Szkolenie wdrożeniowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Szkolenie wdrożeniowe
Polecane artykuły


Szkolenie wdrożeniowe pozwala na przygotowanie uczestników do procesu wdrażania i pracy z nowymi rozwiązaniami (np. oprogramowanie), szkolenie to powinno być poprzedzone wcześniejszymi szkoleniami w danym temacie, tak by uczestnicy po ukończeniu serii szkoleń mogli być w (swojej) firmie ekspertami w zakresie danego tematu.

Bibliografia

  • Mariola Łaguna " Szkolenia " Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2008r.
  • Michał Kurtyka, Gerard Roth "Zarządzanie zmianą " - od strategii do działania, Warszawa 2009r.
  • Mayo Andrew " Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników" Warszawa 2002r.

Autor: Anna Krzysztofik