Krach giełdowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Krach giełdowy
Polecane artykuły


Krach giełdowy - to jest proces w którym nie mogą sobie poradzić instytucje i regulacyjne struktury z nagłym spadkiem indeksów giełdowych, cen notowanych akcji, w skali międzynarodowej, co prowadzi system finansowy do skraju przepaści.

Objawy krachu giełdowego

Moment w którym występuje większa szybkość, rozmiary obrotów, lotność, koncentracja oraz jednostronne przesunięcie w sferze oczekiwań po prostu zmiażdżając mechanizmy rynkowe, zaprojektowane dla świata. Gdy zostaję osiągnięty przełomowy punkt w narastającej fali sprzedaży, wszyscy wielcy gracze, wykorzystując te same komputerowe strategie handlowe, starają się sprzedać od razu wszystkie (większość) posiadanych aktywów. Mechanizmy rynkowe akcji i derywatów okazują się nie wystarczające, by zapewnić odpowiednią siłę nabywczą oraz płynność potrzebną do rozproszenia jej w całym świecie rynków. Moment w którym inwestorzy bardzo źle ocenili płynność i inne ryzyka zintegrowanych rynków finansowych.

Dolar ciągnący za sobą gospodarkę amerykańską

Amerykańska waluta stanowiła przez lata atrybut silnej i ugruntowanej pozycji państwa. Budując walucie nieprzychylność i również nieprzejednanych wrogów. Przez USD kojarzony były Stany Zjednoczone. Na dzień dzisiejszy dolara nie chcą ani Arabowie, nie Rosjanie, a nawet Chińczycy. Do nie tak dawna podstawa handlu, obecnie nie jest pożądany. Drożejąca na rynkach surowcowych ropa zupełnie go zatopi i to prędzej niż moglibyśmy się spodziewać. Wraz z dolarem zacznie tonąć amerykańska gospodarka, a to oznacza szereg rewolucyjnych przekształceń w gospodarce światowej.

Bibliografia

  • Nowy paradygmat rynków finansowych - G. Soros, wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
  • Gra o zaufanie - S. Solomon, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 2000.
  • Globalizacja - J. Stiglitz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Pożegnanie z dolarem - dziś przegląd społeczny, 1/08, s. 58-72.

Autor: Aleksiej Mamaj