Klasyfikacja pozycji asortymentowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Pozycje asortymentowe to pojęcie przedstawiające istniejące klasy podziału produktów od jednostki o najszerszym zasięgu do jednostki podstawowej.

Klasyfikacja pozycji asortymentowych

W strukturze asortymentu możemy wyróżnić cztery najbardziej istotne pozycje. Należą do nich:

1) Rodzina produktów - jest to największa jednostka podziału asortymentowego. Swoim zakresem obejmuje klasy produktów, które zaspokajają w mniejszym lub też w większym stopniu szeroko pojmowane potrzeby warunkujące egzystencje człowieka w danym środowisku (np. produkty spożywcze zaspokajające pragnienie czy też głód).

2) Klasa produktu lub kategoria produktu - jest to grupa towarów z istniejącymi bardzo mocnymi powiązaniami funkcjonalnymi. Jest to tym samym zestaw produktów wyodrębniony na podstawie podobieństwa surowcowego, z jakiego towary zostały wykonane, technologii wytwarzania oraz ich przeznaczenia (np. produkty tytoniowe, tj. papierosy). 3) Linia produktu - jest to grupa produktów ściśle powiązanych ze sobą pod względem przeznaczenia, skierowana do określonej grupy klientów, sprzedawana przy pomocy określonych kanałów dystrybucji lub podobnego poziomu cen (np. linia odzieży sportowej, linia kosmetyków do ciała).

4) Pozycja produktu - jest to najmniejsza jednostka podziału asortymentowego. Może to być zarówno artykuł jak i rodzaj usługi. Tak jak w przypadku poprzednich szczebli hierarchii produktowej określany jest przez: surowce, technologie i przeznaczenie, ale przy uwzględnieniu takich kryteriów wyodrębniania jak rozmiar, waga, kolor, model, cena, itp. (np. szampon do włosów, batonik).

Proces zarządzania pozycjami asortymentowymi

Proces zarządzania pozycjami asortymentowymi składa się z kilku etapów, z których każdy ma swoje cele. Pierwszym etapem jest analiza rynku, która ma na celu zrozumienie preferencji klientów, konkurencji i trendów rynkowych. Drugim etapem jest identyfikacja właściwych pozycji asortymentowych, czyli określenie produktów, które najlepiej odpowiadają oczekiwaniom rynku. Trzecim etapem jest segmentacja asortymentowa, która polega na podziale asortymentu na grupy produktów o podobnych cechach i przeznaczeniu. Czwartym etapem jest planowanie, wdrożenie i monitorowanie pozycji asortymentowych, czyli opracowanie strategii sprzedaży, wprowadzenie produktów na rynek i monitorowanie ich wyników.

Analiza rynku jest kluczowym elementem procesu zarządzania pozycjami asortymentowymi. W ramach analizy rynku organizacja powinna zbierać informacje na temat preferencji klientów, potrzeb rynku, konkurencji oraz trendów rynkowych. Na podstawie tych informacji można zidentyfikować właściwe pozycje asortymentowe, czyli produkty, które najbardziej odpowiadają oczekiwaniom klientów i są konkurencyjne na rynku.

Metody segmentacji asortymentowej i ich rola w planowaniu asortymentowym

Metody segmentacji asortymentowej pomagają w planowaniu asortymentowym poprzez podział asortymentu na grupy produktów o podobnych cechach i przeznaczeniu. Istnieje wiele różnych metod segmentacji, takich jak segmentacja geograficzna, demograficzna, psychograficzna i behawioralna. Każda z tych metod ma na celu zidentyfikowanie grup klientów o podobnych preferencjach i potrzebach, co umożliwia lepsze dopasowanie asortymentu do oczekiwań rynku.

Planowanie, wdrażanie i monitorowanie pozycji asortymentowych to kluczowe etapy procesu zarządzania pozycjami asortymentowymi. W ramach planowania organizacja opracowuje strategie sprzedaży, określa cele i planuje działania marketingowe. Następnie, pozycje asortymentowe są wdrażane poprzez wprowadzenie produktów na rynek i promocję. W trakcie monitorowania organizacja ocenia wyniki sprzedaży, monitoruje konkurencję i dostosowuje strategie w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Najlepsze praktyki w zarządzaniu pozycjami asortymentowymi i korzyści dla organizacji

W zarządzaniu pozycjami asortymentowymi istnieje kilka najlepszych praktyk, które mogą przynieść korzyści organizacji. Jedną z takich praktyk jest regularne monitorowanie rynku i dostosowywanie asortymentu do zmieniających się preferencji klientów. Inną praktyką jest analiza wyników sprzedaży i identyfikowanie produktów, które przynoszą największy zysk. Dodatkowo, warto stosować strategie promocji i marketingu, które przyciągają uwagę klientów i zwiększają sprzedaż.

Wpływ personalizacji asortymentu na preferencje klientów i korzyści z jej zastosowania

Personalizacja asortymentu ma duży wpływ na preferencje klientów. Klienci coraz bardziej oczekują dostosowanej oferty, która spełni ich indywidualne potrzeby i preferencje. Dostosowany asortyment może przyciągnąć większą liczbę klientów, zwiększyć sprzedaż i budować większą lojalność. Dodatkowo, personalizacja asortymentu może pomóc organizacji w lepszym poznaniu klientów i zrozumieniu ich potrzeb, co umożliwia lepsze planowanie asortymentowe i budowanie trwałych relacji z klientami.

Wyzwania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem dla organizacji i sposoby ich rozwiązania

Wyzwania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem stawiają przed organizacjami konieczność oferowania produktów przyjaznych dla środowiska i podejmowania działań proekologicznych. Organizacje muszą dostosować swoje strategie zarządzania asortymentem do wymagań zrównoważonego rozwoju, np. poprzez oferowanie produktów ekologicznych, redukcję zużycia surowców czy recykling. Wprowadzanie takich działań może przynieść korzyści organizacji w postaci zwiększenia zaufania klientów, poprawy wizerunku marki i dostosowania się do zmieniających się preferencji rynku.


Klasyfikacja pozycji asortymentowychartykuły polecane
Dobro konsumpcyjneAsortyment produktówProduktAsortymentPopulacjaKategoriaPojemność rynkuWartość użytkowaProdukt gotowy

Bibliografia

  • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
  • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Dorota Motyka