Telemarketing

Z Encyklopedia Zarządzania

Telemarketing - jest to jedna z odmian marketingu bezpośredniego której zadaniem jest nakłanianie nabywców do zakupu produktu lub usługi, pozyskiwanie i utrzymanie klientów. Wykorzystując przy tym telefon lub za pośrednictwem usługi call center. Telemarketing pomaga firmom zwiększyć zyski, zmniejszyć koszty sprzedaży i bardziej zadowolić klienta. Pierwsze centra telesprzedaży zaczęły pojawiać się w Ameryce Północnej jeszcze przed II wojną światową, ale to na przełomie lat 70 i 80 XX wieku technologia teleinformatyczna zaczęła się rozpowszechniać. W Polsce nastąpiło to dopiero w połowie lat 90.

Cechy telemarketera

 • Przyjemny, optymistyczny i melodyjny ton głosu. Telemarketerzy powinni posiadać przyjemny i optymistyczny ton głosu, który przyciągnie uwagę klienta. Dobrze brzmiący głos może sprawić, że rozmowa będzie bardziej przyjemna i przykuje uwagę odbiorcy. Melodyjny ton głosu może również wpływać na emocje klienta i skłonić go do dalszej rozmowy.
 • Dobra znajomość oferowanych produktów lub usług. Telemarketerzy powinni być dobrze przygotowani merytorycznie i znać szczegóły dotyczące oferowanych produktów lub usług. Wiedza ta pozwoli im udzielać rzetelnych informacji i odpowiedzi na pytania klientów. Dobrze przygotowany telemarketer będzie w stanie bardziej efektywnie przekazywać korzyści i wartość oferowanych produktów lub usług, co może przekonać klienta do zakupu.
 • Szacunek wobec klienta. Szacunek wobec klienta jest niezwykle istotny w telemarketingu. Telemarketerzy powinni okazywać szacunek i uprzejmość wobec klientów, nawet jeśli ci są niezainteresowani ofertą. Szanowanie klienta może wpływać na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i zwiększać szanse na nawiązanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Umiejętność słuchania i zrozumienia klienta. Telemarketerzy powinni być dobrze wyszkoleni w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Umiejętność słuchania i zrozumienia klienta to kluczowa cecha, która pozwala na dostosowanie przekazu do indywidualnych potrzeb klienta. Słuchanie aktywne i empatia umożliwiają lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, co z kolei prowadzi do bardziej skutecznych interakcji i większych szans na zakończenie sprzedaży.

Rodzaje telemarketingu

Telesprzedaż jest jednym z najczęściej stosowanych rodzajów telemarketingu. Polega ona na bezpośredniej sprzedaży produktu lub usługi poprzez telefon. Telemarketerzy dzwonią do potencjalnych klientów i starają się przekonać ich do zakupu. Telesprzedaż może być wykorzystywana w różnych branżach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja czy handel detaliczny. W trakcie rozmowy telefonicznej telemarketerzy prezentują klientom korzyści wynikające z zakupu produktu lub usługi, odpowiadają na pytania i rozwiewają wątpliwości. Celem telesprzedaży jest zwiększenie sprzedaży oraz pozyskanie nowych klientów.

Pielęgnowanie kontaktów to forma telemarketingu polegająca na utrzymywaniu regularnego kontaktu z klientami w celu budowania i utrzymywania relacji. Telemarketerzy dzwonią do klientów, aby sprawdzić ich zainteresowanie, odpowiedzieć na pytania lub poinformować o nowych ofertach. Pielęgnowanie kontaktów odgrywa ważną rolę w budowaniu lojalności klientów i utrzymaniu długoterminowych relacji biznesowych. Dzięki regularnym rozmowom telefonicznym można lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co umożliwia dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb.

Identyfikacja klienta jest kolejnym rodzajem telemarketingu, w którym telemarketerzy kontaktują się z klientami w celu potwierdzenia ich danych i zainteresowania. Przykładem takiej formy telemarketingu może być badanie satysfakcji klienta lub aktualizacja danych kontaktowych. Telemarketerzy dzwonią do klientów, aby sprawdzić, czy są nadal zainteresowani ofertą i aktualizować ich dane kontaktowe. Identyfikacja klienta ma na celu utrzymanie aktualności bazy danych oraz zapewnienie, że oferta jest kierowana do odpowiednich odbiorców.

Telemarketing obsługi klienta i pomoc techniczna obejmuje udzielanie wsparcia klientom w przypadku problemów lub pytań dotyczących produktów lub usług. Telemarketerzy dzwonią do klientów, aby pomóc im rozwiązać problemy lub udzielić informacji. W przypadku obsługi klienta, telemarketerzy mogą pomagać w zwrotach, reklamacjach, udzielaniu informacji o dostępności produktów, itp. Natomiast w przypadku pomocy technicznej, telemarketerzy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z produktami lub usługami. Celem tej formy telemarketingu jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

Formy telemarketingu

W dzisiejszych czasach telemarketing jest jednym z najpopularniejszych narzędzi marketingowych, które umożliwia firmom skutecznie dotarcie do swoich klientów. Istnieje wiele różnych form telemarketingu, które można zastosować w zależności od celów i strategii danej firmy.

Przychodzący telemarketing to forma, w której klienci sami kontaktują się z firmą w celu uzyskania informacji lub zakupu produktu lub usługi. Jest to często stosowane w przypadku firm, które prowadzą centrum obsługi klienta, gdzie pracownicy odbierają telefony od klientów. Przychodzący telemarketing może obejmować zarówno rozmowy telefoniczne, jak i rozmowy online, na przykład przez czat na stronie internetowej firmy. W tej formie telemarketingu pracownicy są odpowiedzialni za udzielenie klientom informacji na temat produktów lub usług, udzielanie porad, a także sprzedaż.

Wychodzący telemarketing to forma, w której telemarketerzy wykonują połączenia do klientów w celu przekazania informacji o produkcie lub usłudze, nakłonienia ich do zakupu lub uzyskania informacji zwrotnej. Jest to bardziej proaktywne podejście, gdzie firma aktywnie nawiązuje kontakt z potencjalnymi klientami. Pracownicy telemarketingu muszą być dobrze wyszkoleni i komunikatywni, aby skutecznie przekazywać informacje o ofercie firmy. Wychodzący telemarketing często obejmuje również badania rynku i ankietowanie klientów w celu zgromadzenia informacji zwrotnej.

Bezpośredni telemarketing to forma, w której telemarketerzy osobiście wykonują rozmowy telefoniczne ze swoimi klientami w celu sprzedaży produktu lub usługi. Jest to bardziej zaawansowana i interaktywna forma telemarketingu, która wymaga umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych. W bezpośrednim telemarketingu pracownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co może zwiększyć szanse na przekonanie go do zakupu. Dzięki bezpośredniemu telemarketingowi firma może również szybko reagować na potrzeby klientów i dostosowywać ofertę do ich indywidualnych preferencji.

Pośredni telemarketing to forma, w której oferty są automatycznie przekazywane przez telefon za pomocą nagranych wiadomości lub systemów interaktywnych. Jest to bardziej zautomatyzowana forma telemarketingu, która ma na celu dotarcie do większej liczby klientów w krótszym czasie. Przykładem pośredniego telemarketingu może być automatyczne nagranie informacyjne, które klient otrzymuje, gdy dzwoni na infolinię firmy. Innym przykładem są systemy interaktywne, które umożliwiają klientom wybranie odpowiednich opcji za pomocą klawiszy na telefonie.

Zalety telemarketingu

Telemarketing, jako forma marketingu, ma wiele zalet, które przyczyniają się do skuteczności tej strategii sprzedaży.

 • Oszczędność czasu. Jedną z głównych zalet telemarketingu jest oszczędność czasu. Dzięki wykorzystaniu telefonu lub call center, firmy mogą dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów w krótkim czasie. Zamiast angażować dużą liczbę pracowników do osobistych spotkań z klientami, telemarketerzy mogą efektywnie komunikować się telefonicznie, oszczędzając przy tym czas i zasoby.
 • Oszczędność pieniędzy. Telemarketing może być również tańszą formą marketingu w porównaniu do innych kanałów, takich jak reklama telewizyjna czy drukowane ulotki. Koszty związane z produkcją i dystrybucją materiałów marketingowych są znacznie niższe, a oszczędności te mogą zostać przekazane na inne cele marketingowe.
 • Użyteczność przy małej gęstości zaludnienia. Telemarketing może być szczególnie przydatny dla firm działających w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia. W takich przypadkach, tradycyjne metody marketingowe mogą być niewystarczające, a telemarketing pozwala na dotarcie do klientów bez konieczności osobistego spotkania. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które operują na dużym obszarze geograficznym lub w obszarach trudno dostępnych.

Wady telemarketingu

Mimo licznych zalet, telemarketing ma również pewne wady, które mogą wpływać na jego skuteczność oraz postrzeganie przez klientów.

 • Percepcja przez nabywców jako nachalny i dokuczliwy. Telemarketing często jest postrzegany przez nabywców jako nachalny i dokuczliwy, szczególnie jeśli otrzymują wiele niechcianych połączeń. Często zdarza się, że telemarketerzy dzwonią w nieodpowiednich godzinach lub przerywają nabywcy w trakcie wykonywania innych czynności. Tego rodzaju działania mogą prowadzić do negatywnej percepcji marki, co może wpływać na wizerunek firmy i skuteczność sprzedaży.
 • Wykorzystywanie naiwności nabywców. Niektóre firmy mogą wykorzystywać naiwność nabywców, aby sprzedać produkty lub usługi, które nie są dla nich korzystne. Przekonywanie klientów do zakupu poprzez manipulacje lub wprowadzanie w błąd może wyrządzić szkodę zarówno klientom, jak i renomie firmy. W przypadku takich działań, telemarketing może być postrzegany jako nieetyczny i niegodny zaufania.
 • Taktyka z małym czasem na namysł. Telemarketerzy często stosują taktyki, które mają na celu zmusić klienta do podjęcia szybkiej decyzji, nie dając mu wystarczająco dużo czasu na namysł. Przykłady takich taktyk to tworzenie sztucznego poczucia pilności lub oferowanie "jedynych i niepowtarzalnych" okazji. Taśmowe przekazywanie informacji i ograniczony czas na reakcję mogą zniechęcać klientów i prowadzić do impulsywnych zakupów, które mogą nie spełniać ich rzeczywistych potrzeb.
 • Problemy z oceną prywatności konsumenta. W telemarketingu istnieje ryzyko naruszenia prywatności klienta, szczególnie jeśli nie jest przestrzegane prawo do otrzymywania połączeń reklamowych. Niektóre firmy mogą dzwonić do osób, które nie wyraziły zgody na takie formy kontaktu, co prowadzi do naruszenia prywatności i może budzić niechęć wobec danej marki.

Zastosowanie telemarketingu

Sprzedaż produktów i usług

Telemarketing jest wykorzystywany do bezpośredniej sprzedaży produktów i usług poprzez telefon lub call center. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do potencjalnych klientów w skuteczny i efektywny sposób, niezależnie od geograficznego położenia. Przedstawiciele telemarketingu mogą zaprezentować produkty lub usługi, odpowiedzieć na pytania klientów i zachęcić ich do dokonania zakupu. Tego rodzaju sprzedaż daje możliwość skoncentrowania się na indywidualnych potrzebach klientów i dostarczenia im spersonalizowanej oferty.

