Funkcja informacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcja informacyjna
Polecane artykuły


Funkcja informacyjna ma za zadanie komunikowanie i kierowanie ludźmi. Duża część autorów uważa, że funkcja ta, tak jak praca z ludźmi lub koordynowanie, odbywa się w ramach poszczególnych faz cyklu zarządzania albo samodzielnie pomiędzy nimi oraz, że funkcja informacyjna ma charakter ciągły. (J. Czekaj 2012, s. 13).
Aby określić miejsce funkcji informacyjnej w procesie zarządzania, należy bliżej przyjrzeć się pojęciu funkcji, która definiowana jest m.in. jako: działanie, rola, prace, obowiązki, które należy wykonać.

Spotykane w literaturze opisy funkcji informacyjnej rozpatrywane są najczęściej w powiązaniu i na tle postępu techniczno-organizacyjnego (J. Czekaj 2000, s. 29-30). Funkcją też określa się jednolity, ze względu na cel, zbiór działań realizowanych w systemie zarządzania obiektem gospodarczym (E. Niedzielska 1998, s. 109).

Funkcja informacyjna składa się następujących czynności: badania potrzeb informacyjnych, gromadzenia informacji, przetwarzania i Przesyłanie informacji, dystrybucji informacji (J. Czekaj 2000, s. 28).

Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie czy funkcja informacyjna stanowi kolejną, "dodatkową" funkcję zarządzania czy też nie. Otóż wydaje się, że wyodrębnienie funkcji informacyjnej jako kolejnej funkcji zarządzania jest niemożliwe, gdyż jej elementy są integralną częścią każdej, wyróżnionej w różnych klasyfikacjach, funkcji zarządzania.

Istotnym działaniem realizowanym w procesie zarządzania jest rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Zauważyć tutaj można ścisłą zależność skuteczności tych działań od skuteczności realizowanej funkcji informacyjnej.

Funkcje realizowane w procesach informacyjnych

J. Oleński wyróżnia następujące funkcje realizowane na różnych etapach procesów informacyjnych (J. Oleński 2003, s. 39):

  • generowanie (produkcja) informacji - polega to na odszukanie informacji lub stworzenie jej w trakcie analizy potrzeb,
  • gromadzenie (zbieranie) informacji - celem jest uzyskanie informacji i jej logiczne uporządkowanie, umożliwiającą użycia jej wiele razy,
  • przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwowanie) informacji - etap ten realizowany jest za pomocą odpowiednich urządzeń, które przechowują (archiwizują) informacje i spełniają wymogi materialnych nośników informacji,
  • przekazywanie (transmisja) informacji - w fazie tej informacja zostaje przesłana do użytkownika za pomocą tradycyjnych i nowych technologii; jedna opiera się na nośnikach papierowych lub głosowych, druga zaś na podstawie technologii informatycznej,
  • przetwarzanie (przekształcanie, transformacja, translacja) informacji - polega to na opracowaniu nowej informacji za pomocą informacji zebranych wcześniej,
  • udostępnianie (upowszechnianie) informacji,
  • interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji - jest to niezbędny element ze względu na wykorzystanie, zrozumienie obiektów, procesów i zjawisk oraz wyciągnięcie prawidłowych wniosków jest celem interpretacji informacji,
  • wykorzystywanie (użytkowanie) informacji - jest to ostatni etap procesu informacyjnego, który jest realizowany przez tzw. finalnego użytkownika informacji, jego cechami jest odtworzenie treści wiadomości oraz jego interpretacja do własnych celów.

(J. Czekaj 2012, s. 138-142)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Andrzej Juraszek