Metoda GROW

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda GROW to jeden z najstarszych i najpopularniejszych modeli rozmowy coachingowej. Został opracowany na przełomie lat 70’tych i 80’tych XX wieku przez Grahama Aleksandra oraz Alana Fine’a. Model GROW został spopularyzowany przez Johna Whitmore’a. Słowo grow jest rozumiane jako rozwój klienta coachingu. Poszczególne litery tego skrótu w języku angielskim wskazują kolejne działania w trakcie sesji i mają następujące znaczenie:

 • Goal - cel:
  • Określenie celu coachingu przez Klienta. Warto skupić się na tym czego Klient chce, co jest dla niego dobre i pożądane. Do sformułowania celu w coachingu można użyć schematu S.M.A.R.T..
 • Reality - rzeczywistość:
  • Ocena rzeczywistości w której funkcjonuje Klient.
 • Options/Obstacles - opcje/ przeszkody:
  • Wypracowanie konkretnych i możliwych do wdrożenia opcji i działań. Generowanie nowych możliwości
 • Way forward/ Will - wybór/ wola:
  • Etap w którym Klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie.

Na każdym etapie coach zadaje Klientowi pytania. Pytania może zadawać również menadżer lub współpracownik. Oto przykładowe pytania:

 • Etap - Cel:
  • Na czym polega Twój problem?
  • Co chciałbyś osiągnąć?
  • Kiedy chciałbyś to osiągnąć?
  • Jakie dzięki temu osiągniesz korzyści?
  • Co chciałbyś osiągnąć w trakcie sesji?
 • Etap - Rzeczywistość:
  • Jak wygląda Twoja obecna sytuacja?
  • Co jest przyczyną problemu?
  • Jakie są konsekwencje tego problemu?
  • Jakie działania już podjąłeś?
  • Jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać?
 • Etap - Opcje:
  • Co możesz zrobić żeby osiągnąć cel?
  • Co uniemożliwia Ci osiągnięcie celu?
  • Co mógłbyś zrobić, aby przybliżyć się do celu?
  • Kto może Ci w tym pomóc?
  • Które rozwiązania najbardziej Ci odpowiadają?
 • Etap - Wybór:
  • Jakie rozwiązanie wybierasz?
  • Które z opcji wybierasz?
  • Co zrobisz najpierw?
  • Jakie są etapy w drodze do celu?
  • Jak będziesz się motywował?

Rozwinięcia modelu GROW

 • IGROW - "I" to issue, czyli zagadnienie, sprawa, z którą przychodzi Klient. W tym rozwinięciu modelu GROW Klient ma chwilę czasu na to, aby opowiedzieć o zagadnieniu z którym przychodzi. Dopiero w kolejnym etapie przechodzi się do formułowania celów.
 • REGROW - "R" oznacza review, czyli przegląd "E" to evaluation, czyli ocena. Model jest bardzo przydatny, gdy Klient jest w procesie coachingowym i pomiędzy spotkaniami wykonuje różne zadania.

Korzyści wynikające z zastosowania metody GROW

Metoda GROW skupia się na pomoc klientowi w zdefiniowaniu i zrozumieniu swoich celów oraz aktualnej sytuacji. Dzięki temu klient staje się bardziej świadomy swoich pragnień i potrzeb, co pozwala mu skoncentrować się na tym, co jest naprawdę ważne. Świadomość celów i rzeczywistości klienta jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę do podejmowania skutecznych działań i osiągania sukcesów.

Metoda GROW pomaga klientowi odkryć swoje mocne strony, umiejętności i talenty. Poprzez identyfikację i wykorzystanie swoich mocnych stron, klient może osiągać lepsze wyniki i sukcesy zawodowe. Ponadto, metoda GROW pozwala również na identyfikację obszarów do rozwoju, które mogą być istotne dla klienta w dążeniu do osiągnięcia swoich celów.

Metoda GROW stawia duży nacisk na refleksję i samowiedzę. Poprzez zadawanie odpowiednich pytań, coach pomaga klientowi spojrzeć na swoje działania i decyzje z różnych perspektyw. To umożliwia klientowi lepsze zrozumienie siebie, swoich motywacji i wartości, co z kolei pomaga mu podejmować bardziej świadome decyzje i osiągać lepsze rezultaty.

Metoda GROW pomaga klientowi znaleźć najlepsze rozwiązania poprzez analizę dostępnych opcji i identyfikację potencjalnych przeszkód. Coach wspiera klienta w eksploracji różnych możliwości i pomaga mu ocenić, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty. Ponadto, metoda GROW pomaga również w identyfikacji ewentualnych przeszkód, które mogą utrudniać osiągnięcie celów i wspólnie z klientem opracowuje strategie ich pokonania.

