Nośnik reklamy

Z Encyklopedia Zarządzania

Nośnik reklamy - urządzenie reklamowe w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną. Nośniki reklamy to konkretne formy nadawania informacji reklamowych, które są dopasowane do poszczególnych mediów oraz środków reklamy[1]

TL;DR

Nośniki reklamy to różne formy przekazywania informacji reklamowych, takie jak telewizja, radio, prasa, kino i Internet. Telewizja i Internet są najpopularniejszymi mediami. Wybór nośnika reklamy zależy od budżetu, preferencji klienta, rodzaju produktu, konkurencji, odbiorców i efektywności. Nośniki reklamy zewnętrznej to m.in. bilbordy, citylighty i neony. Ekrany LCD są popularnym nośnikiem reklamy zewnętrznej. Mają niższe koszty i przyciągają uwagę dzięki ruchomemu obrazowi.

Media i nośniki reklamy

Poszczególne media charakteryzują się różnymi nośnikami reklamy. Wśród najbardziej popularnych mediów możemy wskazać:

 • telewizję, a wśród podstawowych nośników reklamy telewizyjnej możemy wyróżnić: 30 sekundowe spoty reklamowe, telesprzedaż oraz programy reklamowe,
 • radio, gdzie do charakterystycznych nośników zaliczamy spoty reklamowe, quizy oraz konkursy dla słuchaczy oraz piosenki reklamowe,
 • prasę codzienną i czasopisma, publikacje zwarte, a do grona nośników reklamy zaliczamy drobne i modułowe ogłoszenia, a także ogłoszenia nietypowe, czyli np. wklejki, próbki produktów czy banderole
 • kino, a stosowane nośniki reklamy to m.in.: spoty filmowe, plansze reklamowe oraz sponsoring filmów bądź projekcji
 • Internet, który stosuje takie nośniki reklamy jak: bannery reklamowe, linki, tapety reklamowe lub przyciski reklamowe[2]

Najpopularniejsze medium - telewizja i Internet

Telewizję jako nośnik reklam charakteryzuje kilka kluczowych zalet. Wśród których możemy wskazać, że telewizja dociera do najbardziej masowej liczby odbiorców. Drugą ważną zaletą telewizji, jest to że dzięki połączeniu obrazu, dźwięku, a także ruchu oraz koloru ma ona najlepsze możliwości przyciągnięcia uwagi odbiorców i wykreowanie reklamy, która będzie silnie oddziaływać na emocje potencjalnego konsumenta[3]

Internet jako nośnik reklamy charakteryzuje się, tym że mamy możliwość skierowania treści do konkretnej grupy odbiorców, reklamy mają globalny zasięg, bezpośredni i szybki przekaz. Istnieją reklamy typu pull i push. Reklamy typu pull, to reklamy, które internauta odnajduje przeglądając strony internetowe, natomiast reklamy typu push, są to reklamy, które mają charakter agresywny, ponieważ strony otwierają się samoczynnie.

Wybór nośnika reklamy

Pierwsza decyzja to oczywiście wybór nośnika, spośród różnych mediów, którym chcemy się posłużyć. Podejmując tą decyzję, powinniśmy uwzględnić:

 • kwotę, jaką mamy do dyspozycji,
 • preferencje oraz doświadczenie klienta,
 • rodzaj produktu,
 • działalność konkurentów,
 • adresatów reklamy,
 • handel detaliczny,
 • względną efektywność,
 • preferencje zespołu kreatywnego[4]

Podstawowe nośniki reklamy zewnętrznej

Reklama zewnętrzna jest to jedna z form promocji marketingowej. Umieszczana jest na ulicy, w środkach komunikacji, a także w miejscach użyteczności publicznej. Cel tej reklamy to zapewnienie szybkiej identyfikacji produktu oraz marki. Powinna ona zawierać minimum słów, a maksimum elementów plastycznych[5] Nośniki reklamy zewnętrznej możemy podzielić na systemy nośników, do których zaliczamy bilbord i citylight oraz nośniki niesystemowe, które obejmują m.in.: neony oraz szyldy, reklamę na i w środach transportu czy reklamę na stadionach sportowych[6]

Nośniki reklamy zewnętrznej to:

 • wielkie tablice wolno stojące, np. w formacie 12 x 2 m, które mogą być podświetlane od tyłu lub bez oświetlenia,
 • tablice średniej wielkości, np. o wymiarach 8 x 4m, przeważnie oświetlone, wolno stojące albo umieszczane na ścianach budynków,
 • billboardy, są to tablice najliczniej występujące, większość oświetlana od przodu, najczęściej w formacie 5,04 x 2,38m,
 • diapazony, są to dwustronne tablice, które umieszczane są w betonowych donicach stojących prostopadle do ulicy,
 • sandwich, czyli dwustronna tablica mocowana na słupach oświetleniowych przy drodze,
 • citylight, są to powierzchnie reklamowe znajdujące się na przystankach autobusowych oraz tramwajowych
 • K-Board jest to tablica zazwyczaj dwustronna oraz oświetlona, która umieszczana jest na dachach kiosków sprzedających prasę,
 • strip, czyli podłużny panel mocowany na budynkach,
 • twin, są to dwa bilbordy sąsiadujące ze sobą,
 • neony sklepowe, które umieszczane są na dachach bądź elewacjach budynków,
 • reklama malowana. [7]

Ekran LCD

Ekrany LCD to powszechnie jedne z najpopularniejszych nośników reklamy zewnętrznej. Pojawiają się w różnorodnych miejscach np. w metrze, tramwaju, autobusie, kawiarni czy w barze dworcowym, a nawet w salonie fryzjerskim. Zastosowanie ekranów LCD jako nośnika reklamy cieszy się ogromny zainteresowaniem nie tylko ze strony odbiorów, ale również reklamodawców. Zaletami tego typu nośnika są: niższe koszty zakupu i instalacji ekranów, niższe koszty wdrożenie software’u, ale również tańszy i bardziej dostępny serwis. Dodatkowo, nośnik LCD wykorzystuje w przekazie reklamowym ruchomy obraz, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę potencjalnych klientów[8]


Nośnik reklamyartykuły polecane
Tablica reklamowaReklama telewizyjnaRodzaje reklamyŚrodki przekazu reklamyKomunikacja wizualnaReklama prasowaReklama zewnętrznaTypy ogłoszeń reklamowychMateriały reklamowe

Przypisy

 1. Nowacki R. (2005), s. 86
 2. Nowacki R. (2005). Reklama, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 86-87
 3. Kall J. (1998), s. 89
 4. White R. (1993), s. 174
 5. Mikosz J. (2010), s. 45
 6. Urban S. (2007), s. 66
 7. Kozłowska A. (2011), s. 194
 8. Mikosz J. (2010), s. 51-52

Bibliografia

 • Kall J. (1998), Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kozłowska A. (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Mikosz J. (2010), Formy reklamy zewnętrznej, Kultura-Media-Technologia, nr 3
 • Nowacki R. (2005), Reklama, Difin, Warszawa
 • Urban S. (2007), Reklama zewnętrzna i jej uwarunkowania prawne, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 10
 • White R. (1993), Reklama, co to jest i jak się ją robi, Wydawnictwo Business Press, Warszawa


Autor: Kamila Lelek