Sprzedaż detaliczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Sprzedaż detaliczna - warunkuje dostęp do szerokiego wyboru dóbr konsumpcyjnych, w tym dóbr pierwszej potrzeby. Jej istnienie i dobre funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na poziom zaspokajania potrzeb oraz poziom i jakość życia obywateli.

TL;DR

Sprzedaż detaliczna jest istotnym czynnikiem wpływającym na dostęp do dóbr konsumpcyjnych i jakość życia. W handlu detalicznym istotne jest wykorzystanie sprzedaży krzyżowej i analizy Business Intelligence do zwiększania sprzedaży. Sprzedaż detaliczna jest kluczowa dla konsumentów, umożliwiając im dostęp do różnych produktów. W Polsce obserwuje się spadek liczby sklepów spożywczych. Sektor handlu detalicznego ma dużą rolę w UE, co jest monitorowane przez Komisję Europejską. Zagrożeniem dla sprzedaży detalicznej jest konieczność ciągłego doskonalenia strategii i konkurencyjnego pozycjonowania.

Czynniki wpływające na sprzedaż detaliczną

Sprzedaż detaliczną charakteryzuje kilka zmiennych, takich jak[1]:

 • forma sprzedaży,
 • wielkość sklepu,
 • lokalizacja sklepu.

Elementy składowe sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna łączy[2]:

 • wiele form sprzedaży (sklepy, handel elektroniczny, targi itp.),
 • formatów (od małych sklepów po hipermarkety),
 • produktów (żywnościowe, nieżywnościowe, leki na receptę lub dostępne bez recepty itp.),
 • form prawnych (działalność indywidualna, system franczyzny, grupy zintegrowane itp.),
 • lokalizacji (miejska/wiejska, centrum miasta/przedmieścia itp.).

Narzędzia sprzedaży detalicznej

W handlu detalicznym szczególnego znaczenia nabiera sprzedaż krzyżowa (cross-selling). Detaliści używają ogromnej ilości informacji dostępnych o kliencie do powiązania sprzedaży różnych produktów w trakcie zakupów. Działania te opierają się w dużej mierze na gustach konkretnego klienta, które mogą być przeanalizowane przy użyciu narzędzi Business Intelligence w oparciu o wcześniejsze jego zakupy. Detaliści dzięki analizom Business Intelligence dostają odpowiedź na następujące pytania[3]:

 1. Jakie produkty są razem kupowane?
 2. Jakie produkty są razem kupowane przez podobnych klientów?
 3. Czym różnią się klienci, którzy kupili dany produkt od tych, którzy nie kupili?
 4. Jakie produkty jest skłonny kupić dany klient?
 5. Jaki produkt powinien być zaoferowany klientowi w przyszłości?
 6. Którzy klienci chętnie kupują dany produkt?
 7. Jak długa jest przerwa między zakupami?

Sprzedaż detaliczna a konsumenci

Znaczenie sprzedaży detalicznej dla konsumentów:

 • Sprzedaż i dystrybucjałącznikiem pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną na rynkach wyższego i niższego szczebla, co nadaje im kluczową rolę w gospodarce europejskiej.
 • Rynek handlu i dystrybucji warunkuje dostęp do szerokiego wyboru dóbr konsumpcyjnych, w tym dóbr pierwszej potrzeby, jego funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obywateli.
 • Dzięki usługom świadczonym przez handlowców wielu konsumentów ma na miejscu dostęp do produktów pochodzących z innych państw członkowskich i państw trzeciego świata i mogą oni w sposób konkretny korzystać z istnienia rynku wewnętrznego.
 • Sprzedawcy mogą stać się siłą napędową modeli zrównoważonego rozwoju dzięki reagowaniu na postawy konsumentów i interakcje, które między nimi zachodzą[4].

Sytuacja sprzedaży detalicznej w Polsce

W Polsce od kilku lat można zauważyć tendencję spadkową liczby sklepów spożywczych. W dużej części można to uznać za wynik:

 • działania praw rynku,
 • mało aktywnej działalności właścicieli,
 • braku poparcia ze strony lokalnych władz,
 • braku specjalizacji produktowej i wyższych cen[5].

Sytuacja małego handlu detalicznego w Polsce na tle sytuacji w krajach Unii Europejskiej

Sektor handlu detalicznego ma relatywnie duże znaczenie gospodarcze w wielu krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce. Przejawia się to m.in. w powołaniu specjalnej Komisji Europejskiej dla nadzoru nad rynkiem handlu detalicznego ze względu na "wielopłaszczyznowe znaczenie tego sektora dla Unii Europejskiej"[6].

Zagrożenia dla sprzedaży detalicznej

Według T. Domańskiego marketing przyszłości będzie wymagał od sieci sprzedaży detalicznej ciągłego doskonalenia procesu strategii rozwoju w kontekście konkurencyjnego pozycjonowania oferty wąskiej grupy dobrze im znanych i doskonale rozpoznanych konkurentów. Należy spodziewać się również tego, że mniejsza liczba konkurentów oznaczać będzie lepszy monitoring oraz przewidywalność ich zachowań. Mniejsza liczba podmiotów działających na rynku może jednocześnie prowadzić do utrwalania się pewnych układów rynkowych oraz towarzyszących im podziałów rynku. Konkurenci będą bowiem sobie lepiej znani, co może także prowadzić do utrwalania się pewnych podziałów rynkowych między kluczowymi graczami[7].


Sprzedaż detalicznaartykuły polecane
Branża fmcgRynek zbytuHandel detalicznyZasady funkcjonowania rynku usługMarka własnaKonkurencjaEksportRynek niedoskonałyHipermarket

Przypisy

 1. T. Słaby, 2011, s. 29
 2. Komisja Europejska, 2010, s. 2
 3. J. Bazarnik,2011, s. 261/262
 4. Komisja Europejska, 2010, s. 3
 5. T. Słaby, 2011, s. 30
 6. Komisja Europejska, 2010, s. 1
 7. T. Domański, s. 61

Bibliografia


Autor: Mateusz Misiuk