Reklama zewnętrzna

Z Encyklopedia Zarządzania
Reklama zewnętrzna
Polecane artykuły


Reklama zewnętrzna należy do jednej z najstarszych form komunikacji wizualnej firmy z klientami. Stanowi formę promocji samodzielną (zwłaszcza w odniesieniu do tych produktów, których nie wolno reklamować w innych mediach) albo wspomagającą (wzmacniającą i przypominającą reklamę produktów emitowaną w innych mediach). Reklama zewnętrzna jest kierowana do osób, które większość czasu spędzają w ruchu.

Reklama zewnętrzna (outdoor) jest uzupełniającą formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Tradycyjną, najbardziej rozpowszechnioną formą zewnętrznej komunikacji marketingowej jest szyld (tablica, wywieszka, napis) na budynku będącym siedzibą przedsiębiorstwa lub w witrynie sklepu, reklamujący znak firmowy, przedmiot sprzedaży, zachęcający do skorzystania z oferty firmy itp.

Do gromadzenia danych dotyczących atrakcyjności nośników reklamy zewnętrznej i jakości ich lokalizacji służy metoda G-wert. Pozwala ona ocenić rozpoznawalność wielkoformatowych powierzchni outdoorowych. W metodzie tej – przy ocenie powierzchni reklamowych – uwzględnia się takie czynniki wpływające na ich zauważalność, jak:

 • Wielkość plakatu,
 • Kąt, pod jakim ustawiona została powierzchnia reklamowa w stosunku do kierunku ruchu,
 • Czas kontaktu z powierzchnią reklamową,
 • Odległość plakatu od ciągów ruchu pieszych i pojazdów kołowych,
 • Ograniczenie widoczności,
 • Odwracanie uwagi przez pobliskie bodźce wizualne (atrakcyjność okolicznych obiektów), inne plakaty oraz natężenie ruchu w pobliżu plakatu,
 • Wysokość n jakiej jest umieszczony plakat.

Inaczej nazywana reklama zewnętrzna: outdoor, OOH (Out of Home), street matrix, Digital matrix. (D. Filar 2012, s. 290).

Reklama zewnętrzna jest przekazywana przez tak zwane MEDIA JEDNOTOROWE., czyli takie środki masowego przekazu, których głównym i wyłącznym zadaniem jest nadanie, opublikowanie klientom zawartości promocyjnej. (D. Filar 2012, s. 277). Główną różnicą pomiędzy outdoorem, a pozostałymi typami reklam jest to, że reklama zewnętrzna dociera do osób, które przede wszystkim się poruszają, bardzo często są to przypadkowe osoby.

Zalety reklamy zewnętrznej

Outdoor ma bardzo wiele zalet między innymi są to: (D. Filar 2012, s. 290-291)

 • Zrozumiała i dająca efekty emisja- czytelna i zachęcająca dla użytkownika reklama
 • Bezpośrednia łączność z konsumentami
 • Powszechność reklamy- użytkownik widząc częstokroć jedną i tą samą reklamę, utrwala ją sobie w pamięci.
 • Długookresowy przekaz- reklama jest dostępna przez długi czas dla wielu użytkowników
 • Wielokrotność jednakowej reklamy- np. występowanie jednego rodzaju billboardu w różnych częściach miasta
 • Nieduży wydatek dotarcia do chętnych odbiorców

Wady reklamy zewnętrznej

Minusami outdooru są: (D. Filar 2012, s. 291)

 • Skłonność do uszkodzeń
 • Mało treści
 • Krótki czas na przyswojenie treści przez odbiorcę

Formy reklamy zewnętrznej

W marketingu wyróżnia się wiele rodzajów reklamy zewnętrznej: (J. Mikosz 2010, s. 49-50)

 • Billboardy- wyróżniamy przytwierdzone do budynków lub wolnostojące, ze względu na wielkość: mini billboardy, superside, cityboardy, supercityboardy, megacityboardy, mammutboardy,; ze względu na miejsce występowania: bandy, Sandwich, k-boardy, strip, szyldy, neony, flagi reklamowe,
 • Plakaty reklamowe- mogą być one wywieszane w różnych miejscach, najczęstszymi są słupy z innymi biuletynami, warto dodać poster/ekspozytur jest strukturą podtrzymującą ogłoszenie np. w supermarketach.
 • Citylight – inaczej tak zwane światło uliczne, zazwyczaj występują w miejscach, gdzie przebywa na okrągło dużo ludzi.
 • Reklamy ruchowe- bardzo często spotykane np. na środkach komunikacji miejskiej, samochodach
 • Airboard- tak zwana ścianka promocyjna, która jest nadmuchiwana i może znajdować się w różnych miejscach w krótkim odstępie czasowym
 • Bannery

Warto również wspomnieć o tak zwanych meblach miejskich (street furniture). Są to obiekty porozmieszczane w różnych częściach miasta w celach reklamowych. (M. Gębarowski 2007, s. 139).

Bibliografia

Autor: Aneta Czech