Zarządzanie zapasami przez dostawcę

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:23, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zarządzanie zapasami przez dostawcę (ang. Vendor Managed Inventory, VMI) to strategia zarządzania zapasami, w której dostawca jest odpowiedzialny za monitorowanie, kontrolowanie i uzupełnianie zapasów swojego klienta. W ramach VMI dostawca przejmuje kontrolę nad procesem planowania i zarządzania zapasami, a klient przekazuje mu dostęp do informacji dotyczących swoich zapasów.

Podstawowym celem VMI jest eliminacja nieefektywności związanych z zarządzaniem zapasami, takich jak nadmiarowe stany magazynowe, niedobory czy nieoptymalne zamówienia. Dzięki VMI dostawca ma możliwość dokładnego monitorowania zapasów klienta i dostosowywania zamówień do rzeczywistych potrzeb, co prowadzi do redukcji kosztów związanych z przechowywaniem i utrzymaniem zapasów.

Zasady działania VMI opierają się na regularnej wymianie informacji między dostawcą a klientem. Dostawca otrzymuje dostęp do danych dotyczących stanów magazynowych, sprzedaży, prognoz popytu itp. na bieżąco lub w określonych interwałach czasowych. Na podstawie tych informacji dostawca dokonuje analizy i podejmuje decyzje dotyczące uzupełniania zapasów, ustalania harmonogramu dostaw oraz optymalizacji procesu dostaw.

Rola VMI w optymalizacji procesu dostaw i zapewnieniu bezpieczeństwa

VMI odgrywa istotną rolę w optymalizacji procesu dostaw poprzez zwiększenie efektywności i precyzji zarządzania zapasami. Dzięki temu dostawcy są w stanie dostarczać produkty dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, minimalizując ryzyko niedoborów lub nadmiaru zapasów.

W ramach VMI dostawcy mają pełną kontrolę nad procesem planowania i zarządzania zapasami, co umożliwia im lepsze dopasowanie dostaw do rzeczywistych potrzeb klientów. Dostawcy mogą monitorować trendy sprzedaży, prognozować popyt i na bieżąco reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu mogą efektywnie zarządzać swoimi zasobami, minimalizując koszty związane z przechowywaniem i utrzymaniem zapasów.

VMI ma również istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw. Dostawcy, którzy mają pełną wiedzę na temat stanów magazynowych swojego klienta, są w stanie reagować na zmiany w popycie i elastycznie dostosowywać swoje dostawy. W przypadku nagłego wzrostu popytu lub wystąpienia problemów z zaopatrzeniem, dostawcy VMI mogą szybko zareagować i dostarczyć potrzebne produkty w krótkim czasie. Dzięki temu minimalizują ryzyko wystąpienia niedoborów lub przestoju w produkcji u klienta.

Znaczenie VMI w łańcuchach dostaw 2.0

Współczesne łańcuchy dostaw, zwane również łańcuchami dostaw 2.0, charakteryzują się zwiększoną dynamiką, zmiennością i złożonością. W takich warunkach tradycyjne metody zarządzania zapasami często okazują się niewystarczające. VMI staje się coraz bardziej popularne jako narzędzie optymalizacji procesu dostaw w łańcuchach dostaw 2.0.

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych dostęp do danych dotyczących zapasów i popytu stał się łatwiejszy i szybszy. Dostawcy VMI mogą korzystać z zaawansowanych systemów informatycznych, które umożliwiają automatyczną wymianę danych, analizę i generowanie raportów. Dzięki temu mogą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i optymalizować swoje dostawy.

VMI w łańcuchach dostaw 2.0 umożliwia również lepszą współpracę między dostawcą a klientem. Dostawcy, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zapasami klienta, mają pełną kontrolę nad procesem dostaw. Mogą współpracować z klientem w celu ustalenia optymalnych poziomów zapasów, harmonogramu dostaw i rozwiązywania problemów związanych z dostawami. Ta bliska współpraca przyczynia się do zwiększenia efektywności i elastyczności łańcucha dostaw.

Korzyści wynikające z wdrożenia VMI

Wdrożenie VMI niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla dostawcy, jak i dla odbiorcy. Jedną z głównych korzyści jest redukcja czasu magazynowania zapasów. Dostawca, mając na bieżąco informacje o stanie zapasów u odbiorcy, może planować dostawy w sposób efektywny, unikając nadmiernego gromadzenia towarów w magazynach. Dzięki temu ogranicza się koszty magazynowania i zwiększa przepływ gotówki.

Kolejną korzyścią jest redukcja braków w zapasach. Dostawca, mając dostęp do danych sprzedażowych i prognoz popytu, może dokładnie planować dostawy, minimalizując ryzyko niedoborów towarowych. To z kolei przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów, którzy nie napotykają na problemy z dostępnością produktów.

Wdrożenie VMI przyczynia się również do poprawy komunikacji między dostawcą a odbiorcą. Dostęp do wspólnych danych sprzedażowych i zapasów umożliwia bieżącą wymianę informacji, co zwiększa efektywność działań obu stron. Prawidłowa komunikacja jest kluczowa dla sukcesu w zarządzaniu zapasami.

Poczucie bezpieczeństwa odbiorcy jest kolejną korzyścią wynikającą z wdrożenia VMI. Dostawca, mając pełną kontrolę nad dostawami i zapasami, może zagwarantować odbiorcy ciągłość dostaw, minimalizując ryzyko niedoborów towarowych. To z kolei pozwala odbiorcy na skoncentrowanie się na swojej głównej działalności bez obaw o braki w asortymencie.

Wdrożenie VMI przyczynia się również do zwiększenia ilości klientów. Dzięki precyzyjnemu zarządzaniu zapasami, dostawca może zaoferować klientom szerszy asortyment produktów oraz różne opcje dostawy. To przyciąga nowych klientów i pozwala utrzymać lojalność już istniejących.

Ostatnią korzyścią jest ulepszenie jakości prognoz. Dostawca, korzystając z danych sprzedażowych i informacji o trendach rynkowych, może dokładnie prognozować popyt na produkty. Dzięki temu minimalizuje ryzyko gromadzenia nadmiernych zapasów lub braków towarowych, co przekłada się na większą efektywność całego łańcucha dostaw.

Wymagania i etapy wdrożenia VMI

Wdrożenie VMI wymaga odpowiedniego przygotowania i współpracy między dostawcą a odbiorcą. Pierwszym krokiem jest przewidywanie popytu, czyli analiza danych sprzedażowych i prognozowanie przyszłych potrzeb rynku. Dostawca musi być w stanie dostarczyć odpowiednią ilość towaru w odpowiednim czasie, dlatego prawidłowe przewidywanie popytu jest kluczowe.

Kolejnym ważnym elementem jest posiadanie odpowiedniego zaplecza techniczno-informatycznego. Dostawca i odbiorca muszą być w stanie wymieniać się danymi sprzedażowymi, stanami magazynowymi i innymi informacjami niezbędnymi do efektywnego zarządzania zapasami. Wdrożenie odpowiednich systemów informatycznych ułatwia tę wymianę i poprawia komunikację między stronami.

Ostatnim etapem wdrożenia VMI jest obopólna zgoda odbiorcy i dostawcy. Oba podmioty muszą być gotowe do współpracy i podzielić się danymi, które są kluczowe dla zarządzania zapasami. Wymaga to zaufania i determinacji, aby osiągnąć wspólne cele i korzyści wynikające z VMI.

Technologie wspierające zarządzanie zapasami przez dostawcę

Elektroniczna wymiana informacji (EDI) i jej rola w zarządzaniu zapasami

Elektroniczna wymiana informacji (EDI) to proces, w którym informacje biznesowe, takie jak zamówienia, faktury i potwierdzenia dostawy, są przesyłane między partnerami handlowymi za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W kontekście zarządzania zapasami przez dostawcę, EDI odgrywa kluczową rolę w automatyzacji przepływu informacji i usprawnieniu procesów.

