Depozyt overnight

Z Encyklopedia Zarządzania

Depozyt overnight charakteryzuje się tym że zostaje rozliczony do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia depozytu. Overnight to bardzo specyficzny rodzaj depozytów bankowych, cechuje się on wyraźnie krótkim okresem zablokowania środków - zazwyczaj wynosi on jedną dobę, lecz posiada możliwość przedłużenia na kolejne kilka dni. Lokata tego typu zakładana jest na jeden "dzień", co sprawia że jest ona pewnego rodzaju typem lokaty jednodniowej. Z reguły jest ona otwierana w godzinach popołudniowych danego dnia roboczego i trwa do godzin porannych następnego dnia roboczego. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (J. Czekaj)

Lokata nocna jest to produkt oszczędnościowy, który jest głównie skierowany do osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Pomimo tego można spotkać, lokaty overnight, z których mogą skorzystać nie tylko osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, lecz także klienci indywidualni.

Depozyt overnight polega na utrzymywaniu salda na poziomie wyższym niż 1 000 zł. Klient podczas całego dnia może korzystać ze swojego konta oraz z dostępnych na nim środków, lecz jeśli po godzinie 22 jego saldo przekracza wspomniane 1 000 zł to są one przekazywane na lokatę overnight aż do godziny 6 rano. Po jej zakończeniu środki wpływają na konto klienta wraz z odpowiednio naliczonymi odsetkami.

TL;DR

Lokata overnight to krótkoterminowy depozyt bankowy, który jest rozliczany do końca następnego dnia roboczego. Jest skierowana głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą, ale mogą z niej skorzystać także klienci indywidualni. Klient może korzystać ze swojego konta i środków do godziny 22, a jeśli saldo przekracza 1 000 zł, zostaje przekazane na lokatę do godziny 6 rano. Oprocentowanie wynosi zwykle 0,5-1,7% i jest uzależnione od wskaźnika WIBID® ON. Minimalna kwota lokaty wynosi zazwyczaj 50 tys. zł. Lokata overnight pozwala zachować płynność finansową, ale nie oferuje dużego zysku.

Rodzaje lokat overnight

Wyróżnić możemy dwa rodzaje lokat overnight: lokata zakładania na zlecenie klienta oraz automatyczne lokaty O/N.

Tradycyjna lokata overnight otwierana jest za każdym razem tylko na wniosek przedsiębiorcy. Jednak z racji uciążliwości tego rozwiązania banki zaczynają powoli odchodzić od ręcznie zakładanej lokaty overnight i zastępują ją usługą automatycznej lokaty O/N. Ta usługa polega na tym, że klient podpisuje umowę dzięki której środki pozostałe na jego koncie bieżącym zostają automatycznie przetransferowane na na dedykowany rachunek lokaty overnight. Środki te przelewane są w godzinach popołudniowych danego dnia roboczego. W nocy pieniądze ulegają oprocentowaniu, a rano następnego dnia roboczego, zostają powiększane o należne odsetki, które zostaj automatycznie zwrócone na konto firmowe klienta. Cykl zostaje powtórzony każdego dnia roboczego, aż do momentu rozwiązania umowy przez klienta. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (J. Czekaj)

Długość trwania depozytu

Lokata overnight może być założona na jeden dzień, w sytuacji kiedy kolejnym dniem po otwarciu tej lokaty jest także dzień roboczy.

Lokata overnight może także zostać założona na kilka dni, jeżeli okres trwania takiej lokaty przypada na weekend lub dzień który jest wolny od pracy.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie lokaty overnight zwykle oscyluje w okolicach ok. 0,5-1,7%. Większość banków ustala oprocentowanie lokaty overnight dla PLN bazując na wysokości stawki WIBID® ON.

WIBID® ON - wysokość stopy procentowej wyrażonej w skali roku, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków na jeden dzień. Wysokość tej stopy ustalana jest codziennie. Aktualnie wysokość stawki WIBID® ON wynosi ok. 1,32% w skali roku.

Oprocentowanie takiej lokaty może ulec zmianie w kolejnych dniach, związane jest to właśnie z wahaniami wskaźnika WIBID® ON. Dla lokaty nocnej w walutach USD i EUR banki ustalają oprocentowanie według stawki LIBOR O/N. Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość (K. Kochniak)

Minimalna kwota lokaty

Lokata overnight jest używana do lokowania dużych środków pieniężnych, których właściciel chce zachować płynność finansową oraz łatwy dostęp do gotówki.Należy zwrócić uwagę na fakt iż kwota którą inwestuje gwarantuje mu pewien zysk, ale nie jest on wielki. Minimalny kwota lokaty nocnej w większości banków wynosi 50 tys. zł co można uznać jako jedną z największych wad. Natomiast jeśli chodzi o lokaty jednodniowe to są one zarówno trochę wyżej oprocentowane niż depozyty nocne, ale oprócz tego niższa jest minimalna kwota depozytu. Najczęściej do ich założenia wystarczy nawet 1 tys. zł.

Porównanie lokaty overnight

Porównując lokatę nocną z tradycyjną lokatą, można zauważyć że umożliwia ona zachowanie znacznie większej płynności finansowej.

Natomiast porównując lokatę nocną z z kontem oszczędnościowym, należy zwrócić uwagę, że w zależności od warunków prowadzenia takiego rachunku, lokata overnight może zaoferować trochę większą płynność finansową oraz być bardziej korzystną formą oszczędzania kapitału.

Banki oferujące lokatę overnight

  1. Invest Bank
  2. DZ BANK Polska
  3. Bank Pekao
  4. Millenium Bank
  5. Kujawsko-Dobrzyńskim Bank Spółdzielczym

Zgodnie z ustawą o Prawie bankowym aby usługa lokaty overnight została aktywowana klient banku musi podpisać stosowną umowę do rachunku osobistego lub firmowego.


Depozyt overnightartykuły polecane
Depozyt bankowyKonto osobisteRachunek oszczędnościowyKredyt hipotecznyDebetDepozyt terminowyKredyt obrotowyOverdraftWkłady terminowe

Bibliografia

Autor: Monika Tarapacka