Zasada SMART

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasada SMART
Pojęcie główne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Zasada SMART - jest to metoda wspomagająca prawidłowe definiowanie celów w projekcie, dzięki czemu wzrasta szansa na ich osiągnięcie. Wyznaczanie celów zgodnie z tą zasadą wymaga uważnego przeanalizowania tego co chcemy osiągnąć.( Walczak R. 2014, s.110) Jej nazwa złożona jest z akronimu, pochodzącego od angielskich słów:

Specific- ( specyficzny ) oznacza to, iż cel w projekcie musi być skonkretyzowany, jasno sprecyzowany i poprawnie zdefiniowany. Cecha ta ułatwia wyobrażenie sobie tego co chcemy osiągnąć poprzez projekt, jaki jest stan pożądany. Dobrze sformułowany cel powinien przekazywać informacje wprost wskazując na pożądany wynik. Specyficzność celu odnosi do precyzji w opisaniu tego, co chcemy uzyskać aby nie pozostawić miejsca na żadne interpretacje.

Measurable – ( mierzalny ) konieczne jest aby, cel w projekcie był możliwy do zmonitorowania i zmierzenia. Mierzalność pozwala jednoznacznie określić czy cel został osiągnięty.

Attainable- ( ambitny ) określając cel w projekcie należy pamiętać, że powinien on być ambitny. Cele nie mogą być zbyt łatwe gdyż powinny być wyzwaniem dla pracowników, jednak nie mogą być też zbyt trudne do osiągnięcia, ponieważ podwładny może stracić motywację. Tylko ambitne cele motywują.

Realistic – ( realny ) aby cele projektu były osiągalne, ich zrealizowanie musi być realne za pomocą posiadanych zasobów. Realizacja każdego celu strategicznego przedsiębiorstwa, wymaga zasobów takich jak: środki finansowe, wyposażenie, kompetencje pracowników itp.

Time bound – ( określony w czasie ) konieczne jest, aby określić termin wyznaczonych celów. Jeśli chcesz osiągnąć cel wyznacz punkt, do którego możesz dążyć. Cel musi mieć jasno sprecyzowany termin realizacji. Terminy bardzo ważą rolę odgrywają zwłaszcza przy celach złożonych, kiedy realizacja jednego celu uruchamia inne cele zawarte w projekcie. ( Janasz K, Wiśniewska J. 2014, s.55 )Przykłady celów SMART:

 • Zwiększenie zysków o 10% do końca roku 2017
 • Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełmiec do roku 2020.
 • Wzrost sprzedaży o 20% w trakcie kampanii trwającej od stycznia do czerwca 2017 roku.
Design thinking (Sławomir Wawak)

Reguła Keep It Simple, Stupid

Inną zasadą pomocną w procesie definiowania celów w projekcie jest tzw. reguła KISS ( ang. Keep It Simple, Stupid ), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza " nie komplikuj głuptasku ". Zasada ta znajduje zastosowanie w wielu działaniach których nadrzędnym celem jest wysoka skuteczność - począwszy od biznesu, poprzez projektowanie i design, a na życiu codziennym skończywszy. To globalny manifest utrzymywania maksymalnie prostych rozwiązań. W wielu przypadkach złożoność procesu może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, a wysoki poziom komplikacji wszelkiego rodzaju mechanizmów powoduje szereg problemów- zarówno na etapie tworzenia, wdrażania jak i analizy powstającego projektu. Utrzymanie prostoty przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności i realizacji założonego celu to najprostsza definicja zasady KISS. Stosowanie zasady KISS w tym przypadku pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu i zasobów już w pierwszym etapie rozwiązywania problemu. Długo terminowo zatwierdzenie prostego i intuicyjnego rozwiązania gwarantuje prosty model realizacji celu i eliminuje ewentualne problemy z jego funkcjonowaniem w przyszłości.

Alternatywne rozwinięcia skrótu:

 • Keep It Super Simple - zostaw to super proste
 • Keep It Simple, Sweetie- zostaw to proste i słodkie
 • Keep It Small and Simple - zostaw to małe i proste
 • Keep It Simple, Smart - zostaw to proste i sprytne
 • Keep It Short and Simple- zostaw to krótkie i proste
 • Keep It Short and Sweet- zostaw to krótkie i słodkie

Bibliografia

 • Walczak R. (2014), Podstawy zarządzania projektami metody i przykłady, Difin, Warszawa
 • Janasz K, Wiśniewska J. ( 2014), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa

Autor: Beata Puch