Limit debetowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Limit debetowy to dodatkowe środki udostępnione przez Bank w ramach podstawowego rachunku płatniczego. Najbardziej charakterystyczną cechą wskazanego produktu jest to, że pozwala on na wykorzystanie środków pomimo ich faktycznego braku na koncie. Klient może dokonywać operacji na swoim rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym, na przykład realizować przelewy, płacić kartą debetową, jak również wypłacać środki z bankomatu. Standardowo Bank nie weryfikuje na co Klient wydaje środki pochodzące z limitu debetowego. Mogą one być przeznaczone na dowolny cel. Rachunek, w którym został uruchomiony limit debetowy pełni podwójną funkcję: rachunku bieżącego oraz rachunku kredytowego. W rzeczywistości korzystanie z limitu debetowego oznacza zadłużanie się wobec Banku. Od takiego zadłużenia naliczane są odsetki. Najczęściej Banki zaczynają naliczać Klientom odsetki w dniu wejścia w limit debetowy, a pobierają je na zakończenie cyklu rozliczeniowego (W. Bieńkowski i in. 2010, s. 93-95).

TL;DR

Limit debetowy to dodatkowe środki udostępniane przez Bank, które można wykorzystać mimo braku środków na koncie. Jest to forma finansowania, szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorstw. Limit jest odnawialny i spłata odbywa się automatycznie z wpływów na konto. Korzystanie z limitu wiąże się jednak z ryzykiem, a Bank może obniżyć limit lub zażądać całkowitej spłaty. Wnioskowanie o limit wymaga posiadania konta i regularnych wpływów, a decyzja Banku zależy od oceny zdolności kredytowej.

Jedna z form finansowania w przedsiębiorstwie

Środki przyznane przez Bank w ramach limitu debetowego są bardzo wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą zachować płynność finansową, dlatego poszukują dodatkowego źródła finansowania. W sytuacji, kiedy jednostka nie posiada już własnych środków, może skorzystać z limitu do wysokości określonej w umowie z Bankiem. Poziom limitu jest ustalany indywidualnie i zależy od wielu czynników, które Bank bierze pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej Klienta. Najczęściej środki pochodzące z limitu debetowego przeznaczane są na pokrycie bieżących wydatków. Aktualnie limit debetowy stanowi jedną z najpopularniejszych form finansowania działalności. Zatem największe Banki, w odpowiedzi na oczekiwania rynku, starają się uatrakcyjnić swoją ofertę, głównie pod względem wysokości przyznawanego limitu oraz poziomu oprocentowania (B. Korzeniowska 2015, s. 166-167).

Spłata limitu debetowego

Limit w rachunku bieżącym cechuje się wygodną formą spłat. Każdy wpływ na rachunek powoduje w pierwszej kolejności pokrycie zadłużenia wobec Banku, a następnie zwiększa saldo posiadanych środków. Na Kliencie nie ciąży dodatkowy obowiązek wpłaty środków na poczet powstałego zobowiązania, tak jak w przypadku spłaty rat kredytu gotówkowego. Dodatkowym atutem jest odnawialność limitu debetowego. Środki mogą być wykorzystywane przez cały okres trwania umowy. Każda wpłata na konto spłaca limit i automatycznie powoduje jego odnowienie.

Ryzyko związane z korzystaniem z limitu debetowego

Na ogół to Bank ponosi ryzyko biznesowe związane z udostępnieniem swoich środków Klientowi. Należy jednak pamiętać, że Klienta również mogą dotknąć niedogodności wynikające z korzystania z produktów kredytowych. Limit debetowy jest produktem, o który Klient musi odrębnie wnioskować, zapewniając przy tym określoną wysokość regularnych wpływów. W sytuacji, kiedy Klient nie wywiązuje się z zapisów umowy, Bank może obniżyć wysokość limitu bądź zażądać jego całkowitej spłaty. Wypowiedzenie przez Bank umowy o limit debetowy może zachwiać finansami przedsiębiorstwa i wpłynąć na utratę płynności finansowej (R. Patterson 2015, s. 460-462).

Główne warunki wnioskowania o limit debetowy

1. Posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego: mimo iż limit debetowy jest odrębnym produktem bankowym, nie może on funkcjonować samodzielnie. Podstawową cechą limitu jest jego nierozerwalność z kontem osobistym.

2. Zapewnienie regularnych wpływów na konto: Klient, który składa wniosek o limit debetowy powinien zadeklarować minimalną wysokość swoich wpływów. Banki traktują to jako dodatkowe zabezpieczenie. Zatem zapis o regularnych wpływach najczęściej umieszczany jest w podpisywanej umowie. Dla Banku istotna jest wysokość i częstotliwość wpływów oraz ich pochodzenie. Nie każdy wpływ na konto będzie uwzględniony jako akceptowalne źródło dochodu. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku, Bank może wyciągnąć wobec Klienta konsekwencje określone w umowie.

3. Pozytywna ocena zdolności kredytowej: Bank na podstawie informacji przekazanych przez Klienta oraz informacji pochodzących z zewnętrznych baz, na przykład z Biura Informacji Kredytowej, podejmuje ostateczną decyzję o podpisaniu umowy o limit debetowy, bądź odrzuceniu wniosku. Klient może starać się o dodatkowe środki, jeśli jest wiarygodnym Kredytobiorcą, to znaczy jest zdolny do spłaty swoich zobowiązań. Największą szansę na otrzymanie limitu debetowego mają osoby uzyskujące wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.


Limit debetowyartykuły polecane
Promesa kredytowaKredyt hipotecznyFaktoringKredyt konsumpcyjnyKredyt obrotowyOverdraftDepozyt bankowyKredyt konsorcjalnyRachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bibliografia


Autor: Elżbieta Oleksy