną rolę klientów odgrywają pracownicy. Rynek taki poddawany jest szeroko zakrojonym badaniom, a także oddziaływaniu marketingowemu, służącemu realizacji taktycznych i strategicznych celów, ukierunkowanych głównie na:

  • procesy motywacyjne,
  • stymulowanie pożądanych postaw menedżerskich,
  • rozwój systemów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

Celowość zastosowania marketingu wewnętrznego w organizacji wynika z przekonania, że decydujący wpływ na inteligentne działanie organizacji ma wiedza, umiejętności i zachowanie jej pracowników.

Kultura organizacyjna zarządzanej według tych zasad kładzie szczególny nacisk na:

  • ważność wkładu każdego pracownika w procesie tworzenia wartości dodanej,
  • efekt synergiczny pracy zespołowej,
  • rozwinięty system partycypacji pracowniczej w procesie podejmowania decyzji.

W związku z powyższym, możemy wskazać szereg elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na marketingu wewnętrznym, zasadniczo odbiegających od podejścia tradycyjnego, np.:

  • selekcja pracowników - dokonywana przez członków zespołu,
  • wynagrodzenie - zarówno finansowe jak i niefinansowe,

W związku z tym, iż implementacja marketingu wewnętrznego w organizacji o konserwatywnej strukturze i zasadach funkcjonowania, powinna być procesem radykalnym i dynamicznym, a także zważywszy na fakt, że marketing wewnętrzny powinien zawsze być rozumiany jako proces ciągły, techniką znajdującą tu szerokie zastosowanie jest reengineering.

Bibliografia

  • Bowen D., Lawler E., Total quality-oriented human resource management, Organizational Dynamics 1992,
  • Strużycki M., Zarządzanie Przedsiębiorstwem, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004.

Autor: Michał Arament