Reklama biura podróży

Z Encyklopedia Zarządzania
Reklama biura podróży
Polecane artykuły


Turystyka i biuro podróży

Turystyka rozumiana jest jako rynek, który charakteryzuje popyt konsumentów na duży asortyment związanych z nią produktów. Aktualnie na świecie rynek ten jest uznawany za bardzo duży przemysł i w wielu krajach stanowi on dziedzinę zainteresowania. To zainteresowanie determinuje wzrost gospodarczy, ale również, szczególnie w ostatnich latach, energiczny rozwój turystyki.[1]

Turystykę charakteryzuje kilka elementów. Szczególnie wyróżnić tutaj należy obszary turystyczne (destynacje), ale również podmioty, które realizują usługi, np. przedsiębiorcy turystyczni (biura podróży, hotelarze, przewoźnicy, restauratorzy itp.).[2]

Biuro podróży- "przedsiębiorstwo spełniające dwie funkcje: pośrednika podróży i organizatora podróży"[3]

Marketing

Obecnie występuje bardzo dużo definicji marketingu. Jego nazwa wywodzi się od słowa market oznaczającego rynek. R.S. Butter i A.W. Shaw to pierwsi naukowcy, którzy wyjaśnili co to jest marketing, zdefiniowali go jako: "kombinację czynników, które należy brać pod uwagę w celu przedsięwzięcia czynności o charakterze sprzedaży lub działalności mającej na celu popieranie sprzedaży".[4]

Reklama

Zmienność popytu na usługi turystyczne uzależniona jest w dużej mierze od sezonu. Stąd też reklama powinna prezentować bonusy powiązane z podróżowaniem i wypoczynkiem gdy nasilenie ruchu jest małe. Dodatkowo powinna ona mieć wpływ na to by potencjał przedsiębiorstwa był spożytkowany w lepszy sposób, w następstwie tego zwiększając jego zysk.[5]


Promocja turystyki często prowadzona jest na masową skalę dlatego też korzysta z wielu form reklamy:

 • audiowizualna- najbardziej rozpowszechniona posiada największą grupę odbiorców. Do tej grupy zaliczamy: reklamy telewizyjne, internetowe. Ta forma reklamy przyjmuje różną postać - od rzetelnej informacji, po wychwalanie usługi bez rzetelnej informacji merytorycznej. Jednakże najbardziej trafia do odbiorcy, gdyż posługuje się obrazem, ruchem, dźwiękiem i słowem. W tej grupie najważniejszym medium przekazu jest Internet. Jego znaczenie ciągle wzrasta, gdyż praktycznie każda osoba korzysta z Internetu i stąd czerpie wszelkie informacje. Jest to "środek" silnie oddziałujący na klientów a poza tym ma największy zasięg, jest stosunkowo tani, a czas reklamy długi.
 • wizualna- druga w kolejności forma przekazu. Zaliczają się do niej m.in.: ogłoszenia prasowe, plakaty, neony, billboardy, ulotki oraz katalogi. Jak nazwa wskazuje docierają do potencjalnych odbiorców dzięki swej wizualnej formie. Przez wiele lat przechodziły licznym metamorfozom mającym na celu zachęcenie jak największej grupy nabywców. Większość osób jest tzw. "wzrokowcami" dlatego należy zwrócić uwagę na szatę graficzną, kolorystykę czy rozmiary takiej reklamy, a zwłaszcza odpowiedni dobór jej elementów. Np. plakaty lub ulotki rozmieszczone w biurach podróży. Kiedy zobaczymy piaszczyste plaże i przezroczystą toń morza od razu mamy ochotę znaleźć się w tym samym miejscu.
 • audialna- liczne przekazy radiowe a także ustne informacje pracowników branży turystycznej. Dużą rolę odgrywają tutaj pracownicy biur turystycznych, którzy powinni posiadać szkolenie właśnie w zakresie reklamy, aby w swojej pracy potrafili zaoferować klientowi jak najszerszą gamę usług biura i zachęcić go do ich kupna.
 • Radio jest dobrym medium na reklamę, jednakże mimo iż zapewnia szeroki zasięg i jest stosunkowo tanie, to reklamy są stosunkowo krótkie i giną w szumie informacyjnym. Przeszkodą jest także fakt, że istnieje możliwość posługiwania się tylko słowem - a jak wiadomo nie wszystko to co pragnęłoby się przekazać da się "ubrać w słowa".
 • Ostatnią, ale nie mniej istotną formą jest reklama tzw. upominkowa. Tutaj jest ogromne pole do popisu. Biura turystyczne prześcigają się w wymyślaniu i emitowaniu przeróżnych: długopisów, breloczków, koszulek czy kubków z logo firmy. Poprzez taką formę reklamy biura turystyczne umacniają swoją markę na rynku. Stają się coraz częściej rozpoznawalne, co w konsekwencji zwiększa liczbę ich klientów.

Każda reklama wymaga dopracowania szczegółów tak aby wpłynęła nie tylko na psychikę klienta, ale także na jego gust. Dlatego też opracowano cele, którymi kierują się firmy chcące złowić kolejnych nabywców. Należą do nich:

 • zwięzłe, ale treściwe przekazanie informacji,
 • utrwalenie wiedzy o danym produkcie,
 • zachęcenie do kupna,
 • kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o sprawności fizycznej,
 • kształtowanie potrzeb potencjalnych turystów.

Bibliografia

Przypisy

 1. Marcinkiewicz C.(2012). Marketing turystyczny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s.9 i 10
 2. Kruczek Z.(2010). Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków, s.1
 3. Marcinkiewicz C.(2012). Marketing turystyczny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s.10
 4. Panasiuk A.(red) (2013). Marketing w turystyce i rekreacji, PWN, Warszawa, s.1
 5. Marcinkiewicz C.(2012). Marketing turystyczny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s.69

Autor: Agata Rodak, Anna Gruca