EDI umożliwia dostawcom i dostawcom komunikację w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych metod papierowych. Dzięki temu, zamówienia mogą być składane i przetwarzane szybko, co wpływa na skrócenie czasu dostawy i minimalizację ryzyka braków w zapasach.

Jednym z kluczowych elementów w zarządzaniu zapasami przy użyciu EDI jest możliwość automatycznego monitorowania stanów magazynowych. Systemy EDI pozwalają dostawcom na bieżąco śledzić ilości dostępnych produktów i powiadamiać o konieczności uzupełnienia zapasów w odpowiednim momencie. Dzięki temu, dostawcy są w stanie utrzymywać optymalne poziomy zapasów, unikając zarówno nadmiernego gromadzenia, jak i niedoborów.

Znaczenie kodyfikacji i kodów kreskowych w zarządzaniu zapasami przez dostawcę

Kodyfikacja i kodów kreskowych odgrywają istotną rolę w zarządzaniu zapasami przez dostawcę, umożliwiając identyfikację produktów i śledzenie ich ruchu w łańcuchu dostaw. Kody kreskowe są unikalnymi sekwencjami czarnych i białych pasków, które są czytelne dla skanerów i innych urządzeń optycznych.

Dzięki kodyfikacji i kodom kreskowym, dostawcy są w stanie precyzyjnie identyfikować produkty, co ułatwia proces kompletacji zamówień, kontrolę stanów magazynowych oraz optymalizację zarządzania zapasami. Skanowanie kodów kreskowych przy przyjęciu i wydaniu towaru umożliwia automatyczne zaktualizowanie stanu magazynowego, co zapobiega błędom i ułatwia kontrolę ilościową.

Dodatkowo, kody kreskowe są również wykorzystywane do śledzenia terminów ważności produktów. Dostawcy mogą używać specjalnych kodów, które informują o dacie produkcji i terminie ważności. Dzięki temu, mogą unikać sprzedaży przeterminowanych produktów i minimalizować straty.

Wykorzystanie technologii RFID w zarządzaniu zapasami przez dostawcę

Technologia RFID (Radio Frequency Identification) umożliwia bezprzewodową identyfikację i śledzenie produktów za pomocą fal radiowych. W kontekście zarządzania zapasami przez dostawcę, RFID oferuje wiele korzyści i możliwości.

Dzięki technologii RFID, dostawcy mogą dokładnie monitorować ruch towarów w czasie rzeczywistym. Każdy produkt jest wyposażony w specjalną etykietę RFID, która zawiera unikalny identyfikator. Systemy RFID pozwalają na automatyczne odczytywanie tych identyfikatorów za pomocą czytników, co umożliwia bieżące śledzenie lokalizacji i statusu produktów.

Wprowadzenie technologii RFID w zarządzaniu zapasami przez dostawcę pozwala na zwiększenie dokładności inwentaryzacji, skrócenie czasu kompletacji zamówień oraz minimalizację błędów ludzkich. Dzięki automatycznemu odczytywaniu etykiet RFID, procesy magazynowe stają się bardziej efektywne i precyzyjne.

Ponadto, technologia RFID umożliwia dostawcom śledzenie historii danego produktu, co może być przydatne w przypadku konieczności wycofania wadliwych partii lub śledzenia pochodzenia surowców. Dzięki temu, dostawcy mogą szybko reagować na ewentualne problemy i minimalizować negatywne skutki dla klientów.

Korzyści i wyzwania związane z zarządzaniem zapasami przez dostawcę

Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem zapasów

Jednym z głównych korzyści związanych z zarządzaniem zapasami przez dostawcę jest redukcja kosztów związanych z utrzymaniem zapasów. Dostawcy, którzy samodzielnie zarządzają zapasami swoich klientów, mogą skutecznie kontrolować koszty przechowywania, transportu i utylizacji.

