Rynek walutowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Rynek walutowy - to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

W każdej transakcji walutowej przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) są dwie waluty, które pochodzą z dwóch rożnych krajów. Walutami obcymi są nominowane w obcych jednostkach pieniężnych krótkoterminowe należności, które ze względu na swoją płynność mogą być użyte do natychmiastowej zapłaty, tzn. posiadają walor pieniądza zagranicznego.

Kurs walutowy stanowi cenę jednostki pieniężnej wyrażoną w innej walucie.

Transakcje walutowe dokonywane są za pośrednictwem banków handlowych, a w niektórych krajach również za pośrednictwem giełd pieniężnych. Stanowią one instytucjonalne formy rynku walutowego.

Funkcje rynku walutowego

Rynek walutowy spełnia w gospodarce szereg istotnych funkcji:

 • pozwala na porównanie krajowych cen towarów, usług i instrumentów finansowych z cenami za granicą,
 • zapewniając porównywalność cen w skali międzynarodowej, przyczynia się do rozwoju handlu zagranicznego poszczególnych krajów,
 • odgrywa pozytywny wpływ na międzynarodową wymianę handlową poprzez umożliwienie rozliczenia,
 • umożliwia dokonanie transferu siły nabywczej między krajem i zagranicą,
 • umożliwia połączenie krajowego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym,
 • pozwala na prowadzenie polityki kursowej i monetarnej przez władze monetarne.

Segmenty rynku walutowego

Zgodnie z definicją Banku Rozrachunków Międzynarodowych rynek walutowy dzieli się na dwa rynki:

 • rynek bieżący lub kasowy (spot market),
 • rynek terminowy (forward market).

Podmioty rynku walutowego

Podstawowi uczestnicy rynku walutowego to:

 • dealerzy bankowi i niebankowi,
 • spekulanci i arbitrażyści,
 • osoby fizyczne i firmy prowadzące działalność inwestycyjną,
 • banki centralne i administracja skarbu państwa,
 • brokerzy walutowi.

Rynek walutowy na świecie

Przez kilkadziesiąt lat międzynarodowy rynek walutowy był największym rynkiem finansowym na świecie. Pozycje tę utracił na rzecz rynku pochodnych instrumentów finansowych w 1996 r. Jego obroty w 2000 r. szacowano na około 1100 mld USD dziennie. Nastąpił więc spadek dziennych obrotów w porównaniu do 1998 r., kiedy to zanotowano rekordową wartość około 1500 mld USD. Było to spowodowane głównie przez trzy następujące czynniki:

 • wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. euro, w związku z czym z rynku zniknęło najpierw 11 walut, a w kolejnych latach euro przyjęły kolejne kraje; musiało się to odbić negatywnie na wielkości obrotów międzynarodowego rynku walutowego,
 • konsolidację i koncentrację w sektorze bankowym, co doprowadziło do zmniejszenia się liczby globalnych dealerów rynku walutowego,
 • wzrost udziału transakcji zawieranych przez brokerów elektronicznych w odniesieniu do całkowitej liczby transakcji.

Obroty międzynarodowego rynku walutowego koncentrują się głównie w kilku największych centrach finansowych na świecie, przede wszystkim w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Singapurze, Frankfurcie nad Menem.

Bibliografia

 • Finanse, bankowość i rynki finansowe - praca zbiorowa pod red. Edmunda Pietrzaka i Magdaleny Markiewicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 228-229.
 • Dmowski A, Sarnowski J, Prokopowicz D, Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa 2005, s. 159-164.
 • Zabielski K, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, s. 159.
 • System finansowy w Polsce pod red. B. Pietrzaka, Z.Polańskiego, B.Woźniak, PWN, Warszawa 2006, s. 295-297.

Autor: Michał Gruca

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.