Klasyfikacja pozycji asortymentowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Klasyfikacja pozycji asortymentowych
Polecane artykuły


Pozycje asortymentowe to pojęcie przedstawiające istniejące klasy podziału produktów od jednostki o najszerszym zasięgu do jednostki podstawowej.

Klasyfikacja pozycji asortymentowych

W strukturze asortymentu możemy wyróżnić cztery najbardziej istotne pozycje. Należą do nich:

1) Rodzina produktów - jest to największa jednostka podziału asortymentowego. Swoim zakresem obejmuje klasy produktów, które zaspokajają w mniejszym lub też w większym stopniu szeroko pojmowane potrzeby warunkujące egzystencje człowieka w danym środowisku (np. produkty spożywcze zaspokajające pragnienie czy też głód).

2) Klasa produktu lub kategoria produktu - jest to grupa towarów z istniejącymi bardzo mocnymi powiązaniami funkcjonalnymi. Jest to tym samym zestaw produktów wyodrębniony na podstawie podobieństwa surowcowego, z jakiego towary zostały wykonane, technologii wytwarzania oraz ich przeznaczenia (np. produkty tytoniowe, tj. papierosy).

3) Linia produktu - jest to grupa produktów ściśle powiązanych ze sobą pod względem przeznaczenia, skierowana do określonej grupy klientów, sprzedawana przy pomocy określonych kanałów dystrybucji lub podobnego poziomu cen (np. linia odzieży sportowej, linia kosmetyków do ciała).

4) Pozycja produktu - jest to najmniejsza jednostka podziału asortymentowego. Może to być zarówno artykuł jak i rodzaj usługi. Tak jak w przypadku poprzednich szczebli hierarchii produktowej określany jest przez: surowce, technologie i przeznaczenie, ale przy uwzględnieniu takich kryteriów wyodrębniania jak rozmiar, waga, kolor, model, cena, itp. (np. szampon do włosów, batonik).

Bibliografia

  • Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków, 2004.
  • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.

Autor: Dorota Motyka