W tradycyjnym modelu zarządzania zapasami, przedsiębiorstwo musi utrzymywać duże ilości zapasów, aby sprostać zmiennej i nieregularnej popycie. Niewłaściwe zarządzanie tym procesem może prowadzić do nadmiernego gromadzenia zapasów, co wiąże się z wysokimi kosztami przechowywania. Dostawcy, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zapasami swoich klientów, mogą skutecznie minimalizować ilość zapasów, dostosowując je do rzeczywistego zapotrzebowania. Dzięki temu, koszty przechowywania zostają znacznie zmniejszone.

Dodatkowo, dostawcy, korzystając z własnej infrastruktury i sieci dystrybucji, mogą zaoferować bardziej efektywne rozwiązania transportowe. Dzięki temu, koszty transportu są optymalizowane, co przekłada się na redukcję kosztów dla przedsiębiorstwa.

Wreszcie, dostawcy odpowiedzialni za zarządzanie zapasami mogą również kontrolować proces utylizacji. Poprzez monitorowanie i kontrolowanie zapasów, mogą minimalizować ilość produktów, które muszą zostać zutylizowane. Dzięki temu, koszty związane z utylizacją są znacznie zmniejszone.

Dostosowanie do sezonowości i nieregularnych wzorców popytu

Zarządzanie zapasami przez dostawcę umożliwia lepsze dostosowanie się do sezonowości i nieregularnych wzorców popytu. W tradycyjnym modelu zarządzania zapasami, przedsiębiorstwo musi prognozować popyt i przygotowywać odpowiednie ilości zapasów. Jednakże, jest to trudne zadanie, zwłaszcza w przypadku sezonowych produktów lub produktów o nieregularnym popycie.

Dostawcy, którzy zarządzają zapasami swoich klientów, mogą monitorować i analizować wzorce popytu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, są w stanie reagować na zmieniające się potrzeby klientów i dostosować ilość zapasów do aktualnej sytuacji rynkowej. Na przykład, w przypadku sezonowych produktów, dostawcy mogą zwiększyć ilość dostępnych zapasów w okresach zwiększonego popytu, a następnie zmniejszyć ilość w okresach mniejszego popytu. Dzięki temu, przedsiębiorstwo unika nadmiernego gromadzenia zapasów, które mogłyby pozostać niewykorzystane.

Wpływ VMI na rozwój technologiczny przedsiębiorstwa

Zarządzanie zapasami przez dostawcę, szczególnie w kontekście Vendor Managed Inventory (VMI), ma również istotny wpływ na rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.

W przypadku VMI, dostawca ma dostęp do danych dotyczących zapasów i popytu swojego klienta. Dzięki temu, dostawcy mogą wykorzystać zaawansowane narzędzia i technologie, takie jak systemy informatyczne, sztuczna inteligencja czy analiza danych, do efektywnego zarządzania tymi danymi. Dostawcy mogą wykorzystać te narzędzia do prognozowania popytu, optymalizowania zapasów, monitorowania wydajności, jak również do automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem zapasami.

Wprowadzenie VMI może również wymagać integracji systemów informatycznych dostawcy i klienta, co prowadzi do rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. Integracja ta umożliwia automatyczne przekazywanie informacji o stanie zapasów, zamówieniach i dostawach, co z kolei prowadzi do lepszej synchronizacji działań i skrócenia czasu realizacji zamówień.

Kluczowe aspekty zarządzania zapasami przez dostawcę

Silne i zaufane relacje między dostawcą a odbiorcą

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, silne i zaufane relacje między dostawcą a odbiorcą są kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami. Wzajemne zaufanie i dobra komunikacja między dostawcą a odbiorcą umożliwiają lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, co prowadzi do bardziej precyzyjnego zarządzania zapasami.

Wzajemne zaufanie między dostawcą a odbiorcą pozwala na wymianę informacji dotyczących prognoz popytu, zmian w preferencjach klienta, a także aktualnej sytuacji rynkowej. Dzięki temu dostawca może odpowiednio dostosować swoje procesy zamówień, produkcji i dostaw, minimalizując ryzyko braków lub nadmiaru zapasów. Silne relacje umożliwiają również elastyczność w reagowaniu na zmienne warunki rynkowe, co prowadzi do skutecznego zarządzania zapasami.

