Wynajem długoterminowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wynajem długoterminowy
Polecane artykuły

Wynajem długoterminowy jest formą finansowania, która polega na wydzierżawieniu przedmiotu będącego określonego w umowie (na przykład samochodu), na określony czas. Ramy czasowe określone dla wynajmu przyjmuje się od 1 miesiąca do 5 lat. Kwota należności za przedmiot umowy ustalana jest każdorazowo, indywidualnie dla poszczególnych klientów, a na jej wysokość wpływa wiele czynników, na przykład deklarowany okres najmu. Z tej opcji mogą skorzystać właściciele dużych i małych przedsiębiorstw, a także osoby fizyczne. Głównym wymaganiem jest zdolność do ponoszenia kosztów comiesięcznych rat za przedmiot umowy (Biskupski Z. 2014).

Ten rodzaj wynajmu cieszy się szczególną popularnością w branży budowlanej oraz transportowej. Wyróżnia się (Biskupski Z. 2014):

 • Car Fleet Management - określa firmy leasingowe zajmujące się zarówno wynajmowaniem, jak i zarządzaniem flotą pojazdów,
 • Full Service Leasing - kompleksowa usługa, obejmująca zarówno wynajem samochodów, jak i obsługę techniczną zawiązaną z okresowymi przeglądami oraz systemem kart paliwowych.

Zalety wynajmu długoterminowego

Do zalet wynajmu długoterminowego należą (Janczewski J., 2015):

 • brak konieczności ponoszenia opłaty wstępnej,
 • stała płatność (najczęściej w formie miesięcznej raty),
 • oferta wymiany samochodu na inny po ustaniu okresu umowy,
 • samochód zastępczy (na przykład na czas naprawy),
 • mniejsza wysokość kosztów w porównaniu z leasingiem,
 • oferta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb różnych klientów,
 • brak konieczności ponoszenia kosztu utraty wartości samochodu,
 • zaliczenie opłat do kategorii kosztów uzyskania przychodu.

Wady wynajmu długoterminowego

Jeśli chodzi o wady, najczęściej wymienia się następujące kategorie (Janczewski J., 2015):

 • wynajmujący nie widnieje jako właściciel pojazdu,
 • konieczność ustalenia limitu kilometrów,
 • dotyczy jedynie samochodów nowych, niezużywanych;
 • wynajmujący przez cały okres najmu płaci odsetki od wartości wykupu, nawet jeżeli się na niego nie zdecyduje.

Zadania firmy zajmującej się wynajmem długoterminowym

Główne zadania związane z wynajmem długoterminowym to (Niewczas A., 2005):

 • podjęcie czynności związanych z zakupem i wykupieniem ubezpieczenia,
 • nawiązanie relacji z firmami zapewniającymi serwis pojazdów,
 • nadzór nad likwidacją szkód i kosztem ich napraw,
 • ponoszenie i ewidencja wydatków eksploatacyjnych,
 • wymiana opon i okresowe przeglądy,
 • zapewnienie samochodów zastępczych.

Elementy składowe wynajmu długoterminowego

Na wynajem długoterminowy składają się poszczególne elementy takie jak (Trzaskowski D., Wasiak M., 2017):

 • Finansowanie - przedsiębiorstwo dokonuje zakupu pojazdu, który winien spełniać wymagania klienta. W opłacie miesięcznej uwzględnia się utratę wartości samochodu wraz z eksploatacją oraz utrzymanie pracowników firmy finansującej.
 • Ubezpieczenie - ubezpieczenie komunikacyjne, wymagane przez wynajmującego to autocasco. Jego koszt wliczony jest do wysokości rat.
 • Samochód zastępczy - koszty związane z tą usługą również mogą zostać doliczone do kwoty rat. Jest gotowość firmy oferującej flotę do zapewnienia auta zastępczego (na przykład podczas naprawy lub procesu likwidacji szkody).
 • Serwis - miesięczny koszt przeglądów, może być ujęty w racie. Jego wysokość zależy od tego jaki przebieg został zadeklarowany podczas podpisywania umowy. Taki przegląd musi odbyć się w miejscu, które współpracuje z firma wynajmującą.
 • Karty paliwowe - dzięki posiadaniu takich kart, możliwa jest bezgotówkowa płatność za paliwo na stacjach współpracujących.
 • Door-to-door - jest to odbiór i dostarczeniu samochodu w ustalone miejsce, we wcześniej określonej dacie.

Parametry kosztowe finansowania samochodów

Aby umożliwić rzetelne porównanie szerokiego spektrum dostępnych form finansowania samochodu, bierze się pod uwagę poniższe parametry (Trzaskowski D., Wasiak M., 2017):

 • N0 – początkowy nakład,
 • K0 – początkowy koszt (część początkowych nakładów, stanowiącą koszt uzyskania przychodu),
 • wi – okresowe wydatki (na przykład miesięczne) wpłacone na poczet finansowania,
 • ki – okresowe koszty finansowania (na przykład miesięczne),
 • A – odpisy amortyzacyjne (spowodowane spadkiem wartości pojazdu poprzez eksploatację),
 • a – odpisy amortyzacyjne (spowodowane spadkiem wartości pojazdu poprzez eksploatację i zaliczające się do kosztu uzyskania przychodów),
 • W – kwota, jaką trzeba ponieść w celu wykupu pojazdów,
 • Rt – oczekiwana wartość końcowa końcowa pojazdu (gdzie okres eksploatacji to długość t),
 • Kt – koszt obowiązkowych przeglądów technicznych;
 • Kn – szacowany koszt napraw,
 • Ko – szacowany koszt zużycia opon,
 • Ku – szacowany koszt ubezpieczenia,
 • Ks – szacowana opłata, stanowiąca pokrycie kosztu uszkodzenia pojazdu przy zdaniu pojazdu.

Wynajem średnioterminowy samochodu

Produktem, który stoi pośrodku wynajmu długoterminowego a krótkoterminowego (wypożyczalnie typu Ren a Car) jest wynajem średnioterminowy. Umowa, jaką zawiera się na ten wariant rwa minimum miesiąc, a maksymalnie 23 miesiące. Dużą wadą tego rozwiązania są często wprowadzane limity kilometrów, po których przekroczeniu naliczana jest odpowiednia dopłata lub kara. Należy również zachować szczególną ostrożność w eksploatacji takiego samochodu, jako że stan pojazdu w momencie oddania jest jasno sprecyzowany. Rozwiązanie ma jednak swoich zwolenników, przede wszystkim na podobną usługę jak przy wynajmie długoterminowym. Dodatkowo często spotyka się elastyczniejszą formę umowy oraz szybsze sfinalizowanie transakcji. Z kolei w porównaniu z najmem krótkoterminowym, wynajmujący jest w stanie wynegocjować atrakcyjniejszą cenę ze względu na czas trwania zobowiązania (Trzaskowski D., Wasiak M., 2017).

Bibliografia

Autor: Klaudia Szczygieł, Anna Trzop