Spekulacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Spekulacja
Polecane artykuły


Spekulacja - zakup lub sprzedaż papierów wartościowych lub towarów w nadziei odsprzedania/odkupienia ich na tym samym rynku po wyższej/niższej cenie. Czysta spekulacja oznacza zakup i sprzedaż na tym samym rynku bez świadczenia usług jeśli chodzi o dystrybucje, przechowywanie i transport.[1]

Cechy spekulanta

Różnica między inwestorem a spekulantem polega na tym, że inwestor buduje swój portfel w oparci o przesłanki fundamentalne raczej na dłuższy okres czasu. Spekulanta charakteryzuje duża ilość decyzji podejmowanych w krótkim czasie, a jego celem jest przewidzenie kierunku zmian na rynku i osiągnięcie tym samym maksymalnej stopy zwrotu.

Według Benjamina Grahama spekulacja to "szaleńcza pogoń za możliwie dużym zyskiem w najkrótszym czasie". Przeciwstawia się ją definicji inwestora, który jest osobą, która: przeprowadza gruntowną analizę finansową, opartą na logice, wskazującą na rozsądną stopę zysku z inwestycji bez narażania na ryzyko inwestowanego kapitału [2]. Należy dodać, iż przez ryzyko Graham rozumiał tu ryzyko bankructwa.

Spekulacja na rynku Forex

Spekulanci są to gracze na rynku, którzy działają tylko i wyłącznie z myślą o własnym zysku. Podczas gdy inwestorzy którzy chcą zwiększyć dywersyfikacje swojego portfela i ograniczyć ryzyko, spekulanci usiłują zarobić na zmianach, wahaniach kursu. W porównaniu z inwestorami zabezpieczającymi się, spekulanci ryzykują dopiero w momencie zainwestowania, nie ponoszą wcześniej żadnego ryzyka.[3] Jeśli ceny ukształtują się zgodnie z ich przewidywaniami, mogą w krótkim czasie dużo zarobić. Płynność rynku zależy od ich działań, opinii i kapitału. Na przykładzie rynku walutowego Forex, można zauważyć jak duża jest liczba takich osób.[4] Tradycyjne oceny rynku, mówią że spekulanci mają wpływ na 90% wszystkich obrotów na rynku Forex. Spekulanci czynią rynek efektywnym. Płynność ta wygładza ruch kursów walut, nie pozwalając im na szaleńcze spadki i wzrosty.[5] Grupa spekulantów nie jest jednorodna. Każdy z nich ma inny fundusz i realizuje inne cele oraz strategie inwestycyjne.

Na rynku Forex, do spekulowania używają oni tzw. czarnych skrzynek. Są to algorytmy które wykorzystują formuły matematyczne i modele obliczeniowe, na podstawie których podejmuje się decyzje o zakupie bądź też sprzedaży waluty.[6] Niektóre algorytmy bazują na złożonych modelach statystycznych pomiędzy towarami, walutami a papierami wartościowymi. Wyłapują zależności i podpowiadają spekulantowi czego kurs może teraz poszybować w górę, lub spaść.

Część spekulantów, są to tzw. Day-traderzy. Są to gracze krótkoterminowi, a nawet minutowi. Zarabiają na szybkich skokach walut. W przeciągu kilku minut kupują i sprzedają walutę.

Bibliografia

Przypisy

  1. Carter P.(1998); Nauka spekulacji, Liber, Warszawa, 1998 r., str. 4
  2. Hagstorm R.G;(1994) Na sposób Warrena Buffeta - Strategie największego na świecie inwestora kapitałowego, WNT, Warszawa, 1994, str. 43.
  3. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 56
  4. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 57
  5. Zalewski G.(2010), Kontrakty terminowe i forex, teoria i praktyka, Wydawnictwo Linia, Warszawa s. 24
  6. Galant M. Dolan B.(2010), Forex dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Warszawa s. 60

Autor: Paweł Zygar, Mateusz Kędziora