Zintegrowany system pomiarowy

Zintegrowany system pomiarowy
Polecane artykuły


Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym ograniczeniom.

Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników pozwalających ocenić nie tylko sytuację finansową firmy, ale także sprawność i efektywność funkcjonowania we wszystkich aspektach.

Zintegrowane systemy pomiarowe są narzędziem pozwalającym na rozszerzenie zakresu analizy strategicznej poza wąsko rozumiany obszar analiz finansowych.

Przykłady systemów zintegrowanych

Najbardziej znane i rozpowszechnione są:

Biorą one pod uwagę szeroki zestaw miar i wskaźników wykraczających poza wąskie - finansowe - spojrzenie na przedsiębiorstwo, i pozwalają dokonać zobiektywizowanej oceny i analizy stanu firmy.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak