Przydatność

Z Encyklopedia Zarządzania

Przydatność - nadawanie się do czegoś, zdatność, użyteczność [Uniwersalny słownik języka polskiego 2003, s. 778]. Pojęcie to szeroko rozumiane zawiera wiele aspektów:

 • Przydatność użytkowa - termin ten w znaczeniu historycznym związany jest z systemem transakcji handlowych bezpośrednich między wytwórcą a konsumentem; w przeszłości wartość użytkowa miała większe znaczenie niż obecnie, ponieważ określała, w jakim stopniu dany produkt lub usługa odpowiadały indywidualnym potrzebom danego użytkownika; z czasem, wraz ze stopniowym tworzeniem się komórek handlowych, pojawiła się potrzeba wprowadzenia specyfikacji właściwości produktu - w ten sposób doszło do wyodrębnienia dwóch kryteriów przydatności użytkowej, tj. jakości projektowej, czyli klasy produktu, oraz jakości wykonania; w związku z coraz większą ilością złożonych produktów o dużej trwałości wyróżniono dalsze dwa parametry przydatności użytkowej: dyspozycyjność oraz stopień obsługi technicznej [R. Karaszewski 2005, s. 26].
 • Przydatność użytkowa produktu - koncepcja produktu musi zawierać wymagania i oczekiwania klienta, który jest punktem wyjścia wszystkich działań w przedsiębiorstwie. To klient ocenia jakość oferowanego produktu i, tak jak sędzia wydaje werdykt o jego przydatności do wykorzystania. Ocenie tej podlegają takie parametry wyrobu jak: projekt, wykonanie, dostępność produktu, bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość jego wykorzystania [Z. Zymonik 2002, s. 70].
 • Przydatność jako doniosłość teoretyczna pojęcia - to, najogólniej rzecz biorąc, jego przydatność do formułowania praw ogólnych. Im większą liczbę praw potrafimy sformułować o desygnatach danego pojęcia, bądź inaczej: w im większą liczbę praw dane pojęcie jest uwikłane pośrednio lub bezpośrednio, tym większa jest jego teoretyczna doniosłość [S. Nowak 2007, s. 192].
 • Przydatność w teorii - każdy sumienny praktyk z łatwością stwierdzi przydatność szerokich ram teorii, którymi może się posłużyć jako miernikiem swoich osobistych osiągnięć i które mogą mu dostarczyć "zestawu pytań kontrolnych" ułatwiających sprawdzenie, czy w swych codziennych poczynaniach pamiętał o wszystkich ważnych okolicznościach [J. Zieleniewski 1964, s. 22].
 • Przydatność przerobowa - przydatność do przemysłowego przerobu wynikająca z odpowiednich cech morfologicznych i odmianowych (smak, zapach, barwa, konsystencja) [Słownik pojęć towaroznawczych 1995, s. 136] - w kontekście spożywczym.

Przydatność a konkurencyjność rynkowa

W dzisiejszych czasach, przydatność produktu lub usługi jest jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność rynkową. Klienci oczekują, że oferowane produkty będą spełniały ich potrzeby i zapewniały wartość.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na konkurencyjność rynkową związane z przydatnością są:

 • Dopasowanie do oczekiwań klientów - Aby zwiększyć przydatność produktu lub usługi, niezbędne jest dostosowanie ich do potrzeb i preferencji klientów. Przedsiębiorstwa powinny prowadzić badania rynku i analizować opinie klientów, aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania i dostosować ofertę do ich potrzeb.
 • Unikalna wartość dodana - Tworzenie unikalnej wartości dodanej jest kluczowe dla przyciągnięcia klientów i zwiększenia konkurencyjności. Oznacza to oferowanie czegoś, czego inni konkurenci nie posiadają. Może to dotyczyć funkcjonalności, jakości, designu, innowacyjności lub innych unikalnych cech produktu lub usługi.
 • Wysoka jakość i użyteczność - Budowanie lojalności klientów wymaga zapewnienia wysokiej jakości i użyteczności produktu lub usługi. Klienci oczekują, że oferowane rozwiązania będą działały bezawaryjnie, spełniały ich oczekiwania i ułatwiały codzienne działania. Wysoka jakość i użyteczność przyczyniają się do zbudowania zaufania klientów i pozytywnego wizerunku marki.
 • Strategie zwiększające przydatność i przewagę konkurencyjną - Aby zwiększyć przydatność i zdobyć przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwa mogą stosować różne strategie. Mogą to być m.in. personalizacja produktu lub usługi, oferowanie dodatkowych funkcjonalności, udostępnianie darmowych szkoleń czy wsparcie posprzedażowe, czy też wprowadzanie regularnych aktualizacji i udoskonaleń.
 • Innowacyjność - Tworzenie innowacyjnych rozwiązań i technologii może przyciągnąć uwagę klientów i zapewnić przewagę konkurencyjną. Innowacyjność może dotyczyć funkcjonalności produktu, sposobu dostarczania usługi, procesów produkcji czy też zastosowania nowych materiałów.
 • Personalizacja - Oferowanie produktów lub usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów może przyciągnąć uwagę i zwiększyć konkurencyjność. Personalizacja może obejmować m.in. możliwość wyboru różnych opcji, dostosowanie produktu do preferencji klienta czy też oferowanie spersonalizowanych usług.
 • Wysoka jakość - Oferowanie produktów lub usług o wysokiej jakości może przyciągnąć klientów i zwiększyć konkurencyjność. Wysoka jakość przyczynia się do budowania zaufania klientów i pozytywnego wizerunku marki.

Przydatność a innowacje technologiczne

Zaprojektowanie innowacji technologicznych, które będą przydatne dla użytkowników i przyniosą wartość, wymaga zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby osiągnąć ten cel:

 • Badanie rynku i analiza potrzeb użytkowników - Przed rozpoczęciem projektowania innowacji technologicznych, konieczne jest przeprowadzenie badań rynku i analiza potrzeb użytkowników. Pozwoli to na zidentyfikowanie problemów i wyzwań, które mogą być rozwiązane za pomocą technologii. Badanie rynku i analiza konkurencji mogą dostarczyć cennych informacji na temat luk na rynku i możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Tworzenie prototypów i testowanie - Po zidentyfikowaniu potrzeb użytkowników, można przejść do tworzenia prototypów innowacji technologicznych. Prototypy powinny być testowane w środowisku użytkownika, aby sprawdzić, czy spełniają oczekiwania i przynoszą wartość. Testowanie i zbieranie opinii użytkowników pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian i udoskonaleń.
 • Dostosowanie do użytkowników - W trakcie projektowania innowacji technologicznych, należy stale uwzględniać potrzeby i oczekiwania użytkowników. Proces projektowania powinien być elastyczny i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Regularne zbieranie opinii i uwag użytkowników oraz analiza danych mogą dostarczyć cennych informacji na temat obszarów, które wymagają ulepszeń.
 • Dopasowanie do istniejących procesów i systemów - Nowe technologie powinny być łatwo integrowalne z istniejącymi procesami i systemami. Przedsiębiorstwa nie zawsze są gotowe na rewolucyjne zmiany, dlatego kluczowe jest, aby nowa technologia była kompatybilna i dostosowana do istniejących rozwiązań.
 • Prostota obsługi - Nowe technologie powinny być proste w obsłudze i intuicyjne dla użytkowników. Zbyt skomplikowane interfejsy lub zbyt wiele opcji może zniechęcać użytkowników do korzystania z nowych technologii. Ważne jest, aby projektować interfejsy i funkcjonalności,


Przydatnośćartykuły polecane
JakośćJakość wg PRINCE2Wymaganie, potrzeba, oczekiwanieMarka premiumNiezawodnośćJakość usługCechy usługProgram komputerowyStruktura produktu

Bibliografia

 • Duda I. (red.) (1984), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością, Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń
 • Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław


Autor: Wilk Dawid