Spekulacja

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Spekulant)

Spekulacja to zakup lub sprzedaż papierów wartościowych lub towarów w nadziei odsprzedania/odkupienia ich na tym samym rynku po wyższej/niższej cenie. Czysta spekulacja oznacza zakup i sprzedaż na tym samym rynku bez świadczenia usług jeśli chodzi o dystrybucje, przechowywanie i transport.[1]

Cechy spekulanta

Różnica między inwestorem a spekulantem polega na tym, że inwestor buduje swój portfel w oparci o przesłanki fundamentalne raczej na dłuższy okres czasu. Spekulanta charakteryzuje duża ilość decyzji podejmowanych w krótkim czasie, a jego celem jest przewidzenie kierunku zmian na rynku i osiągnięcie tym samym maksymalnej stopy zwrotu.

Według Benjamina Grahama spekulacja to "szaleńcza pogoń za możliwie dużym zyskiem w najkrótszym czasie". Przeciwstawia się ją definicji inwestora, który jest osobą, która: przeprowadza gruntowną analizę finansową, opartą na logice, wskazującą na rozsądną stopę zysku z inwestycji bez narażania na ryzyko inwestowanego kapitału [2]. Należy dodać, iż przez ryzyko Graham rozumiał tu ryzyko bankructwa.

Ryzyko i nagroda w spekulacji

W spekulacji istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą wpływać na wynik inwestycji. Przede wszystkim, spekulanci muszą mieć świadomość, że ich inwestycje mogą prowadzić do strat finansowych. Główne czynniki ryzyka związane ze spekulacją to zmienność cen, brak pewności rynkowej, nieprzewidywalne zdarzenia polityczne czy gospodarcze, a także możliwość popełnienia błędów w analizie rynkowej.

Ryzyko w spekulacji odnosi się do możliwości poniesienia strat finansowych, podczas gdy nagroda odnosi się do potencjalnego zysku. Różnica między ryzykiem a nagrodą polega na tym, że ryzyko jest nieodłącznym elementem spekulacji, natomiast nagroda jest nagrodą za podjęcie ryzyka. Im większe ryzyko, tym potencjalnie większa nagroda, ale wraz z tym większe jest również ryzyko straty.

Spekulanci starają się ocenić potencjalne ryzyko inwestycji, aby podjąć świadomą decyzję. Wykorzystują różne metody i narzędzia, takie jak analiza fundamentalna, analiza techniczna czy analiza ryzyka. Dzięki tym narzędziom spekulanci starają się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpływać na cenę instrumentu finansowego i jakie są szanse na osiągnięcie zysku.

Spekulanci stosują różne strategie zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować straty i zwiększyć szanse na zysk. Przykładowe strategie to dywersyfikacja portfela, ograniczanie strat poprzez zastosowanie zleceń stop-loss, kontrolowanie wielkości pozycji oraz monitorowanie rynku i reagowanie na zmiany. Ważne jest również określenie poziomu akceptowalnego ryzyka i przestrzeganie go.

Wysokość potencjalnej nagrody w spekulacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, ryzyko a zysk są ze sobą powiązane - im większe ryzyko, tym potencjalnie większa nagroda. Ponadto, czynniki takie jak wiedza, doświadczenie, umiejętności analityczne czy dostęp do informacji mogą wpływać na wysokość potencjalnej nagrody. Inne czynniki to również warunki rynkowe, konkurencja oraz zmienność cen.

Regulacje dotyczące spekulacji

Na rynkach finansowych istnieje wiele regulacji dotyczących spekulacji. Główne regulacje mają na celu ochronę inwestorów, zapewnienie uczciwości rynku oraz stabilność finansową. Regulacje dotyczą m.in. dostępu do rynku, raportowania transakcji, ograniczeń dotyczących wielkości pozycji czy zakazu manipulacji rynkiem.

Cele regulacji dotyczących spekulacji to m.in. zapewnienie uczciwości rynku, ochrona inwestorów, zapobieganie manipulacji rynkiem oraz zapewnienie stabilności finansowej. Regulacje mają na celu również zapobieganie nadmiernemu ryzyku i spekulacji, która może prowadzić do destabilizacji gospodarki.

Regulacje stawiają również pewne ograniczenia i wymogi spekulantom. Na przykład, mogą być wymagane specjalne zezwolenia czy licencje do prowadzenia działalności spekulacyjnej. Regulacje mogą również wprowadzać ograniczenia dotyczące wielkości pozycji czy dźwigni finansowej, aby zminimalizować ryzyko nadmiernego zadłużenia.

Przykładem konkretnych regulacji dotyczących spekulacji są regulacje dotyczące spekulacji na rynku walutowym, które wprowadzają ograniczenia dotyczące wielkości pozycji spekulacyjnych oraz wymagają raportowania transakcji. Innym przykładem są regulacje dotyczące spekulacji na rynku surowców, które wprowadzają zakaz manipulacji cenami surowców oraz ograniczenia dotyczące wielkości pozycji.

Regulacje dotyczące spekulacji mogą mieć różnorodne efekty na działalność spekulantów i stabilność rynku. Z jednej strony, regulacje mogą ograniczać działalność spekulacyjną, co może wpływać na płynność rynku i zmniejszać zmienność cen. Z drugiej strony, regulacje mogą również zwiększać bezpieczeństwo inwestorów i zapewniać uczciwość rynku, co może przyczynić się do większej stabilności rynku.

