Kredyt konsorcjalny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Kredyt konsorcjalny - daje umożliwia przedsiębiorcy skorzystania z kredytów kilku banków. Konsorcja tworzone są zarówno przez banki państwowe, prywatne jak i spółdzielcze, zazwyczaj 3-4, a potem dołączają do nich pozostali uczestnicy, którzy odkupują część kredytu (syndykacja kredytu). W ramach konsorcjum banki określają maksymalne kwoty jakie są gotowe przeznaczyć na finansowanie projektu inwestycyjnego. Celem gospodarczym konsorcjum jest przyznawanie kredytów. Mogą je albo udzielać samodzielnie albo zaciągać zobowiązania w innych instytucjach. Konsorcja mogą udzielać różnego rodzaju kredytów, zazwyczaj są to jednak kredyty inwestycyjne, zaciągane najczęściej w celu zabezpieczania długoterminowego finansowania inwestycji, a także na zakup firm czy refinansowania zadłużenia. Rozwiązanie takie stosuje się przy inwestycjach szczególnie kapitałochłonnych, które przekraczając możliwości jednego kredytodawcy, a nie jednokrotnie obarczonych wysokim ryzykiem.

Udzielanie kredytu

Udzielanie kredytu może odbywać się w dwóch trybach:

  • Tryb scentralizowany - charakteryzuje się tym, że podmiot ubiegający się o kredyt omawia z bankiem sprawy dotyczące np. wysokości kredytu, wysokość oprocentowania- a bank z kolei zawiązuje konsorcjum i angażuje się w czynności przyznania kredytu. Bank prowadzący, bezpośrednio wchodzi w stosunki z kapitałobiorcą i jest reprezentantem całego konsorcjum. Po udzielaniu kredytu, jest on rozłożony na poszczególne banki stosownie do udziału kwotowego. Spłata kredytu przez przedsiębiorstwo dokonywana jest na rachunek banku reprezentującego całe konsorcjum.
  • Tryb zdecentralizowany kredytowania - polega na tym, że banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio przedsiębiorcy. Zawierana jest odrębna umowa z każdym bankiem i każdy bank otrzymuje oddzielnie prowizje. Spłata kredytu odbywa się na rachunek poszczególnych banków, bank reprezentujący konsorcjum pełni funkcje koordynatora działań.

Aby otrzymać kredyt konsorcjalny przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do banku, który może zainicjować powstanie konsorcjum i podpisać umowę. Konsorcja weryfikują dokumenty przedstawione przez inwestora i oceniają ryzyko kredytowe. W celu weryfikacji projektu bank może zaprosić do współpracy firmę konsultingową, która analizuje wszystkie aspekty przedsięwzięcia. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy kredytowej.

Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne można podzielić na:

  • terminowe - udzielane są kredytobiorcy w oznaczonym czasie i na określony cel, jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu może nastąpić na klika sposobów.
  • rewolwingowe - pozwala przedsiębiorstwu na pobranie określonej sumy pieniędzy w wyznaczonym przedziale czasu. W umowie określana jest maksymalna kwota kredytu. Przedsiębiorca spłacając kredyt ma możliwość podwyższenia kwoty kredytu i w ten sposób może wielokrotnie korzystać z limitu do dnia wygaśnięcia umowy.

Duża zaletą tej formy finansowania jest fakt, że nie ma określonego harmonogramu wypłat i spłat kredytu przez co kredytobiorca może dopasować przepływy środków do swoich potrzeb finansowych

Bibliografia

  • "Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce" - A.Michalak, wyd.PWN, Warszawa 2007, s. 126
  • "Kredyty konsorcjalne" - R. Orłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2004, s. 50-51
  • "Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce" - I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2006, s. 17

Autor: Joanna Zaporowska

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.