Prokrastynacja

Prokrastynacja to zachowania ludzkie polegające na odkładaniu wykonania zadań lub poleceń na później. Zwlekanie z wykonaniem zadania, przekładanie terminów realizacji, odraczanie spraw i wiążące się z tym opóźnienia są częstym rezultatem prokrastynacji. W zarządzaniu zjawisko prokrastynacji pracowników redukowane jest odpowiednio skonstruowanym systemem motywacyjnym podkreślającym negatywne konsekwencje opóźnień np. na wynagrodzenie pracowników, wielkość premii, itp.


Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła