Faktoring

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Narzędzie służące do zmniejszenia ryzyka transakcyjnego, upowszechnione w Stanach Zjednoczonych,  potem dotarło do Europy. Usługa obejmuje zakup krótkoterminowych wierzytelności nieprzeterminowanych z tytułu dostaw towarów lub usług przez firmę faktoringową lub bank, na podstawie kopii rachunku.

Podmioty faktoringu

Podmiotami umowy factoringu są:

 • nabywca wierzytelności (faktor)- instytucja nabywająca wierzytelność od wierzyciela;
 • dostawca towaru lub usługi (klient faktoringowy)- sprzedaje wierzytelność firmie faktoringowej;
 • nabywca towaru lub usługi (odbiorca)- zobowiązany do uregulowania świadczeń pieniężnych wierzycielowi z tytułu zakupionych towarów lub usług.

Rodzaje faktoringu

Najczęściej stosowany podział zakłada istnienie dwóch rodzajów umowy factoringowej:

 • Faktoring standardowy- ma na celu zabezpieczenie przed stratą wierzytelności.
 • Faktoring nieprawdziwy (del credere) - kredyt za odstąpienie praw, realizowany na zasadzie umowy factoringowej

W zależności od tego czy odbiorca towarów jest uświadamiany o sprzedaży wierzytelności:

 • Faktoring jawny- importerzy zostają powiadomieni o stosunku factoringowym z poleceniem, by płacili rachunki na konto przedsiębiorstwa factoringowego.
 • Faktoring cichy- eksporter nie życzy sobie z określonych powodów, aby jego klienci dowiedzieli się o istniejącym stosunku factoringowym.

Realizacja faktoringu

Umowa factoringowa zostaje zawarta między faktorem a klientem faktoringowym na ściśle określonych warunkach. Klient factoringowy oferuje factoringowi na bieżąco sprzedaż swoich wierzytelności. Zakupione wierzytelności mają najczęściej okres ważności do 90 dni przy transakcjach krajowych i do 180 dni przy transakcjach zagranicznych. Klient otrzymuje całą kwotę wierzytelności przed terminem jej płatności. Zakupionych wierzytelności nie rozlicza się od razu w 100%, 10-20% wierzytelności jest zablokowanych i zwalnia się wtedy kiedy odbiorca zapłaci całą sumę rachunku i nie będzie reklamacji, zwrotu towarów, które obniżają wartość wierzytelności. Faktor kupuje wierzytelności tylko w stosunku do dłużników, których wypłacalność została sprawdzona.

Koszty faktoringu

 • odsetki, naliczane od kwoty zaliczki wypłaconej faktorantowi (8-15%),
 • prowizja factoringowa, dla każdej transakcji (0,15% do 3%),

8 opłata za usługi dodatkowe (analiza dłużników, windykacja, obsługa prawna),

 • inne koszty, np. prowizja przygotowawcza w wysokości 1% kwoty objętej factoringiem.

Bibliografia

 • Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996 r.
 • Brdulak H. i J., Sztuka i technika negocjacji handlowych, Warszawa 1996 r.

Autor: Łukasz Michta