Regionalne centrum dystrybucji

Z Encyklopedia Zarządzania
Regionalne centrum dystrybucji
Polecane artykuły


RDC (Regional distribution centre, Regionalne centrum dystrybucji)- jest samodzielnym podmiotem gospodarczym (lub jednostką organizacyjną), w którym gromadzone i przechowywane są produkty finalne lub komponenty, jednego lub kilku producentów, w celu ich dalszej redystrybucji do dealerów, importerów, spółek partnerskich lub też innych podmiotów podległych. Głównymi i podstawowymi zadaniami RDC są: przyjmowanie, magazynowanie, kompletacja oraz wydawanie ładunków. Zdarza się, że te jednostki organizacyjne świadczą również dodatkowe usługi.

Przykładowe usługi realizowane przez centra dystrybucji:

 • realizacja zleceń na przewóz produktów lub towarów (przyjęcie, kompletacja, wysyłka)
 • krótkotrwałe składowanie różnych ładunków potrzebnych do konsolidacji zamówień
 • magazynowanie w specjalnych miejscach typu chłodnie, spichlerze, zbiorniki, składy celne i konsygnacyjne
 • zapakowanie, oznakowanie, kompletacja i dekompletacja zamówień
 • pomoc w zorganizowaniu przewozu więcej niż jedną gałęzią środków transportu np. z wagonu na samochód czy ze statku na wagon
 • krótkotrwałe składowanie jednostek ładunkowych typu paleta, pojemnik, kontener [1]
Kompletację towaru w centrach dystrybucji prowadzi się
 1. według zamówień (Kompletuje się jednocześnie tylko jedno zamówienie. Aby to zrobić należy przejść ścieżkę kompletacyjną pobierając wszystkie potrzebne pozycje. Kompletację zakończy dopiero ostatnia pozycja z polecenia, która zostanie pobrana i odłożona. Tak przygotowana jednostka ładunkowa trafia do innej osoby, która sprawdza zgodność towaru. Osoba kompletująca dopiero wtedy może zacząć składać kolejne zamówienie)
 2. według asortymentów (W przeciwieństwie do kompletowania według zamówień, tutaj pracownik ma prawo kompletować jednocześnie kilka zamówień. Najpierw musi dokonać zsumowania powtarzających się pozycji asortymentowych i dopiero wtedy pobrać je w ilości, którą potrzebuje do złożenia kilku zleceń. Następnie rozdziela je według polecenia. Taki sposób składania jednostek ładunkowych jest nazywany również kompletacją dwustopniową, a to dlatego, że może być on realizowany przez dwie osoby, znajdujące się nawet w innych pomieszczeniach)
 3. w strefie składowania (Jest możliwy w momencie, gdy magazynuje się niewielką ilość towarów z poszczególnych pozycji a częstotliwość pobrań jest niewielka)
 4. w strefie kompletacji (W strefie kompletacji utrzymuję się taki zapas towarów, który umożliwia ciągłość pracy, ale który nie jest składowany zbyt długo. O ten odpowiedni stan dba strefa składowania, która uzupełnia pobrany towar przez pracowników ze strefy kompletacji. Tą metodę stosuje się w przypadku gdy często wydaje się niewielkie ilości towarów)
 5. człowiek do towaru (Pracownik porusza się po magazynie z poleceniem kompletacji oraz z jednostką ładunkową na której będzie składał towar. Zbiera wszystkie pozycje i od razu umieszcza je na np. palecie)
 6. towar do człowieka (Pracownik stoi w miejscu, a towar za pomocą urządzeń do kompletacji – np. regał okrężny- obraca się i umożliwia zabranie asortymentu) [2]

W centrach dystrybucji wykonuje się dużo operacji logistycznych związanych z przepływem towarów, materiałów czy produktów. Ogólnie, w sieci dostaw, podmiot ten realizuje pewne operacje:

 • jeden strumień ładunków rozdziela pomiędzy kilku odbiorców (często od jednego dostawcy wysyłane są towary dla kilku klientów, którzy złożyli zamówienie w odpowiednim czasie),
 • składa w całość zamówienie do jednego klienta, który zamówił produkty od kilku dostawców i chce otrzymać je jednocześnie. [3]

Wyróżnić można trzy główne etapy procesu logistycznego, jaki realizowany jest przez RDC:

 • wejściowy - obejmująca planowanie i zamawianie dostawy, przyjmowanie dostawy i jej rozładowywanie
 • wewnętrznego zarządzania produktem - polegający na relokacji otrzymanej dostawy w obrębie centrum dystrybucji
 • wyjściowy- przyjmowanie zamówienia, organizowanie go i przygotowanie do transportu

Funkcja

Ze względu na to, że wymagania klientów ciągle wzrastają, a na rynku pojawia się nowa konkurencja, to regionalne centra dystrybucji pełnią coraz ważniejszą rolę w kompletacji ładunków. Jest to spowodowane również tym, że tworzą się coraz większe i trudniejsze powiązania pomiędzy partnerami w łańcuch dostaw. Trzeba pamiętać, że główna funkcja to funkcja dystrybucyjna. Nie wolno nam zapomnieć, że centrum dystrybucji to nic innego jak miejsce przeładunków z jednego środka transportu na drugi. [4]

Czynniki decydujące o tworzeniu centrów dystrybucji

 • specjalizacja towarowa (rodzaj, postać, wymagania, wymiary geometryczne, masa przechowywanego asortymentu)
 • rodzaj stosowanych jednostek ładunkowych (kartony, pojemniki, pakiety, palety, nadwozia wymienne itp.)
 • uwarunkowania składowania czyli np. modularność czy standardy dla wymiarów opakowań
 • ilość przyjęć i wydań w określonym czasie
 • konsolidacja czy rozdzielanie
 • położenie (dostępność do infrastruktury używanego środka transportu)
 • położenie między klientami a dostawcą
 • liczba odbiorców w regionie [5]

Korzyści

Główne korzyści jakie stwarzają RDC

 • polepszenie jakości i terminowości dostaw
 • zwiększenie dostępności produktów, oznaczające zarazem podniesienie poziomu obsługi klienta
 • lepsza kontrola procesu przepływu produktów w obrębie łańcucha dostaw
 • obniżenie kosztów
 • ułatwienie organizacji przewozu różnymi środkami transportu
 • kompletacja albo dekompletacja towaru
 • dodatkowe sprawdzenie towaru przy przeładunkach
 • możliwość chwilowego magazynowania

Inne rodzaje centrów dystrybucji

Obecnie tych podmiotów gospodarczych jest bardzo dużo i można je podzielić według wielu kryteriów. Przykładowo:

 • ze względu na zakres funkcji, które realizuje bądź specjalizację przeładunku
 • ze względu na rodzaj transportu, który obsługuje (wodny, lądowy, powietrzny) bądź rodzaj przewożonego ładunku
 • ze wzglądu na wielkość (zależy od przepustowości, liczby bram przyjęć i wydań, pojemności magazynu, szybkości obsługi przeładunku czy kompletacji zamówień)
 • ze względu za zasięg (lokalne, regionalne, międzynarodowe) [6]


Bibliografia

Przypisy

 1. B. Śliwczyński, A. Koliński 2014, s. 144
 2. S. Krzyżaniak i in. 2013, s. 105-107
 3. B. Śliwczyński, A. Koliński 2014, s. 143
 4. B. Śliwczyński, A. Koliński 2014, s. 143
 5. B. Śliwczyński, A. Koliński 2014, s. 146
 6. B. Śliwczyński, A. Koliński 2014, s. 145

Autor: Dominika Michałowicz, Małgorzata Pituch