Gwarancja bankowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gwarancja bankowa (inaczej list gwarancyjny) jest to zabezpieczenie banku w przypadku, gdyby klient banku nie spełniał określonych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między nim a bankiem. Gwarancja stanowi dokument stwierdzający, że zobowiązania klienta banku wobec osoby trzeciej zostaną w oznaczonym terminie wypełnione przez bank w sytuacji, gdyby klient nie zrealizował ich samodzielnie. Gwarancja daje beneficjentowi pewność wykonania umowy przez jego kontrahenta. Udzielnie gwarancji następuje na wniosek przedsiębiorstwa, podlega on analizie i ocenie - podobnie jak "'wniosek kredytowy.

Rodzaje

Wyróżniamy gwarancje zabezpieczające:

Forma

Gwarancja bankowa jest formą umowy, w której uczestniczą:

  • zleceniodawca,
  • beneficjent gwarancji,
  • gwarant (bank).

Podstawa prawna

Podstawą prawną istnienia gwarancji bankowej jest Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami art. 80 do 92.

Bibliografia

  • JAWORSKI W., ZAWADZKA Z., BANKOWOŚĆ, POLTEX, WARSZAWA, 2002
  • FLEJTERSKI S., ŚWIECKA B. [RED.], ELEMENTY FINANSÓW I BANKOWOŚCI, CEDEWU, WARSZAWA, 2006
  • PRAWO BANKOWE USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

Autor: Sebastian Kasperczyk