Wpłatomat

Z Encyklopedia Zarządzania

Wpłatomat to urządzenie, dzięki któremu można wpłacić posiadaną gotówkę bezpośrednio na swój rachunek bankowy niezależnie od pory dnia. Jego działanie jest przeciwieństwem operacji dokonywanych za pomocą bankomatu. Klient korzystający z wpłatomatu umieszcza w nim swoją kartę płatniczą powiązaną z posiadanym rachunkiem bankowym, na które chce zaksięgować wpłaconą gotówkę. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemu urządzenia oraz umieszczenie pieniędzy w podajniku zabierającym je do wnętrza wpłatomatu. Zostają one przeliczone oraz zbadane pod względem jakości i autentyczności, a te zagięte i zniszczone zostają zwrócone. Po zakończeniu wszystkich powyższych czynności interfejs automatu wyświetla komunikat pokazujący wartość gotówki jaka zostanie zaksięgowana na koncie klienta. Operacja może zostać wtedy jeszcze przerwana, a gotówka zwrócona właścicielowi, natomiast po zaakceptowaniu zostaje umieszczona w specjalnej kasecie, której pojemność zależy od określonego modelu urządzenia i jest ściśle określona. Pieniądze zgromadzone we wnętrzu wpłatomatu są odbierane i transportowane za pośrednictwem firm ochroniarskich, tak samo jak w przypadku bankomatów (Ł. Obzejta, M. Wołk 2011, s. 19-20).

Gotówkę wprowadza się do wpłatomatu łącznie, a nie pojedynczo. Aby zadziałał on odpowiednio należy złożyć je w sposób zaprezentowany na ekranie. Istnieje też limit pieniędzy jakie jednorazowo można do niego wpłacić. Przy korzystaniu z niego nie jest konieczne wprowadzenie kodu PIN, ponieważ w tym przypadku nie istnieje ryzyko wypłacenia banknotów przez nieuprawnioną do tego osobę. Banki wprowadziły wpłatomaty by umożliwić klientom wypłacanie gotówki sprawniej i szybciej niż w przypadku konieczności dokonania tej czynności w oddziale banku, a ich działanie zwiększa automatyzację ich działania (R. Kaszubski, Ł. Obzejta 2012, s. 57).

TL;DR

Wpłatomat to urządzenie, które umożliwia wpłacanie gotówki bezpośrednio na konto bankowe. Klient wkłada kartę płatniczą do wpłatomatu i umieszcza pieniądze w podajniku. Pieniądze są przeliczane i zbadane, a następnie zostają zaksięgowane na koncie klienta. Wpłatomat może również pełnić funkcję bankomatu. Istnieją także urządzenia, które łączą obie funkcje. W Japonii i Korei Południowej wpłatomaty z funkcją recyklingu są popularne, a w Europie są coraz częściej instalowane. Idea Bank oferuje usługę mobilnego wpłatomatu dla przedsiębiorców.

Zintegrowanie bankomatu i wpłatomatu

Istnieje również dualne urządzenie skupiające w sobie funkcję bankomatową oraz wpłatomatową, lecz nie są one od siebie zależne. Wpłacone pieniądze są przewożone do banku, a następnie sortowane i przeliczone, aby mogły zostać umieszczone z powrotem w urządzeniu i służyły do wypłat (Ł. Obzejta, M. Wołk 2011, s. 20).

Wykorzystując nowoczesne metody postanowiono wyeliminować potrzebę obsługiwania urządzenia przez człowieka, co może pozwolić na zredukowanie kosztów jakie ono generuje. Korzystając z efektu synergii postawiono sobie za cel stworzenie urządzenia posiadającego funkcję recyklingu, czyli połączyć w jedno bankomat i wpłatomat. Dzięki tej funkcji użytkownik będzie mógł wpłacić pieniądze i wypłacić je innej osobie korzystającej z karty po wcześniejszym przeliczeniu i zweryfikowaniu tej gotówki. Urządzenie z funkcją recyklingu różni się od dualnego tym, że wypłacane banknoty pochodzą z wcześniejszych wpłat dokonanych przez innych ludzi, a nie z tych umieszczonych przez ochroniarzy w kasecie. Umożliwia to brak konieczności ich transportu, ale nie redukuje całkowicie kosztów, ponieważ nie można uniknąć tych związanych z serwisowaniem czy wymianą rolek papieru i tonerów z tuszem. Popularność takich urządzeń w Japonii i Korei Południowej sprawia jednak, że w przyszłości mogą one pojawiać się coraz częściej. W kilku krajach europejskich, takich jak Niemcy czy Francja rozpoczęto już ich instalację (Ł. Obzejta, M. Wołk 2011, s. 19-20).

Innowacyjny mobilny wpłatomat

Sektor bankowy jest podatny na wprowadzanie w nim nowych, innowacyjnych rozwiązań. Można do nich zaliczyć:

  • bankowość mobilną,
  • bankowość elektroniczną,
  • private banking,
  • karty płatnicze,
  • powiązanie z portalami społecznościowymi,
  • mobilny wpłatomat.

Jeden z takich zaproponowanych współcześnie elementów to mobilny wpłatomat. Taką usługę w Polsce posiada tylko Idea Bank. Powstał on z myślą o klientach, głównie przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o obrót gotówkowy. Klient w ciągu pracy lub po jej zakończeniu ma możliwość zamówienia pod siedzibę firmy "jeżdżący wpłatomat", do którego wpłaca gotówkę na swój rachunek bankowy (A. Wiśniewska 2016, s. 26-27).


Wpłatomatartykuły polecane
BLIKKarta przedpłaconaForma płatnościEpłatnościMobilny portfelBankowość internetowaKradzież tożsamościE-deklaracjeEthereum

Bibliografia

  • Kaszubski R., Obzejta Ł. (2012), Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Obzejta Ł., Wołk M. (2011), Gotówka z recyklingu, Bank, nr 11
  • Wiśniewska A. (2016), Mobilny wpłatomat jako innowacja w sektorze bankowym, Współczesne problemy Finansów, Marketingu i Transportu z perspektywy młodych uczonych, Szczecin


Autor: Dominika Magusiak