Konto osobiste

Z Encyklopedia Zarządzania

Kontami osobistymi nazywa się imienne rachunki bankowe, założone przez osoby fizyczne, potrzebne do obsługi klientów indywidualnych. Nierzadko konta osobiste nazywa się rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym tzw. ROR. Konto osobiste może przybrać postać rachunku indywidualnego, jak i konta wspólnego (np. dla małżonków lub osób bliskich, które wspólnie się rozliczają). Podstawową funkcją konta osobistego jest lokowanie, czyli otrzymywanie należności z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty bądź dochodów z innych źródeł (M. Capiga 2008).

TL;DR

Artykuł omawia konta osobiste w Polsce. Opisuje cechy dobrego konta osobistego oraz możliwości ich prowadzenia. Przedstawia rozwój kont osobistych w kraju oraz wymagania dotyczące posiadania takiego konta. Zawiera także informacje na temat zakładania konta osobistego.

Podstawowe cechy dobrego konta osobistego

Można wymienić kilka podstawowych cech dobrego konta osobistego (W.L. Jaworski 2001):

 • Nowoczesna funkcjonalność
 • Wysokie oprocentowanie lokat (premie w przypadku wysokiego salda)
 • Dostępność oraz niskie oprocentowanie debetu
 • Umożliwienie założenia lokaty ze środków na koncie oraz gwarancja najlepszych warunków
 • Niskie koszty utrzymania konta
 • Niskie koszty obsługi transakcji
 • Dostępność dużej ilości bankomatów
 • Dostępność wpłatomatów
 • Szeroka oferta kart płatniczych
 • Umożliwienie obsługi internetowej, WAP, SMS, telefon, IVR
 • Duża ilość obsługujących oddziałów banku
 • Dostępność konta 24h
 • Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe funkcjonalności (np. umożliwienie płatności bezpośrednio w sklepach internetowych, punkty lojalnościowe)

Możliwości prowadzenia konta osobistego

Konto osobiste prowadzone tylko internetowo - obsługa takiego konta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Wykorzystuje się również inne metody zdalnego dostępu do konta (bankomaty, kioski multimedialne, telefon). Rachunki takie prowadzone są przez banki internetowe, zwane wirtualnymi.

Konto tradycyjne - obsługiwane przy użyciu sieci stacjonarnych oddziałów banku. W grę może wchodzić również kanał internetowy. Konta takie są dostępne w większości banków w Polsce (J. Harasim 2013)

Rozwój kont osobistych w Polsce

Gwałtowny rozwój bankowości detalicznej w kraju przyczynił się do poszerzenia oferty dla klientów. Do tego rosnąca świadomość co do wymagań oraz wiedza konsumentów a także nasilająca się konkurencja instytucji bankowych spowodowały, że większość banków zaoferowało kompleksowe pakiety usług, dotyczących obsługi kont osobistych. Z tego względu posiadanie samego rachunku osobistego stało się rzadkością. Zdecydowana większość klientów banków polskich zawarła umowy otworzenia kont osobistych, posiadających możliwość korzystania z karty, dostęp do bankowości elektronicznej, w tym bankowości internetowej i mobilnej, oraz możliwość zaciągnięcia kredytu oraz założenia lokaty (J. Harasim 2013).

Obecnie prowadzenie konta osobistego nie jest obowiązkiem. Wyjątkiem, kiedy to wymagane jest posiadanie rachunku bankowego, jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale tylko w sytuacji gdy wartość transakcji jest wyższa niż 15 tysięcy złotych. Jednakże bardzo często pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania kont osobistych, na które mają możliwość przelewania wynagrodzenia pracowników. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku umowy zlecenia, dla której przepisy nie definiują konkretnego sposobu wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym jeżeli pracodawca nie przewidział w umowie możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce, posiadanie przez pracownika konta może stać się obligatoryjnym warunkiem podpisania umowy.

Taki system odpowiada zarówno pracodawcy, ponieważ obniża koszty związane z zatrudnieniem ale jest również korzystny dla pracownika. Powodem jest łatwość terminowej wypłaty wynagrodzenia. W związku z powyższym, zdecydowana liczba osób zatrudnionych posiada konta osobiste. Dlatego też rozpatrywanie skali posiadaczy kont osobistych może nie być miarodajne, ponieważ uwzględnia osoby, które poza jedynie posiadaniem konta osobistego nie wykazują względem jego żadnych aktywności. Ponadto w liczbie prowadzących konta osobiste nie powinno uwzględniać się tzw. kont martwych. Są to konta należące do osób zmarłych, nie posiadające upoważnionej osoby mogącej przejąć środki z takiego konta, a następnie je zlikwidować. Takie zjawisko jest rzadkie, ale dalej ma wpływ na prawidłową liczbę aktywnych kont osobistych (J. Wawrzynek 2007).

Jak założyć konto osobiste?

Wybór odpowiedniego konta osobistego nie jest rzeczą prostą. Banki zalewają klientów różnorakimi ofertami, które często nie różnią się od siebie niczym szczególnym. Jednakże takie zadanie czeka każdego dorosłego bądź też wkraczającego w dorosłość człowieka. Jak więc założyć konto osobiste? Wystarczy wykonać kilka kroków:

 1. Zastanowić się, jaki rodzaj konta osobistego będzie najlepszym rozwiązaniem. Do wyboru mamy np. konto internetowe, konto klasyczne a także pakiet assistance,
 2. Przeanalizować oferty różnych banków. Dobrym posunięciem będzie skorzystanie z porównywarek finansowych, dostępnych w Internecie,
 3. Po wybraniu odpowiedniego banku, niezbędne będzie zapoznanie się z wszelkimi informacjami, dotyczącymi warunków umowy. Pod uwagę należy wziąć prowizje, oprocentowanie, taryfy opłat a także wybór karty płatniczej,
 4. Założenie konta i zamówienie karty płatniczej.


Konto osobisteartykuły polecane
EpłatnościRachunek oszczędnościowo-rozliczeniowyForma płatnościDepozyt overnightBLIKEbankingWirtualna karta kredytowaBankowość internetowaLimit debetowy

Bibliografia


Autor: Kamil Dubiel