Metoda GROW skupia się na aktywnym podejmowaniu decyzji i działaniu. Dzięki temu klient zyskuje większe poczucie kontroli nad swoim życiem i karierą. Podejmowanie decyzji i podejmowanie działań staje się motorem napędowym do osiągania sukcesów i rozwoju. Metoda GROW pomaga klientowi w identyfikacji konkretnych kroków, które musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele, co z kolei zwiększa jego motywację i skuteczność.

Zastosowanie metody GROW w różnych dziedzinach zarządzania

Metoda GROW może być wykorzystana podczas procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Przez zadawanie odpowiednich pytań, coach może pomóc kandydatom w lepszym zrozumieniu swoich celów, umiejętności i motywacji. To pozwala na dokładniejsze dopasowanie kandydatów do wymagań stanowiska i organizacji, co z kolei zwiększa szanse na sukces w procesie rekrutacji.

Metoda GROW jest również skutecznym narzędziem w rozwoju potencjału pracowników. Poprzez zadawanie pytań, coach może pomóc pracownikom w identyfikacji ich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Opracowanie planu rozwoju i wspieranie pracowników w realizacji ich celów może przyczynić się do wzrostu zaangażowania, motywacji i efektywności pracowników.

Metoda GROW może być również wykorzystana w zarządzaniu zespołami i osiąganiu celów. Poprzez regularne sesje coachingowe, coach może pomóc członkom zespołu w zrozumieniu swoich celów, identyfikacji przeszkód i opracowaniu strategii działania. Zastosowanie metody GROW może pomóc zespołowi w lepszym zrozumieniu swojej roli i celów, co z kolei przyczynia się do wzrostu efektywności zespołu i osiągania lepszych wyników.

Metoda GROW jest również skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Poprzez zadawanie odpowiednich pytań, coach pomaga klientowi w identyfikacji problemów, analizie przyczyn i opracowaniu strategii rozwiązania. Ponadto, metoda GROW wspiera klienta w podejmowaniu świadomych decyzji opartych na analizie opcji i konsekwencji.

Metoda GROW może być również wykorzystana do osiągania postępów i rozwoju na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Poprzez zadawanie pytań i wspieranie klienta w identyfikacji celów, coach może pomóc klientowi w opracowaniu strategii działania i monitorowaniu postępów. Metoda GROW może być również wykorzystana do identyfikacji obszarów do rozwoju na poziomie organizacji i opracowania planów działań mających na celu poprawę wyników i efektywności.

Wyzwania i ograniczenia metody GROW

Metoda GROW wymaga od coacha umiejętności zadawania odpowiednich pytań i prowadzenia skutecznej rozmowy. Coach musi być w stanie zadawać pytania, które prowadzą do refleksji i rozwoju klienta. Ponadto, coach musi umieć słuchać uważnie i dostosowywać swoje podejście do indywidualnych potrzeb klienta.

Metoda GROW jest skuteczna w rozwiązywaniu wielu problemów, jednak może być ograniczona w przypadku bardziej skomplikowanych problemów. W takich przypadkach konieczne może być wykorzystanie innych metod i narzędzi, które mogą bardziej angażować klienta w analizę i rozwiązanie problemu.

Metoda GROW jest skoncentrowana na rozwoju jednostki, co może oznaczać, że nie jest ona odpowiednia dla zespołów lub organizacji. W przypadku zarządzania zespołami lub organizacjami, konieczne może być wykorzystanie innych metod i narzędzi, które uwzględniają specyfikę grupowego rozwoju.

Metoda GROW wymaga czasu i zaangażowania klienta. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, klient musi być gotowy na refleksję, działanie i konsekwentne podejmowanie działań. Ponadto, klient musi być odpowiednio zmotywowany i otwarty na współpracę z coachem.

Metoda GROW jest elastyczna i może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb i kontekstu klienta. Coach musi być w stanie dostosować swoje podejście i techniki do konkretnego klienta, aby zapewnić mu optymalne wsparcie i rezultaty.


Metoda GROWartykuły polecane
Zarządzanie operacyjneTechniki negocjacyjneDesign thinkingRetrospektywaMetody heurystyczneKonceptualizacjaFazy negocjacjiPCM - Etap identyfikacjiWykres programowy procesu decyzji

Bibliografia

 • Czarkowska L., Wujec B. (2011), Kiedy możliwa jest Zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w Coachingu, Coaching Review, nr 3
 • Law S., Zulfi H. (2010), Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna ekonomiczna, Kraków
 • Thorne K. (2001), Personal coaching, releasing potential at work, Kogan Page, Londyn


Autor: Magdalena Zapiór