Metoda GROW

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda GROW
Polecane artykuły


To jeden z najstarszych i najpopularniejszych modeli rozmowy coachingowej. Został opracowany na przełomie lat 70’tych i 80’tych XX wieku przez Grahama Aleksandra oraz Alana Fine’a. Model GROW został spopularyzowany przez Johna Whitmore’a. Słowo grow jest rozumiane jako rozwój klienta coachingu. Poszczególne litery tego skrótu w języku angielskim wskazują kolejne działania w trakcie sesji i mają następujące znaczenie:

 • Goal - cel:
  • Określenie celu coachingu przez Klienta. Warto skupić się na tym czego Klient chce, co jest dla niego dobre i pożądane. Do sformułowania celu w coachingu można użyć schematu S.M.A.R.T..
 • Reality - rzeczywistość:
  • Ocena rzeczywistości w której funkcjonuje Klient.
 • Options/Obstacles - opcje/ przeszkody:
  • Wypracowanie konkretnych i możliwych do wdrożenia opcji i działań. Generowanie nowych możliwości
 • Way forward/ Will - wybór/ wola:
  • Etap w którym Klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie.

Na każdym etapie coach zadaje Klientowi pytania. Pytania może zadawać również menadżer lub współpracownik. Oto przykładowe pytania:

 • Etap - Cel:
  • Na czym polega Twój problem?
  • Co chciałbyś osiągnąć?
  • Kiedy chciałbyś to osiągnąć?
  • Jakie dzięki temu osiągniesz korzyści?
  • Co chciałbyś osiągnąć w trakcie sesji?
 • Etap - Rzeczywistość:
  • Jak wygląda Twoja obecna sytuacja?
  • Co jest przyczyną problemu?
  • Jakie są konsekwencje tego problemu?
  • Jakie działania już podjąłeś?
  • Jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać?
 • Etap - Opcje:
  • Co możesz zrobić żeby osiągnąć cel?
  • Co uniemożliwia Ci osiągnięcie celu?
  • Co mógłbyś zrobić, aby przybliżyć się do celu?
  • Kto może Ci w tym pomóc?
  • Które rozwiązania najbardziej Ci odpowiadają?
 • Etap - Wybór:
  • Jakie rozwiązanie wybierasz?
  • Które z opcji wybierasz?
  • Co zrobisz najpierw?
  • Jakie są etapy w drodze do celu?
  • Jak będziesz się motywował?

Rozwinięcia modelu GROW

 • IGROW - "I" to issue, czyli zagadnienie, sprawa, z którą przychodzi Klient. W tym rozwinięciu modelu GROW Klient ma chwilę czasu na to, aby opowiedzieć o zagadnieniu z którym przychodzi. Dopiero w kolejnym etapie przechodzi się do formułowania celów.
 • REGROW - "R" oznacza review, czyli przegląd "E" to evaluation, czyli ocena. Model jest bardzo przydatny, gdy Klient jest w procesie coachingowym i pomiędzy spotkaniami wykonuje różne zadania.

Bibliografia

 • Thorne K.(2001). Personal coaching, releasing potential at work, Kogan Page, Londyn, s. 97
 • Eric Parsloe, Monika Wray (2002). Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna ekonomiczna, Kraków, str. 146-149
 • Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain (2010). Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 43-45
 • Czarkowska L. Wujec B.(2011) Kiedy możliwa jest Zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w Coachingu, "Coaching Review”, nr 3

Autor: Magdalena Zapiór