Badanie rynku

Telemarketing może być wykorzystywany do zbierania informacji na temat preferencji klientów, opinii na temat produktów i usług, a także monitorowania konkurencji. Przedsiębiorstwa mogą przeprowadzać ankiety telefoniczne, w których pytają o preferencje zakupowe, opinie na temat konkurencyjnych produktów oraz oczekiwania klientów wobec danej branży. Dane te są cenne dla marketingowców i menedżerów, którzy mogą na ich podstawie dostosować strategie, produkty lub usługi do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zbieranie informacji zwrotnych od klientów

Telemarketing może być wykorzystywany do zbierania informacji zwrotnych od klientów na temat ich doświadczeń z produktem lub usługą. Przedsiębiorstwa mogą przeprowadzać telefoniczne rozmowy z klientami, aby dowiedzieć się o ich zadowoleniu z zakupu, ewentualnych problemach, jakie napotkali, lub sugestiach dotyczących poprawy produktów lub usług. Ta forma komunikacji pozwala na natychmiastową reakcję i rozwiązanie potencjalnych problemów, co przekłada się na zwiększenie lojalności klientów.

Promocja firmy lub organizacji

Telemarketing może być wykorzystywany do promocji firmy lub organizacji poprzez przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach. Przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z potencjalnymi klientami, aby przedstawić swoją ofertę, zwiększyć świadomość marki i zachęcić do skorzystania z produktów lub usług. Dzięki telemarketingowi można dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców w krótkim czasie i skutecznie przekazać informacje na temat oferowanego produktu lub usługi.

Obsługa klienta

Telemarketing może być wykorzystywany do udzielania wsparcia klientom i rozwiązywania problemów lub pytań dotyczących produktów lub usług. Klienci mogą kontaktować się z przedstawicielami telemarketingu, aby uzyskać pomoc techniczną, zadać pytania dotyczące produktów lub usług, a także zgłaszać reklamacje lub problemy. Dzięki tej formie komunikacji przedsiębiorstwa mogą szybko i efektywnie reagować na potrzeby klientów, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji i lojalności.

Technologie w telemarketingu

Automatyzacja i systemy CRM

Automatyzacja i systemy CRM (zarządzanie relacjami z klientami) umożliwiają firmom efektywne zarządzanie danymi klientów, monitorowanie wyników i dostosowywanie strategii sprzedażowych. Dzięki automatyzacji procesów telemarketingowych, firmy mogą skupić się na najważniejszych aspektach sprzedaży, co przekłada się na większą efektywność i wydajność.

Systemy CRM umożliwiają gromadzenie i analizowanie danych klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dostosować swoje oferty i strategie sprzedażowe do indywidualnych oczekiwań klientów. Automatyzacja procesów telemarketingowych za pomocą systemów CRM pozwala również na skuteczniejsze zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie postępów w procesie sprzedaży oraz utrzymanie relacji z obecnymi klientami.

Wykorzystanie innych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, SMS, czat na żywo, media społecznościowe

Telemarketing może być prowadzony za pomocą różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, SMS, czat na żywo czy media społecznościowe, aby dotrzeć do klientów w sposób bardziej efektywny. Wprowadzenie tych dodatkowych kanałów komunikacji umożliwia firmom dotarcie do szerszego grona odbiorców i budowanie silniejszych relacji z klientami.

E-mail marketing jest jednym z najpopularniejszych kanałów komunikacji w telemarketingu. Firmy mogą wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail do swoich klientów, informując ich o nowych ofertach, promocjach lub produktach. SMS marketing pozwala na przekazywanie krótkich, ale treściwych wiadomości tekstowych, które są często czytane w ciągu kilku minut od otrzymania. Czat na żywo to narzędzie, które umożliwia bezpośrednią komunikację z klientem poprzez internet, co zwiększa szanse na natychmiastową odpowiedź i nawiązanie dialogu.

Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, są również wykorzystywane w telemarketingu. Firmy mogą budować swoją obecność na tych platformach, dzielić się informacjami o produktach i usługach, a także angażować się w interakcję z klientami. Dzięki temu mogą zwiększyć swoją widoczność i dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i chatbotów

Rozwój sztucznej inteligencji umożliwia wykorzystanie chatbotów i systemów opartych na sztucznej inteligencji do obsługi klientów, udzielania odpowiedzi na pytania i realizacji prostych zadań sprzedażowych. Chatboty są programami komputerowymi, które na podstawie zaprogramowanych scenariuszy są w stanie prowadzić interakcje z klientami, odpowiadać na ich pytania i udzielać informacji.

