Promesa kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Promesa kredytowa jest to zaświadczenie z banku, że dany klient ma zdolność kredytową i po spełnieniu określonych warunków otrzyma kredyt o wymienionej wysokości i warunkach.

Warunki, które należy spełnić to przykładowo:

  • ustabilizowanie sytuacji finansowej
  • podniesienie zdolności kredytowej
  • poprawienie płynności
  • wygrana w przetargu
  • dostarczenie kompletu dokumentów
  • zgłoszenie się po uruchomienie kredytu

Procedura starania się o promesę kredytową wykazuje wiele podobieństw do standardowego wnioskowania o kredyt. Różnica wynika z faktu, że środki nie są od razu wypłacane, a zostają postawione w "stan gotowości". Po spełnieniu warunków, pieniądze trafiają na konto kredytobiorcy. W związku z tym nie zachodzi konieczność płacenia rat aż do czasu fizycznego uruchomienia kredytu.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które docelowo będą potrzebowały kredytu firmowego. Konieczne jest dla nich wcześniej wiedzieć, czy go dostaną kredyt, o który wnioskują. W momencie przystąpienia do wniosku o promesę jeszcze tych środków nie potrzebują i tym samym nie obarczają się od samego początku kosztami kredytu bankowego.

Promesa nie jest dokumentem wydawanym rutynowo w każdej sytuacji. Jest to pismo, które wystawiane jest na wniosek klienta.

Wydanie przez bank promesy jest czynnością odpłatną.

TL;DR

Promesa kredytowa to zaświadczenie od banku o zdolności kredytowej klienta i obietnica udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą wiedzieć, czy otrzymają kredyt, zanim go potrzebują. Promesa może być dokumentem wiążącym dla banku, jeśli zawiera odpowiedni zapis. Może być potrzebna zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom, np. przy planowaniu kredytu hipotecznego lub rozpoczęciu nowej inwestycji. Promesa zatrudnienia to oświadczenie pracodawcy o kontynuacji zatrudnienia pracownika po zakończeniu umowy terminowej, co ułatwia uzyskanie kredytu.

Treść promesy

Istotną dla kredytobiorcy rzeczą jest to, czy podpisana przez obie strony promesa jest dla banku wiążąca. Zależy przede wszystkim od tego, co zawarte jest w jej treści.

Promesa staje się dokumentem wiążącym w przypadku, gdy w jej treści zostanie zamieszony zapis, że dana oferta została wyliczona na bazie dokumentów dostarczonych przez klienta i jest ona dla banku deklaracją wiążącą. Z takiego pisma przyszły kredytodawca już nie może się wycofać. Podczas wnioskowania o wydanie promesy, przed podpisaniem jej odbioru, należy upewnić się, czy znalazł się tam taki zapis. Jeżeli nie, należy doprowadzić do tego, by został tam umieszczony.

Promesa nie jest dokumentem wiążącym w przypadku, gdy zawiera ona wyłącznie treść o tym, jaka zdolność kredytowa została klientowi wyliczona przez dany bank i na jaki kredyt może on w procesie wnioskowania liczyć. Stanowi ona wtedy jedynie szacunkową informację, która pozwala kredytobiorcy poszukiwanie inwestycji w określonych przez kredytodawcę widełkach.

Jak działa promesa kredytowa?

Promesa kredytowa może być potrzebna w wielu różnych sytuacjach, zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom. W przypadku pierwszej grupy interesantów wydanie promesy bardzo często wiąże się z planem zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Przedsiębiorstwa korzystają z niej zazwyczaj gady planują rozpoczęcie nowej inwestycji.

W przypadku planu zakupu nieruchomości w pierwszej kolejności należy odwiedzić bank w celu oszacowania swojej zdolności kredytowej. Ta wiedza potrzebna jest do ustalenia widełek cenowych, w których można szukać nowego mieszkania. Następnym krokiem, po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, jest wpłacenie zadatku, który pozwoli na jej zarezerwowanie. Finalnie należy ponownie udać się do banku, po odpowiedni kredyt hipoteczny. W sytuacji braku promesy, może się okazać, że kredytu jednak nie uda się uzyskać, a wpłacony zadatek przepadnie.

W czasie rozpoczynania inwestycji ubieganie się o jej realizację może się wiązać z tym, że materiał na to przedsięwzięcie trzeba będzie zakupić ze środków własnych przedsiębiorstwa. Inwestor może nie zlecić realizacji prac podmiotowi gospodarczemu, które nie będzie w stanie tych materiałów kupić. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie z banku promesy kredytowej na wartość materiałów, które planuje się zakupić i przedstawienie tego dokumentu inwestorowi w czasie negocjacji. Ten, widząc, że zakup ten jest zabezpieczony może bez ryzyka zlecić inwestycję. Daje mu to pewność, że zostanie ona poprawnie zrealizowana.

Analogiczną korzyść z promesy można także zauważyć w przypadku planu zakupu nieruchomości przez przedsiębiorstwo pod nową działalność. Nieruchomość ta jest przykładowo sprzedawana jest w formie licytacji komorniczej. Kwota licytacji jest na tyle duża, że przekracza obecne możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Po zgłoszeniu się do banku o promesę kredytową i dostarczaniu wszystkich niezbędnych danych, kredytodawca analizuje sytuację. W przypadku braku stwierdzenia przeciwwskazań, wydaje decyzję pozytywną i określa zasady uruchomienia kredytu. Dzięki uzyskanej promesie podmiot gospodarczy może wystartować w licytacji komorniczej, będąc pewnym udzielenia kredytu w przypadku wygranej.

Promesa zatrudnienia do kredytu

To pisemne oświadczenie pracodawcy, że zamierza on w dalszym ciągu zatrudniać danego pracownika po zakończeniu trwającej umowy terminowej. Dokument ten jest bardzo istotny z punktu widzenia banku udzielającego kredyt. Stanowi potwierdzenie, iż pracodawca przedłuży współpracę a pracownik nie utraci w przyszłości źródło dochodu.

Bardzo ważnym elementem tego oświadczenia jest określenie wysokości zarobków pracownika. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, wówczas kredytodawca może stwierdzić, iż dana osoba będzie zarabiać mniej. Przekłada się to na niższą zdolność kredytową. W promesie zatrudnienia wskazanym jest zawarcie zdania, iż zarobki pozostaną na tym samym poziomie bądź będą wyższe.

Znacznie ułatwia to wydanie promesy kredytowej w konsekwencji uzyskanie planowego kredytu.


Promesa kredytowaartykuły polecane
Limit debetowyKredyt hipotecznyGwarancja bankowaProlongataFaktoring wymagalnościowyŻyrantKredyt konsumpcyjnyWindykacjaUbezpieczenie pomostowe

Bibliografia


Autor: Lidia Ryczek