Bony podarunkowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Bony podarunkowe — forma dodatkowe nagrodzenia pracownika przed pracodawcę. Jednym z najczęstszych sposobów przedsiębiorstw na dostarczenie personelu dodatkowych świadczeń to wejściówki do placówek sportowych, dodatki świąteczne, karty do punktów gastronomicznych, gadżety firmowe czy wszelkiego rodzaju wejściówki do instytucji kultury[1].

TL;DR

Bony podarunkowe są popularną formą nagradzania pracowników. Mają pewne regulacje prawne i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Karty podarunkowe mają określoną wartość i są ważne przez określony czas. Badania pokazują, że około 40% odbiorców potrzebuje kilku miesięcy, aby wykorzystać kupon. Promocje sklepowe mogą zachęcać do szybszego wykorzystania bonów. Bony nie powinny pełnić roli papierowej waluty i mogą być wykorzystywane w celach korupcyjnych. Wprowadzenie nowych przepisów może być konieczne, aby zapobiec temu.

Formalne regulacje bonów podarunkowych

Podczas dystrybucji kart podarunkowych należy wziąć pod uwagę również aspekty prawne[2]:

  • wartość bonów upominkowych sfinansowanych z ZFŚS nie powoduje wzrostu składki ZUS,
  • wartość kart podarunkowych wręczanych pracownikowi traktowana jest przez firmę jako koszt uzyskania przychodu,
  • przekazanie bonów upominkowych pracownikom nie powoduje powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z rachunkiem VAT bon jest substytutem pieniądza. Przekazanie bonu nie jest usługą ani dobrem transferowanym i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Karty podarunkowe mają zwykle wartość od 10 do 200 zł. Decydują o tym warunki techniczne. Bon upominkowy posiada kod transakcji, który należy przekazać odbiorcy. Często zdarza się również, że karty podarunkowe są drukowane jako dokument. Przepisy dotyczące bonów upominkowych różnią się znacznie w zależności od emitenta. Są one prawnymi środkami płatniczymi, ale ich uznanie nie jest obowiązkiem, ale wolą sprzedającego. Nie są drukowane przez Bank Centralny, więc stanowią jednostkę umowną transakcji wymiany. Posiada hologram, serię, numer rejestru i datę ważności. Vouchery są zazwyczaj ważne nie dłużej niż 6 miesięcy. Nie można ich wymienić na gotówkę i nie można otrzymać od nich reszty w tradycyjnej gotówce. W przypadku uszkodzenia, z nieczytelnym numerem serii lub bez hologramu nie są akceptowane. Mogą być przyjęte jako środek płatniczy w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru jest równa wartości nominalnej karty podarunkowej, gdy wartość zakupionego towaru przekracza wartość nominalną bonu, wartość towaru jest niższa od wartości nominalnej kupon.

Wykorzystanie bonów podarunkowych

Z badań wynika, że około 40% odbiorców kart podarunkowych potrzebuje co najmniej trzech miesięcy na zrealizowanie kuponu. Nie ma empirycznych dowodów na to, że detaliści zachęcają odbiorców kuponów do wymiany posiadanych kuponów, co sugeruje, że detaliści mogą w przewrotny sposób czepiać się "darmowych pieniędzy", które w czasach kryzysu kredytowego mogą być rzekomo wykorzystywane jako użyteczne "zużycie". Wydaje się, że aktywna promocja wykorzystania kart podarunkowych za pomocą programów, które są postrzegane jako osobiste lub istotne dla właścicieli kart podarunkowych, niezmiennie motywuje ludzi do wysiłku poznawczego wymaganego do wydestylowania osobistych korzyści wynikających z wcześniejszego wykorzystania bonów podarunkowych. Warto zauważyć, że promocje w sklepach wydają się działać jak dźwignia zachęcająca do szybszego wykorzystania kart podarunkowych, szybszego przyciągania większej liczby klientów do sklepu i zwiększania sprzedaży firmy detalicznej[3].

Rola bonu podarunkowego

Bony upominkowe nie mogą być wykorzystywane do pełnienia roli, jaką obecnie pełni papierowa waluta. Bony podarunkowe mają swoją rolę i powinny być wykorzystywane właśnie - i wyłącznie - do tej roli. Nie powinni pełnić roli, jaką pełni papierowa waluta, kiedy ta papierowa waluta zniknie. Aby mieć pewność, że bony upominkowe nie zaczną działać jako alternatywna waluta, ponieważ niektóre podmioty mogą zacząć akceptować łapówki w formie bonów upominkowych zamiast przelewów pieniędzy na swoje konta bankowe z obawy przed widocznością, może być konieczne wdrożenie nowych przepisów w celu ich realizacji. Na przykład skorumpowany podmiot może zażądać bonu podarunkowego i może wyświadczyć przysługę po wykorzystaniu tego bonu podarunkowego. Sposobem na zapewnienie, że bony upominkowe nie będą używane jako alternatywna waluta, jest zapisanie tożsamości podmiotu realizującego bon upominkowy. W punkcie sprzedaży bonu upominkowego nie jest wymagany dowód tożsamości, ponieważ konto bankowe użyte do dokonania płatności zawiera dane kupującego, pod warunkiem, że bon upominkowy jest identyfikowalny i powiązany z kupującym[4].


Bony podarunkoweartykuły polecane
Karta magnetycznaFaktoring wymagalnościowyTokenVoucherKonto osobisteWynajem długoterminowyUsługa kurierskaKredyt konsumpcyjnyKarta płatnicza

Przypisy

  1. (Tkacz E., Kapczynski A., 2009, s. 103)
  2. (Tkacz E., Kapczynski A., 2009, s. 103)
  3. (Campbell C. L., 2015, s. 76-77)
  4. (Vashisht V., 2017, s. 66)

Bibliografia

  • Campbell C. (2015), Marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability: Proceedings of the 2009 World Marketing Congress, Springer
  • Tkacz E., Kapczynski A. (2009), Internet - Technical Development and Applications, Springer Science & Business Media
  • Vashisht V. (2017), Cash, Corruption and Economic Development, Taylor & Francis


Autor: Oliwia Książek