Zasoby wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasoby wiedzy
Polecane artykuły


Zarządzanie zasobami wiedzy związane jest z realizacją funkcji identyfikacji, gromadzenia, analizy, udostępniania.

Wyróżnić można dwie kategorie zasobów wiedzy: zasoby jawne oraz zasoby ukryte.

Zasoby jawne

Przykładem jawnych (namacalnych, explicit) zasobów wiedzy mogą być:

  • dokumentacja przedsiębiorstwa,
  • procedury organizacyjne i administracyjne,
  • informacje o rynku i konkurencji,
  • historia działalności (sprzedaży, produkcji, finansów),
  • patenty i wyniki prac badawczo-rozwojowych,
  • analizy, raporty i zestawienia, itp.

Zasoby ukryte

Do ukrytych (nienamacalnych, tacit) zasobów wiedzy należą natomiast:

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak