Samodoskonalenie

Z Encyklopedia Zarządzania
Samodoskonalenie
Polecane artykuły


Samodoskonalenie - jest to proces realizowany "przez siebie". Skupia się na osobie, która się uczy, jako na podmiocie ponoszącym pełną odpowiedzialność za wybór. Proces ten nie skupia się wyłącznie na jednej z cech osobowości, lecz wpływa na jej całość.[1]

Pojęcie samodoskonalenia w literaturze

Według A. Rakowska i A. Sitko-Lutek samodoskonalenie to jedna z kilku metod służących doskonaleniu kompetencji, która jest skierowana szczególnie do osób z kadry kierowniczej.[2] Metody służące doskonaleniu kompetencji to:

 1. Szkolenia
 2. Treningi
 3. Uczenie w działaniu
 4. Rotacja kadry kierowniczej
 5. Coaching
 6. Mentoring
 7. Samodoskonalenie[3]

J. Penc podaje, że samodoskonalenie jest równoznaczne z samokształceniem, definiowanym jako "pogłębienie umiejętności w danej dziedzinie bez sformalizowanego szkolenia". Według autora jest to zorganizowane "przez siebie", zdobywanie nowej wiedzy lub jej poszerzanie. Samodoskonalenie polega na uczeniu się na własnych przeżyciach, czy też doświadczeniach bądź ze źródeł zewnętrznych takich jak:

 • książki,
 • artykuły,
 • media,
 • opinie ludzi.[4]

Piwowarski J. uważa, że samodoskonalenie jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla gatunku ludzkiego. Autor wskazuje, że zjawisko to doskonale wpisuje się w poglądy A. Maslowa, którego "organicystyczna teoria psychologiczna", w sposób holistyczny traktuje ciało oraz duszę człowieka.[5]

Samodoskonalenie w karierze zawodowej

Dzięki doskonaleniu, pracownicy kontrolują i ukierunkowują swój rozwój, co silnie wpływa na wzrost zaangażowania. Poprzez takie działania, jednostki zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy, którego wymaganiom coraz trudniej sprostać. Aby utrzymać się na nim, należy stale doskonalić swoje umiejętności, momentalnie reagować na zmiany, które zachodzą zarówno w bliskim, jak i dalszym otoczeniu, a także wykazywać się dużym zaangażowaniem. Pracownicy, którzy chcą "istnieć" na rynku pracy, zdają sobie sprawę z tego, że dzięki samodoskonaleniu zwiększają się ich szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego.[6]

Bibliografia

Przypisy

 1. Pedler M. Samodoskonalenie menedżerów; podano za: Stewart D. M. (red.) Praktyka kierowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 28., Tokar J. (2015). Prakseologiczne hasło "Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania" w kontekście samodoskonalenia pracowników, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 77, s. 228
 2. Rakowska A., Sitko-LutekA. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 95; podano za: Tokar J. (2015). Prakseologiczne hasło "Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania" w kontekście samodoskonalenia pracowników, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 77, s. 228
 3. Rakowska A., Sitko-LutekA. (2000).

  Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 95; podano za: Tokar J. (2015). Prakseologiczne hasło "Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania" w kontekście samodoskonalenia pracowników, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 77, s. 228

 4. Penc J. (2005). Role i umiejętności menedżerskie. Difin, Warszawa, s. 303; podano za: Tokar J. (2015). Prakseologiczne hasło "Wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania" w kontekście samodoskonalenia pracowników, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 77, s. 229
 5. Piwowarski J. (2011). Rozwój osobowości jako przyczynek do konstrukcji autonomicznego systemu bezpieczeństwa, Zeszyt Problemowy. Nauka - Praktyka - Refleksje, nr 2, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, s. 31
 6. Bortnowska H., Stankiewicz J. (2011). Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań), Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XII, zeszyt 3, s. 10

Autor: Katarzyna Kulpaczyńska