Dostosowanie procesów logistycznych i technologicznych

Dostosowanie procesów logistycznych i technologicznych jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zapasami przez dostawcę. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii umożliwia lepsze monitorowanie zapasów, automatyzację procesów oraz optymalizację działań związanych z zarządzaniem zapasami.

Jednym z kluczowych aspektów jest efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Procesy logistyczne, takie jak transport, magazynowanie i dystrybucja, muszą być zoptymalizowane, aby minimalizować koszty i czas dostawy. Wykorzystanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala na śledzenie przepływu towarów, kontrolowanie stanów magazynowych i analizowanie danych, co ułatwia podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem zapasami.

Wprowadzenie systemów automatycznego zamawiania i monitorowania zapasów (np. systemy Just-in-Time) pozwala na uniknięcie nadmiernego gromadzenia zapasów i minimalizację ryzyka utraty wartości towarów. Dostawcy mogą również wykorzystać technologie identyfikacji, takie jak kodów kreskowych czy RFID, aby precyzyjnie śledzić ruch towarów i zapewnić ich efektywne zarządzanie.

Wpływ VMI na konkurencyjność

Vendor Managed Inventory (VMI) jest jednym z podejść, które mają wpływ na konkurencyjność dostawcy i budowanie długotrwałych relacji z klientami. W ramach VMI, to dostawca jest odpowiedzialny za monitorowanie i zarządzanie zapasami klienta, co pozwala na efektywne planowanie dostaw i minimalizację kosztów związanych z utrzymaniem zapasów.

Wprowadzenie VMI pozwala dostawcy na lepsze zrozumienie potrzeb klienta, dzięki czemu może odpowiednio dostosować swoje procesy produkcyjne i planowanie zapasów. Dostawca ma również możliwość monitorowania stanów magazynowych klienta, co umożliwia szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i minimalizację ryzyka braków lub nadmiaru zapasów.

VMI przyczynia się do budowania długotrwałych relacji z klientami poprzez zwiększenie zaufania i współpracy. Dostawca, który skutecznie zarządza zapasami klienta, jest postrzegany jako partner biznesowy, gotowy do dostarczenia towarów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. To z kolei prowadzi do zwiększenia konkurencyjności dostawcy na rynku, budowania pozytywnego wizerunku i zdobywania lojalnych klientów.

Metody i narzędzia

Metoda Just-in-Time (JIT)

Metoda Just-in-Time (JIT) jest jedną z najważniejszych technik zarządzania zapasami, która ma na celu minimalizację ilości trzymanych zapasów w procesie produkcyjnym. Jest to podejście, które polega na dostarczaniu materiałów i komponentów dokładnie w momencie, gdy są one potrzebne w procesie produkcji. Głównym celem JIT jest redukcja kosztów związanych z posiadaniem zapasów, eliminacja strat związanych z przestarzałymi lub uszkodzonymi materiałami oraz poprawa efektywności produkcji.

Metoda JIT opiera się na zaufaniu i bliskiej współpracy między dostawcą a odbiorcą. Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczanie materiałów w ustalonych ilościach i terminach, a odbiorca zobowiązuje się do zapewnienia stabilnego procesu produkcyjnego oraz minimalizacji czasu przestoju. Dobra komunikacja, harmonogramowanie dostaw i monitorowanie stanu zapasów są kluczowe dla skutecznego wdrożenia metody JIT.

Główne korzyści wynikające z zastosowania metody JIT w zarządzaniu zapasami przez dostawcę to redukcja kosztów związanych z posiadaniem zapasów, minimalizacja ryzyka przestarzałości materiałów, zoptymalizowanie przepływu materiałów oraz poprawa efektywności produkcji. Ponadto, metoda JIT przyczynia się do zwiększenia elastyczności i reaktywności dostawcy na zmiany w popycie, co ma istotne znaczenie w dynamicznym środowisku biznesowym.