Wykorzystanie chatbotów w telemarketingu przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwiają one obsługę klientów 24/7, co pozwala firmom na elastyczne reagowanie na potrzeby klientów bez względu na godzinę. Ponadto, chatboty są w stanie obsługiwać jednocześnie wielu klientów, co zwiększa efektywność i ogranicza czas oczekiwania na odpowiedź.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana w telemarketingu pozwala również na analizę danych i generowanie rekomendacji sprzedażowych. Systemy oparte na sztucznej inteligencji są w stanie analizować zachowania klientów, przewidywać ich preferencje i sugerować odpowiednie produkty lub usługi. Dzięki temu firma może dostarczać klientom spersonalizowane oferty, co zwiększa szanse na sukces sprzedażowy.

Nowe trendy w telemarketingu

Personalizacja przekazu

Firmy coraz częściej wykorzystują personalizację przekazu w telemarketingu, aby dostosować przekaz do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Dzięki temu, każdy klient otrzymuje spersonalizowaną ofertę, która jest bardziej skuteczna i lepiej odpowiada jego oczekiwaniom.

Personalizacja przekazu opiera się na analizie danych klienta, takich jak historia zakupów, preferencje, demografia czy zachowanie online. Dzięki temu, przedstawiane oferty są bardziej trafne i dostarczane w odpowiednim momencie. Firmy wykorzystują różne narzędzia, takie jak systemy CRM czy automatyzacja marketingu, aby efektywnie gromadzić i analizować dane klientów.

Większa interaktywność

Firmy starają się zwiększyć interaktywność w telemarketingu, aby zaangażować klientów i zwiększyć skuteczność kampanii. Tradycyjne metody telemarketingu, takie jak jednostronne rozmowy, stają się mniej efektywne wobec coraz bardziej wymagających klientów. Dlatego firmy wprowadzają nowe elementy interakcji, takie jak quizy, gry czy ankietki, które angażują klienta i sprawiają, że czuje się on bardziej zaangażowany w rozmowę.

Interaktywność może również obejmować wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, takich jak SMS, e-mail czy media społecznościowe. Firmy starają się dotrzeć do klientów tam, gdzie oni najczęściej przebywają, aby zwiększyć szanse na skuteczną komunikację.

Wykorzystanie nowych narzędzi komunikacyjnych

Wraz z rozwojem technologii, firmy coraz częściej wykorzystują nowe narzędzia komunikacyjne w telemarketingu. Czatboty, czyli programy komputerowe odpowiedzialne za prowadzenie automatycznych rozmów z klientami, są coraz popularniejsze. Dzięki nim, firmy mogą szybko odpowiadać na pytania klientów i udzielać niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym.

Kolejnym nowym narzędziem są wideorozmowy, które umożliwiają bardziej interaktywny kontakt z klientem. Dzięki nim, można przeprowadzać prezentacje, pokazywać produkty czy udzielać porad w sposób bardziej osobisty i efektywny.

Firmy, które wykorzystują nowe narzędzia komunikacyjne w telemarketingu, mają znacznie większe szanse na zwrócenie uwagi klienta i osiągnięcie zamierzonych celów. Klienci oczekują innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają komunikację i dostarczają wartościowych informacji.


Telemarketingartykuły polecane
Reklama radiowaMateriały reklamoweTelezakupyPrzesyłka kurierskaHandel detalicznyMetody przyciągania klientów w internecieCold callingReklama biura podróżyŚrodki przekazu reklamy

Bibliografia

 • Konkol S. (2010), Marketing mobilny, Helion, Gliwice
 • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań
 • Kowalczyk A., Wojtaszek H. (2015), Wybrane aspekty z zakresu telemarketingu. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka, 62, nr 1203
 • Koziar A. (2008), Telemarketing, Instruktaż skutecznej sprzedaży, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Kućmierowski S. (2015), Telefonem w klienta, Warszawa
 • Michalski E. (2017), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Przybyłowski K. (1988), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa


Autor: Monika Hałun, Sylwia Dyrdoń