Zasada SMART

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zasada SMART
Pojęcie główne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Zasada SMART- akronim prezentujący cechy, którymi powinien charakteryzować się dobrze wytyczony cel. Pochodzi od angielskich słów:

 • Specyfic- dokładny, precyzyjny, konkretny,
 • Measurable- taki, który da się zmierzyć,
 • Acceptable- akceptowalny
 • Realistic- realistyczny,
 • Time bounded- taki, który jest określony w czasie.

W języku angielskim wyraz smart znaczy rozsądny i doskonały wybór. (E. Michalski 2013, s. 148) Nieprawidłowe budowanie celów powoduje, że organizacja nie osiąga pożądanych wyników lub podąża w niechcianym kierunku.

Cel jest konkretny, jeżeli pracownik wie, czego dotyczy oraz jakie efekty są oczekiwane. Musi być tak sformułowany, aby nie budził wątpliwości i jego interpretacja była jednoznaczna. Mierzalność można osiągnąć na kilka sposobów poprzez określenie: ścisłego poziomu wskaźnika (np. "trzech nowych klientów miesięcznie"), konkretnego miejsca w rankingu wraz z podaniem kryteriów (np. "pierwszy hotel w Krynicy względem liczby przyjmowanych gości"), zakresu dopuszczalnych wartości (np. "pierwsza dziesiątka hoteli w Polsce względem obrotów"). Reasumując- cel musi być mierzalny, ponieważ dzięki temu możemy czuwać nad postępami w jego realizacji. Możemy wyznaczyć stopień osiągnięcia celów. (A. Buczkowska 2012, s. 13). Akceptowalny- cel powinien być określony z uwzględnieniem jego pojęcia, zrozumienia przez kierownictwo, pracowników a także pozostałe podmioty, które są zainteresowane jego osiągnięciem lub te, które będą nim objęte. (T. Hermaniuk 2014, s. 122). Realistyczny- taki, który jest możliwy do osiągnięcia. Każdy cel musi zostać ściśle określony w czasie. Termin jego realizacji jest jednocześnie momentem kontroli wykonania.

Poniżej przedstawiono przykłady prawidłowo, pod względem metodologicznym, opracowanych celów:

 • w ciągu roku osiągnąć pozycję lidera wśród hoteli 3-gwiazdkowych w Krynicy pod względem wielkości obrotów,
 • skrócić czas przygotowania pokoju do 30 minut od zwolnienia w ciągu 6 miesięcy,
 • zwiększyć o 10% rozpoznawalność marki hotelu wśród gości odwiedzających naszą miejscowość w ciągu 12 miesięcy.


Cele

Omawiając zasadę SMART warto przyjrzeć się również pojęciu "cel". Jak pisze Eugeniusz Michalski: "celem jest to, do czego się dąży , co chce się osiągnąć" (E. Michalski 2013, s. 148). Etap ustalania celów jest pierwszym etapem procedury działania w procesie planowania. (J. Kisielnicki 2014, s. 84) Dzięki dobrze sformułowanemu celowi powinniśmy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie: "Czy cel został osiągnięty?" (uzyskana odpowiedź powinna być jednoznaczna: "Tak, został osiągnięty", "Nie, nie został").(J. Kisielnicki 2014, s.85) Natomiast za pomocą zestawu pytań :

 • co powinniśmy osiągnąć?,
 • gdzie powinniśmy tego dokonać?,
 • kiedy i w jakim terminie cel ma być osiągnięty?

powinien być określony prawidłowo ustalony cel.( J. Kisielnicki 2014, s. 85)

Cechy charakterystyczne celów

 • występuje wiele różnorakich celów- mogą różnić się one np. ramami czasowymi, szczegółowością itp.
 • hierarchia celów (relacje)- występują cele nadrzędne lub podrzędne a także niezależne. Chociaż nie we wszystkim przypadkach można takie relacje określić.
 • cele zależne lub niezależne (J. Kisielnicki 2014, s. 85)
Bibliografia

 • Buczkowska A. (2012). Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty naukowe uniwersytetu Szczecińskiego, nr 684, s. 13
 • Hermaniuk T. (2014). Biznesplan, Pytania i odpowiedzi, Difin
 • Kisielnicki J. (2014). Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Michalski E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa
 • Portny Stanley E. (2013). Zarządzanie projektami dla bystrzaków, Septem
 • Szumowski W. (2012). Metody i techniki zarządzania, Wrocław

Autor: Karolina Szwalec