Kontrowersje związane ze spekulacją

Spekulacja jest tematem kontrowersyjnym, który budzi wiele emocji i opinii. Główne kontrowersje dotyczące spekulacji dotyczą jej wpływu na stabilność finansową, równowagę gospodarczą oraz etykę inwestowania. Niektórzy uważają, że spekulacja może prowadzić do nadmiernego ryzyka, manipulacji rynkiem oraz nierówności społecznych.

Istnieje wiele argumentów zarówno za, jak i przeciw spekulacji jako formie działalności gospodarczej. Zwolennicy spekulacji uważają, że jest ona nieodłącznym elementem rynków finansowych, przyczynia się do płynności rynku oraz zwiększa efektywność alokacji kapitału. Przeciwnicy spekulacji natomiast uważają, że może prowadzić do nadmiernego ryzyka, manipulacji cenami oraz destabilizacji gospodarki.

Spekulacja może mieć wpływ na stabilność rynków finansowych. Z jednej strony, spekulanci mogą przyczynić się do większej zmienności cen, co może prowadzić do większych wahnięć na rynkach. Z drugiej strony, spekulanci mogą również pełnić rolę stabilizatorów rynkowych poprzez reagowanie na zmiany i dostarczanie płynności rynkowej.

Spekulacja może mieć wpływ na ceny towarów i usług. W niektórych przypadkach, spekulacja może przyczyniać się do wzrostu cen, zwłaszcza jeśli spekulanci przewidują wzrost popytu lub ograniczenie podaży. Jednakże, spekulacja może również przyczyniać się do spadku cen, zwłaszcza jeśli spekulanci przewidują nadpodaż lub spadek popytu.

Spekulacja może mieć różne skutki dla uczestników rynku, takich jak inwestorzy, producenci czy konsumenty. Dla inwestorów, spekulacja może być szansą na osiągnięcie wysokich zysków, ale również wiąże się z ryzykiem straty. Dla producentów, spekulacja może wpływać na ceny surowców czy walut, co może mieć wpływ na koszty produkcji. Dla konsumentów, spekulacja może przyczyniać się do wzrostu cen, co może wpływać na ich siłę nabywczą.

Spekulacja na rynku Forex

Spekulanci są to gracze na rynku, którzy działają tylko i wyłącznie z myślą o własnym zysku. Podczas gdy inwestorzy którzy chcą zwiększyć dywersyfikacje swojego portfela i ograniczyć ryzyko, spekulanci usiłują zarobić na zmianach, wahaniach kursu. W porównaniu z inwestorami zabezpieczającymi się, spekulanci ryzykują dopiero w momencie zainwestowania, nie ponoszą wcześniej żadnego ryzyka[3] Jeśli ceny ukształtują się zgodnie z ich przewidywaniami, mogą w krótkim czasie dużo zarobić. Płynność rynku zależy od ich działań, opinii i kapitału. Na przykładzie rynku walutowego Forex, można zauważyć jak duża jest liczba takich osób[4] Tradycyjne oceny rynku, mówią że spekulanci mają wpływ na 90% wszystkich obrotów na rynku Forex. Spekulanci czynią rynek efektywnym. Płynność ta wygładza ruch kursów walut, nie pozwalając im na szaleńcze spadki i wzrosty[5] Grupa spekulantów nie jest jednorodna. Każdy z nich ma inny fundusz i realizuje inne cele oraz strategie inwestycyjne.

Na rynku Forex, do spekulowania używają oni tzw. czarnych skrzynek. Są to algorytmy które wykorzystują formuły matematyczne i modele obliczeniowe, na podstawie których podejmuje się decyzje o zakupie bądź też sprzedaży waluty[6] Niektóre algorytmy bazują na złożonych modelach statystycznych pomiędzy towarami, walutami a papierami wartościowymi. Wyłapują zależności i podpowiadają spekulantowi czego kurs może teraz poszybować w górę, lub spaść.

Część spekulantów, są to tzw. Day-traderzy. Są to gracze krótkoterminowi, a nawet minutowi. Zarabiają na szybkich skokach walut. W przeciągu kilku minut kupują i sprzedają walutę.


Spekulacjaartykuły polecane
Transakcje arbitrażoweKurs akcjiKrótka sprzedażTeoria portfelaHedge FundModel Blacka ScholesaPortfelTeoria MarkowitzaCena emisyjna

Przypisy

 1. Carter P.(1998); Nauka spekulacji, Liber, Warszawa, 1998 r., s. 4
 2. Hagstorm R.G;(1994) Na sposób Warrena Buffeta - Strategie największego na świecie inwestora kapitałowego, WNT, Warszawa, 1994, s. 43.
 3. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 56
 4. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 57
 5. Zalewski G.(2010), Kontrakty terminowe i forex, teoria i praktyka, Wydawnictwo Linia, Warszawa s. 24
 6. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 60

Bibliografia

 • Carter P. (1998), Nauka spekulacji, Wydawnictwo Liber, Warszawa
 • Czech K. (2012), Walutowa strategia spekulacyjna carry trade, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Vol.2012, Nr 95
 • Galant M., Dolan B. (2012), Forex dla bystrzaków, Helion, Gliwice
 • Hagstorm R. (1994), Na sposób Warrena Buffeta - Strategie największego na świecie inwestora kapitałowego, Wydawnictwo WNT, Warszawa
 • Pruchnicka-Grabias I. (2017), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa
 • Szmelter M. (2014), Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804
 • Zalewski G. (2010), Kontrakty terminowe i forex, teoria i praktyka, Wydawnictwo Linia, Warszawa
 • Zawojska A. (2010), Spekulacja jako forma aktywności ekonomicznej, aspekty moralne i etyczne, Zeszyt Naukowe SGGW w Warszawie, Vol. 2010, Nr. 83


Autor: Paweł Zygar, Mateusz Kędziora