Standaryzacja produktu

Z Encyklopedia Zarządzania

Standaryzacja produktu jest strategią marketingową polegającą na oferowaniu tego samego lub bardzo podobnego produktu na wszystkich rynkach zagranicznych, bez wprowadzania istotnych zmian w stosunku do produktu oferowanego na rynku krajowym. Jest to forma międzynarodowego marketingu, w której firma dąży do zastosowania tych samych działań marketingowych na wszystkich rynkach.

Zastosowania standaryzacji produktu

Strategia standaryzacji produktu znajduje zastosowanie głównie w przypadku firm globalnych, które opracowują produkty o powszechnym zastosowaniu i zaletach, które mogą być łatwo identyfikowane przez klientów na różnych rynkach. Należy do Aproksymacji Piepera, polegającej na podobieństwie sytuacji w krajowym i zagranicznym korycie dystrybucji.

Przykładami produktów, które korzystają z strategii standaryzacji, są aparaty cyfrowe Sony, pasta do zębów Colgate, napoje marki Coca-Cola oraz sieć restauracji McDonald's. Oczywiście, w niektórych przypadkach dochodzi do pewnych adaptacji produktu, tak jak w przypadku krajów Afryki, w których marka Coca-Cola jest mniej gazowana lub słodsza, lub w Meksyku, gdzie w Big Macu podaje się sos chili zamiast keczupu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, te produkty są dostępne na wielu rynkach bez większych zmian w swojej konstrukcji lub cechach.

Korzyści i ograniczenia standaryzacji produktu

Zalety stosowania strategii standaryzacji produktu są następujące:

  • Obniżka kosztów: Dzięki standaryzacji produktu, firma może skorzystać z ekonomii skali, osiągając większe wolumeny produkcji i obniżając jednostkowe koszty produkcji.
  • Poprawa jakości: Standaryzacja produktu pozwala firmie skupić się na udoskonalaniu i doskonaleniu jednego produktu, co prowadzi do poprawy jego jakości i zadowolenia klienta.
  • Wzmocnienie preferencji konsumentów: Klienci, którzy korzystają z produktów standaryzowanych i są z nimi zadowoleni, często stają się lojalnymi klientami marki.
  • Wzrost konkurencyjności: Dzięki standaryzacji produktu i konsekwentnemu wprowadzaniu go na wiele rynków zagranicznych, firma może zyskać przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami.

Jednakże, strategia standaryzacji produktu wiąże się także z pewnymi ograniczeniami:

  • Różnice kulturowe i społeczne: Produkty standaryzowane mogą nie spełniać oczekiwań konsumentów na rynkach zagranicznych, ze względu na różnice w preferencjach i zwyczajach zakupowych wynikających z różnic kulturowych i społecznych.
  • Ograniczona elastyczność: Standaryzacja produktu ogranicza możliwość dostosowania go do miejscowych potrzeb i preferencji klientów. Firma może stracić konkurencyjność na rynkach, na których konsumenci oczekują produktów bardziej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Powiązane pojęcia

Pośrednim rozwiązaniem między standaryzacją a adaptacją jest glokalizacja (glocalization), która polega na działaniu globalnie, ale myśleniu lokalnie. To oznacza dostosowanie niektórych elementów produktu lub strategii marketingowej do miejscowych wymagań, tak aby produkty i przekaz reklamowy były bardziej akceptowalne dla odbiorców na różnych rynkach.

Wyzwania przyszłości standaryzacji produktu

Wraz z postępem globalizacji i rosnącym wpływem mediów społecznościowych, kształtowanie globalnych trendów konsumentów staje się coraz bardziej złożone. Firmy muszą brać pod uwagę różne trendy i preferencje konsumentów na różnych rynkach zagranicznych, co stawia wyzwanie dla strategii standaryzacji. Jednocześnie, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych może pomóc w identyfikacji i zaspokojeniu potrzeb klientów na różnych rynkach, co może wpłynąć na zwiększenie efektywności strategii standaryzacji produktu.

Wnioskując, standaryzacja produktu jest skuteczną strategią w przypadku firm globalnych, które mają produkty o powszechnym zastosowaniu i zaletach, które mogą być łatwo dostrzeżone przez klientów na różnych rynkach. Niemniej jednak, strategia ta nie jest odpowiednia dla wszystkich branż i rynków, ze względu na różnice kulturowe, społeczne i preferencje klientów. Przyszłość strategii standaryzacji wymaga elastycznego podejścia, które uwzględnia zarówno globalne trendy, jak i lokalne preferencje klientów, aby skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych.


Standaryzacja produktuartykuły polecane
Powierzchnia magazynowaKomputerowo zintegrowane wytwarzanieOcena jakościRachunek kosztów działańUnifikacjaHurtowniaProdukcja potokowaBenchmarkProdukcja na zamówienieParadoks spekulacyjny

Bibliografia

  • Galata S. (2004), Wprowadzenie do Zarządzania Strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  • Kosińska E. (red.) (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Witek L., Adamczyk J. (2008), Marketing międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów