Rynek zbytu

Z Encyklopedia Zarządzania
Rynek zbytu
Polecane artykuły

Rynek zbytu (ang. outlet) to szeroko rozumiane miejsce (rzeczywiste lub w świecie wirtualnym) sprzedaży i kupna różnego rodzaju produktów, towarów usług stworzonych przez człowieka dla jego własnego użytku. W tym wyimaginowanym miejscu spotykają się uczestnicy procesu handlowego, zainteresowani dwustronną wymianą, najczęściej towarowo-pieniężną. We współczesnym świecie bardzo ważny jest kontent odbiorców, do których pragnie trafić poprzez wybrany rynek zbytu twórca, wytwórca, przemysł[1].

Rodzaje rynków zbytu

Przedsiębiorcy mogą wystawiać swoje usługi na różnego rodzaju rynkach. Zadaniem działu marketingu w danej firmie jest znalezienie jak największych możliwości upłynnienia gotowych produktów, zatem ważne są badania dostępnych rynków. Współczesny świat jest niezwykle szybki, bardzo wysoko rozwinięty, stąd potrzeba i możliwości tworzenia nowych miejsc zbytu usług i towarów zarówno w realnym świecie jak i wirtualnym, dostosowanego do konsumentów. Najważniejsze, spotykane rynki zbytu na przełomie XX i XXI wieku mogą zostać podzielone według różnych kryteriów[2]:

  • ze względu na zasięg terytorialny (rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, globalny),
  • ze względu na rodzaj obrotu (rynek finansowy, dóbr i usług, czynników wytwórczych),
  • ze względu na skonkretyzowanie branży (np. rynek mięsny, zbożowy, meblowy, samochodowy, itp.)
  • ze względu na legalność (rynek legalny, nielegalny, tzw. czarny rynek),
  • ze względu na liczbę podmiotów (rynek wolnokonkurencyjny, oligopolistyczny, monopolistyczny).

Rola rynku zbytu

Rynek zbytu jest dla przedsiębiorców bardzo ważnym miejscem w działalności gospodarczej. To tutaj odbywają się najważniejsze transakcje, których zadaniem jest dotarcie do szerokiego spektrum klientów. To miejsce (rzeczywiste lub wirtualne), gdzie towar i/lub usługa przechodzi od wytwórcy do odbiorcy. Warunki panujące w gospodarce rynkowej często prowadzą do trudności w przekazaniu konsumentom wytworzonych dóbr czy usług. Jest to podstawowa przyczyna wysokiej elastyczności, rozwoju konkurencyjności, poszukiwaniu nowych kanałów dystrybucji, zgłębianie tajnik reklamy, marketingu – ogólnie rozumianego rozwoju.

Rynek zbytu jest kształtowany przez aktualne popyt i podaż. Dlatego też na jego kształt mają wpływ konsumenci. Efektywne pozyskiwanie klientów oraz ich długoterminowe utrzymanie jest głównym zadaniem przed którym stają firmy wystawiające swoje produkty, dobra czy usługi na dowolnych rynkach zbytu. Wzrost wymagań konsumenckich, wszechstronny rozwój techniki i cyfryzacja świata prowadzą do powstawania nowych możliwości, innowacyjnych rynków.

Internetowy rynek zbytu

Najnowsze osiągnięcia techniki spowodowały, że współczesny człowiek niemal całe swoje życie przeniósł w sferę internetową (przestrzeń wirtualna). Pojawiła się potrzeba rozwoju rynków zbytu w tej płaszczyźnie. „Globalna sieć to dzisiaj okno na świat. Okno, dzięki któremu nawet najmniejszy biznes może zostać zauważony przez setki potencjalnych klientów. Internet daje szansę na znalezienie rynków zbytu, pozwala w łatwy sposób docierać do kontrahentów i wpływać na decyzje nabywców”[3].

Internetowy rynek zbytu jest dziś niezwykle popularnym miejscem, z którego korzysta niemal każdy nabywca. Konkurencja na nim jest bardzo duża, zatem poszukiwane są nowe sposoby dotarcia do e-klienta, nowe możliwości przedstawienia oferowanych produktów i usług. Całość działań podejmowanych przez przedsiębiorców w ramach rynku zbytu wpływa niewątpliwie na jego dynamiczny charakter, podnoszenie jakości towaru, powiększanie oferowanych zasobów.

Przypisy

  1. Czubała A. i in. 2012, s. 6
  2. Borowiec M. i in. 2014, s. 76-81
  3. Chrzanowski P. 2015

Bibliografia

Autor: Mateusz Mordarski