Metoda Kanban

Metoda Kanban jest jednym z najpopularniejszych narzędzi kontroli zapasów wykorzystywanych w zarządzaniu zapasami przez dostawcę. Jest to system wizualny, który umożliwia śledzenie i kontrolę stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Głównym celem metody Kanban jest zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów i komponentów w odpowiednim czasie.

Idea Kanban polega na wykorzystaniu kartek lub innych wizualnych sygnałów, które informują dostawcę o potrzebie uzupełnienia zapasów. Odbiorca umieszcza Kanbany na odpowiednich miejscach w magazynie lub na linii produkcyjnej, a dostawca widząc Kanbany, wie, że musi dostarczyć określoną ilość materiałów. Jest to system oparty na popycie, który minimalizuje konieczność trzymania nadmiernych zapasów.

Metoda Kanban ma wiele zalet. Przede wszystkim, umożliwia płynny przepływ materiałów, eliminuje nadmiarowe zapasy i minimalizuje ryzyko braków w dostawach. Ponadto, Kanban jest elastyczny i łatwo dostosowuje się do zmian w popycie. Jest to również skuteczne narzędzie w zarządzaniu produkcją na podstawie systemu pull, gdzie produkcja jest uruchamiana dopiero po otrzymaniu sygnału Kanban.

Wykorzystanie analizy ABC i metody cross-docking

Analiza ABC i metoda cross-docking są dwoma dodatkowymi narzędziami, które mogą być wykorzystane przez dostawców w zarządzaniu zapasami.

Analiza ABC jest techniką klasyfikacji zapasów na podstawie wartości. Polega ona na podziale zapasów na trzy kategorie: A, B i C. Kategoria A obejmuje najbardziej wartościowe zapasy, które stanowią zazwyczaj mniejszą ilość, ale mają największy wpływ na wartość całkowitą zapasów. Kategoria B obejmuje zapasy o średniej wartości, a kategoria C to zapasy o najmniejszej wartości, ale największej ilości. Dzięki analizie ABC dostawca może skoncentrować swoje wysiłki na zarządzaniu zapasami najbardziej wartościowymi, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów.

Metoda cross-docking polega na minimalizacji czasu trzymania zapasów w magazynach dostawcy poprzez bezpośrednie przekierowanie towarów z miejsca dostawy do miejsca odbioru. Dzięki temu dostawca może zredukować koszty przechowywania i obsługi zapasów oraz zwiększyć szybkość dostaw. Metoda cross-docking jest szczególnie przydatna w przypadku produktów o niskiej wartości, które szybko tracą na znaczeniu.

Wykorzystanie analizy ABC i metody cross-docking w zarządzaniu zapasami przez dostawcę pozwala na efektywne zarządzanie różnymi kategoriami zapasów oraz minimalizację kosztów związanych z ich przechowywaniem i obsługą.


Zarządzanie zapasami przez dostawcęartykuły polecane
Systemy EDITworzenie sieci dostawSystem WMSSystem SCMSystem APSŁańcuch dostawCross dockingJust in timeSystemy DRP

Bibliografia

  • Baraniecka A. (2010), Przełomy strategiczne w kontaktach przedsiębiorstw z dostawcami - przyczyny i konsekwencje, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów. Zeszyt naukowy, nr 101
  • Christopher M., Holweg M. (2011), Supply Chain 2.0: Managing Supply Chains in the Era of Turbulence, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2011, Vol. 41, No. 1
  • Grabański S., Szymczak M. (2013), Vendor Managed Inventory - właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu, Gospodarka Materiałowa & logistyka, nr 1
  • Kot S., Krzywda D., Starosta-Patyk M. (2009), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  • Ocicka B., Raźniewska M. (2015), Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
  • Smaros J., Holmstrom J. (2000), Viewpoint: reaching the consumer through grocery VMI, International Journal of Retails & Distribution Management, Vol. 28 No. 2


Autor: Dominika Michałowicz, Agnieszka Wójtowicz