Łańcuch logistyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Łańcuch logistyczny - jest to liniowo uporządkowany zbiór jednostek fizycznych i prawnych (producentów, dystrybutorów, etc.) prowadzących operacje logistyczne w celu dostarczenia materiału z jednego miejsca do drugiego (w odniesieniu do produktów przeznaczonych do celów produkcyjnych) lub do użytkownika końcowego. Łańcuch logistyczny tworzy się na podstawie współpracy dostawców materiałów, surowców, przewoźników, firm magazynowych, agentów, producentów, firm i organizację sieci dystrybucyjnej, klientów w celu wspólnej koordynacji działań we współrzędnych "czas-przestrzeń".

TL;DR

Łańcuch logistyczny to zbiór jednostek i firm odpowiedzialnych za dostarczenie materiałów z jednego miejsca do drugiego. Wyróżnia się główne funkcje, takie jak dostawa, magazynowanie, produkcja, dystrybucja, spożycie i serwisowanie. Istnieją też różne typy ogniw w łańcuchu, a jego wskaźniki to długość, szerokość i moc. Budowanie łańcucha logistycznego zależy od wielu czynników, a korzyści to eliminacja rozbieżności, ułatwienie przemieszczenia materiałów, eliminacja luki między dostawcą a konsumentem, możliwość handlu w korzystnych miejscach oraz zmniejszenie zapasów i kosztów zarządzania.

Główne funkcje łańcucha logistycznego

W całym łańcuchu logistycznym wyróżniają następujące główne funkcje:

Podstawowe procesy w łańcuchu logistycznym

W łańcuchu logistycznym możemy wskazać na istnienie kilku podstawowych procesów, m.in.:

Typy ogniw łańcucha logistycznego

W łańcucgu logistycznym możemy wyróżnić cztery podstawowe typy ogniw każdego łańcucha logistycznego:

 • ogniwo pozyskania surowców - źródło wydobycia surowców
 • ogniwo dostaw surowców do łańcucha - pośrednicy sprzedaży surowców i półfabrykatów
 • ogniwo produkcji - wytwarzanie wyrobów gotowych
 • ogniwo dystrybucji - dostarczanie wyrobów gotowych do klienta.

Wskaźniki łańcucha logistycznego

Aby scharakteryzować organizację i strukturę łańcucha logistycznego stosowane są wskaźniki jego długości, szerokości i mocy.

 • Długość łańcucha logistycznego - to liczba punktów, przez który przepływa logistyczny łańcuch, na przykład wydobywanie surowców pierwotnych, ich przetwarzania i dostarczenie do punktu końcowego spożycia produktów gotowych. Najkrótszy łańcuch ma dwa powiązania, ale w praktyce łańcuch dostaw jest znacznie dłuższy i obejmuje pełną ilość pośredników. Na przykład, przedsiębiorstwa eksportujące produkty mogą korzystać z usług kilku centrów logistycznych, firm transportowych, agentów, spedytorów, maklerów na różnych etapach przemieszczenia produkcji.
 • Szerokość łańcucha logistycznego - to liczba tras, po których przemieszczają się towary. Mogą to być drogi dostaw materiałów, różne wersje sprzedaży produkcji przedsiębiorstwa. Na przykład, producenci części samochodowych sprzedają część swoich produktów zakładom montażowym, część - pośrednikom hurtowym do sprzedaży i naprawy samochodów w serwisach, część - sklepom detalicznym dla klientów indywidualnych, kolejną część - bezpośrednio do konsumentów za pośrednictwem swojej strony internetowej i własnych sklepów.
 • Moc łańcucha logistycznego - to maksymalna ilość zasobów, które mogą przechodzić przez niego w pewnym okresie czasu.

Wybór optymalnej długości i szerokości łańcucha zależy od wielu czynników, takich jak wartość kosztów, czasu realizacji zamówienia, jakość usługi i inne. Tak więc, przedłużenie i rozszerzenie łańcucha dostaw pozwala poprawić jakość usług, ale prowadzi do zwiększenia kosztów i zmniejszenia kontroli ze strony producenta.

Od czego zależy budowanie łańcucha logistycznego

Budowanie łańcuchów logistycznych może zależeć od:

 • wielkości przedsiębiorstw,
 • zakresu ich działalności,
 • koncepcji zarządzania,
 • możliwości do magazynowania,
 • branży.

Korzyści z łańcucha logistycznego

Łańcuchy logistyczne tworzą różne korzyści biznesu, a mianowicie:

 • wyeliminowanie rozbieżności między podażą a popytem,
 • przemieszczenie materiału staje się łatwiejsze, zmniejszając liczbę dróg dostaw,
 • wyeliminowanie "luk" pomiędzy dostawcą a konsumentem, pod warunkiem, dużej odległości między nimi,
 • istnieje możliwość handlu w miejscach bardziej odpowiednich i korzystnych,
 • zmniejszenie zapasów, a tym samym obniżenie kosztu ich utrzymania i zarządzania,


Łańcuch logistycznyartykuły polecane
Regionalne centrum dystrybucjiDostawaZadania logistyki w dystrybucjiSklep firmowySystemy DRPHurtowniaSystem SCMLogistykaSkładowanie produktów

Bibliografia

 • Mroczko F. (2016), Logistyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych
 • Słowiński B. (2008), Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin
 • Szymonik A. (2011), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa
 • Tubielewicz A., Tubielewicz K. (2016), Podstawy budowy metody doskonalenia łańcucha logistycznego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole
 • Waściński T. (2014), Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach, nr 103


Autor: Edyta Kozień, Nazariy Gakh